Ako sa testovalo

Zásadnou skúškou bola rýchlosť odvlhčovania. Realizovala sa podľa štyroch scenárov, v každej testovacej situácii bola počiatočná teplota a vlhkosť miestnosti odlišná. Zisťovalo sa, za aký čas sa odvlhčovaču podarí znížiť vlhkosť vzduchu z 80 na 60 %.

Merali tiež, aký objem vody je spotrebič schopný za deň zachytiť. Overoval sa objem kondenzačnej nádrže.

Parameter s označením účinnosť vyjadruje hodnotenie pomeru medzi spotrebou elektrickej energie a kapacitou odvlhčovania. Čo sa samotnej spotreby elektriny týka, na výslednú známku mala vplyv energie spotrebovaná v režime stand-by.

Podrobnými skúškami preverovali aj ovládanie prístroja, hodnotitelia sa zamerali na nastavenie hygrostatu, jednoduchosť čistenia, vyberanie a vkladania nádrže s kondenzátom. V neposlednom rade merali hlučnosť spotrebičov.

Prihlásiť