Ako testujeme vysávače

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • vysávanie: 60 %
  • filtrácia prachu: 10 %
  • ovládanie: 20 %
  • spotreba a hlučnosť: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Vysávanie

Meranie nasávacieho výkonu sa robí podľa normy EN 60312-1. Skúšky vysávania kukuričných lupienkov z koberca a omrviniek z podlahy sa inšpirujú normou IEC 60312.

Pri vysávaní prachu bolo presne definované množstvo prachu vysávaného z koberca, z hladkých tvrdých podláh, z medzier a škár aj z rohov miestnosti. Skúšky na koberci robíme tak s prázdnymi, ako aj čiastočne naplnenými prachovými nádobami, aby sme mohli zmerať, aké množstvo nazbieraných nečistôt v prachovej nádobe ovplyvňuje nasávací výkon vysávača.

Ďalej sa vysávali syntetické vlákna simulujúce zvieracie chlpy udupané do koberca pomocou ťažkého valca. Skúšobná plocha sa vysáva podľa vzorca „cik-cak“ a po jednom prejdení subjektívne hodnotí úspešnosť vysávania päť odborníkov. Ak vlákna neboli z koberca vyčistené, počíta sa počet prejdení potrebných na dokonalé vysatie. Ťah cik-cak je opísaný v norme EN 60312-1.

Skúška vysávania omrviniek sa robila na keramickej dlažbe s rozmermi 70 × 100 cm. Na ňu bolo rovnomerne rozsypaných 35 gramov omrviniek a povysávaných podľa vzorca „cik-cak“.

Skúška vysávania kukuričných lupienkov sa odohrala na koberci Stratos Dura Air s rozmermi 70 × 100 cm. Na ňu bolo rovnomerne rozsypaných 30 gramov lupienkov (±0,1 g) a povysávaných podľa vzorca „cik-cak“.

Výdrž batérie a strata nasávacieho výkonu

Meranie výdrže batérie sa robí pri spustení vysávača na plný výkon bez toho, aby sa koncová hubica dotýkala koberca alebo iného povrchu. Merala sa aj strata nasávacieho výkonu pri klesaní stavu batérie. V laboratóriu zaznamenali stratu výkonu po siedmich minútach a tiež čas, keď výkon klesol o 10,5 %.

Spotreba elektrickej energie

Merala sa spotreba počas nabíjania aj pri chode tyčového vysávača v pohotovostnom režime.

Hlučnosť

Merala sa vo vzdialenosti 1,6 metra od vysávača. Okrem toho ju subjektívne posúdili traja pracovníci laboratória.

Ovládanie

Posudzovala sa prehľadnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, ovládanie a transport vysávača, uskladnenie, čistenie prachových nádob a údržba. Pracovníci laboratória hodnotili komfort pri vysávaní podlahy, koberca, schodov aj iných povrchov a ovládanie ručného vysávača.

Prihlásiť