Životný cyklus automobilov

Obsah októbrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah októbrového dTestu

Publikované v časopise 5/2022

Automobily majú neoddiskutovateľný a výrazne negatívny vplyv na životné prostredie. Nejde pritom len o samotné emisie pri prevádzke. Analýza životného cyklu automobilov odhaľuje ekologickú náročnosť vozidiel počas celej existencie – od ťažby surovín cez výrobu, distribúciu, jazdenie až po likvidáciu alebo recykláciu. Prinášame výsledky analýzy 61 populárnych modelov automobilov. Ukázalo sa, že veľkú záťaž pre prírodu môžu predstavovať aj autá s inak čistou prevádzkou.

Iniciatíva Green NCAP sa v priebehu svojej relatívne krátkej histórie stala vysoko rešpektovanou inštitúciou zameranou na ekologické skúšky automobilov. Ide o rozsiahly medzinárodný projekt financovaný jednotlivými európskymi štátmi aj spotrebiteľskými organizáciami, vrátane dTestu. Hlavným cieľom programu Green NCAP je poskytovať motoristom ucelené informácie o emisiách automobilov v reálnych podmienkach.

V spolupráci so špecializovanými pracoviskami vyvinuli metódu analýzy životného cyklu (pre ktorú sa používa anglická skratka LCA), vďaka ktorej sa dá porovnávať skutočná ekologická stopa áut rôznych typov. Zistenia sú rozdelené do dvoch skupín – celkovéemisie skleníkových plynov a spotreba primárnych (energetických) zdrojov.Prihlásiť