Ako testujeme žehliace dosky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • pevnosť a stabilita: 30 %
  • odol. poťahu proti spáleniu: 10 %
  • praktické skúšky: 60 %
  • bezpečnosť spracovania: 0 %

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované. Faktorom limitujúcim celkové hodnotenie, bola v prípade tohto testu pevnosť a stabilita.

Pevnosť a stabilita

Pri testovaní pevnosti stredu žehliacej dosky sme ju v prostriedku zaťažili na jednu minúty závažím s hmotnosťou 30 kg. V takom prípade, keď výrobca avizoval možné vyššie zaťaženie, zaťažili sme dosku maximálnou záťažou uvádzanou  výrobcom. Následne sme sledovali prípadnú deštrukciu konštrukcie a udržanie výškového nastavenia.

Pri teste pevnosti zúženej časti žehliacej dosky aj odkladacej dosky na žehličku, sme obe časti dosky postupne zaťažili 5 kilogramovým závažím. Hodnotili sme, či nedošlo k deštrukcii konštrukcie, ohýnaniu špice, prípadne k preklopeniu žehliacej dosky.

Hodnotili sme tiež protišmykovosť na rôznych druhoch povrchov, dlažbe, PVC aj plávajúcej podlahe. Nezabudli sme ani na stabilitu pri žehlení. Pri tejto skúške sme zisťovali, pri akej sile dochádza k nakloneniu žehliacej dosky. Sila pôsobila v rovine žehliacej dosky vodorovne smerom do boku. Žehliacu dosku sme nastavili na maximálnu výšku, umiestnili na vodorovnú podložku, nohy konštrukcie sme zaistili proti šmyknutiu. Zaznamenali sme silu, ktorá spôsobila nadvihnutie nôh konštrukcie. Stabilitu sme posudzovali najprv bez záťaže, potom so závažím s hmotnosťou 5 kg umiestnenom v strede žehliacej dosky.

Odolnosť poťahu proti spáleniu

Na poťah žehliacej dosky sme položili žehličku nahriatou žehliacou plochou s nastavením žehličky na najnižší stupeň (hodváb) na dve minúty. Potom sme naň položili žehličku nahriatou plochou s nastavením na stredný stupeň (vlna) na 1,5 minúty. Nakoniec sme na poťah umiestnili žehličku nahriatou plochou s nastavením na najvyšší stupeň (bavlna) na jednu minútu. Sledovali sme, či a v akom čase dôjde k poškodeniu, alebo dokonca prepáleniu povrchu poťahu.

Praktické skúšky

Žehliace dosky hodnotili štyri osoby − dve ženy a dvaja muži s výškou od 165 do 190 cm. Každý z nich vyžehlil na testovaných modeloch dosiek dva uteráky a potom po nich ešte prechádzal samotnou žehličkou. Hodnotiaci posudzovali, ako ľahko, alebo ako ťažko sa s doskami manipuluje, aké pohodlné je žehlenie v strede aj na špici, alebo či má doska ideálnu veľkosť. Vyjadrovali sa aj k praktickosti odkladacej plochy na žehličku.

Bezpečnosť spracovania

Skúška zahŕňala hodnotenie prítomnosti prípadných potenciálne rizikových hrán, hrotov či iných výčnelkov s predpokladaným kontaktom so spotrebiteľom. Na testovaných vzorkách sme tiež hľadali voľné konce trubiek a kontrolovali sme, či sú zaslepené. Hodnotili sme aj jednoduchosť spôsobu výškového nastavenia.

Prihlásiť