Ako testujeme plotostřihy

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • strihanie: 50 %
  • obsluha: 40 %
  • batéria: 10 %

Strihanie

Skúška strihania sa robí na troch rôznych druhoch kríkov. Všetky stroje sa testujú v prostredí špecializovanej skúšobne na kríkoch tuje, vtáčieho zobu a vavrínu, prípadne na kríkoch s podobnými vlastnosťami. Všetky kríky sa pravidelne strihajú, kvôli testovaniu sa však nechajú niekoľko mesiacov odrásť. Každé nožnice na živý plot majú na každom druhu kríku priestor 10 m² vertikálne a vrch kríkov v dĺžke 4 metre. Test s každými nožnicami robia dvaja špecialisti, ktorí zaznamenávajú aj potrebné dáta. V prípade, že nepanuje zhoda medzi hodnoteniami dvoch expertov, otestuje prístroj tretí špecialista. Testuje sa čas nutný na úpravu vertikálnej aj horizontálnej časti kríkov, kvalita rezu a v neposlednom rade samotná schopnosť rezania. V prípade krátkych strihačov plotov je ich kratší dosah kompenzovaný vyvýšenou platformou. Pri dlhých nožniciach na plot použitie platformy nie je nutné.

Ovládanie

Skúša sa jednoduchosť a pohodlie pri používaní. Špecialisti hneď po vykonaní skúšok strihania zaznamenajú hodnotenie ovládania. Ak sa samotným testom strihania nedá otestovať niektorý údaj o obsluhovaní, vyskúša sa táto vlastnosť separátnym testom. V prípade nezhody medzi dvoma hodnotiteľmi prístroj otestuje tretí expert. Odborníci sa vyjadria k ergonómii a kvalite rukoväti aj spínača. Zhodnotia jednoduchosť výmeny batérie aj manipuláciu s krytom čepele. Pozornosť venujú aj hmotnosti prístroja, vyváženiu, hlučnosti a s tým súvisiacej únave pri používaní.

Batéria

Pri testovaní sa používa len originálne príslušenstvo výrobcu. Pred testovaním strihania prejde každá použitá batéria tromi nabíjacími cyklami. Následne sa v každej časti testu zaznamenáva čas potrebný na vybitie batérie na takú úroveň, keď poháňaný prístroj už nie je schopný plniť svoj účel. Pokiaľ v jednotlivých častiach testu nedôjde k nízkemu stavu batérie, pokračuje strihanie až do vybitia batérie. Zaznamenané časy sa následne spriemerujú. Hodnotí sa aj nabíjanie. Skúška nabíjania prebieha medzi testami vybíjania. Zaznamenávajú sa časy potrebné na úplné nabitie batérie. Zaznamenané časy sa následne spriemerujú.

Prihlásiť