Ako testujeme bežecké batohy a vesty

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • praktické skúšky: 35 %
  • vodoodolnosť: 20 %
  • využiteľnosť priestoru: 15 %
  • pevnostné skúšky: 10 %
  • kvalita vyhotovenia: 10 %
  • reflexné prvky: 5 %
  • údržba: 5 %

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované. Faktorom limitujúcim celkové hodnotenie bola v prípade tohto testu vodoodolnosť a skúšky pevnosti.

Praktické skúšky

Každý batoh testovali traja dobrovoľníci, z toho dvaja muži a jedna žena (aspoň jedna osoba bola menšieho vzrastu). Vstupnou podmienkou na ich zapojenie do testovania bola predchádzajúca skúsenosť s používaním podobného typu batohov či viest. Každý z testujúcich otestoval batoh či vestu so štandardizovanou náplňou (pozri nižšie), minimálne na desaťkilometrovej trase.

Po použití pri behu v teréne hodnotiaci výrobky posudzovali z hľadiska pohodlnosti nosenia a „usadenia“ na chrbte, odvetrávania chrbta, uchopenia držadla, otvárania a prístupnosti vreciek pri behu, alebo nastavovaní popruhov. Batohom tiež pridelili známku za celkovú praktickosť aj všestrannosť. Na záver vyjadrili svoj celkový dojem z používania batohu, prípadne uviedli, či by si ho pre seba kúpili. Svoje bodové hodnotenie doplnili aj súhrnným komentárom.

Vodoodolnosť

Skúška simulovala pohyb s batohom v daždi a jeho položenie na mokrý povrch. Postupne sme každý model umiestnili na 30 minút do špeciálneho sprchovacieho zariadenia simulujúceho mierny dážď (10 l/m2). Hodnotili sme, či zostal batoh vnútri po skúške suchý, do akej miery prevlhol a či doň zatieklo. Nakoniec sme batoh postavili na desať minút do jedného centimetra vody a zmerali, koľko tekutiny dovnútra presiaklo.

Pevnostné skúšky

Do batohov a viest sme rovnomerne rozložili maximálnu záťaž, ktorú odporúča výrobca. Skúšobné zariadenie následne výrobok 20 000 krát zdvihlo a nechalo voľne padať na dráhe 40 mm. Skúška preverovala odolnosť držadla a popruhov, pri ktorých sme zároveň skúmali, či sa samovoľne nepovoľujú a neprešmykujú. Zaujímalo nás tiež, či v rámci skúšky nedôjde k poškodeniu ktorejkoľvek inej časti batoha (spoje, švy, výstuhy). Nakoniec sme vyskúšali odolnosť zipsov.

Využiteľnosť priestoru

Zisťovali sme, ako dobre sa do batohov a viest zmestí modelový náklad na dlhší beh. Obsahoval: 1,5 litra vody (pokiaľ bol súčasťou výrobku hydrovak s vyšším objemom, naplnili sme ho do plnej kapacity), termo-fóliu, píšťalku, čelovku a náhradné batérie, telefón + powerbanku+ mapu, membránovú bundu a nohavice, náhradné ponožky, čiapku, rukavice, dve energetické tyčinky a dva gély, vazelínu, náplasti, tejpovaciu pásku a vreckový nožík.

Kvalita vyhotovenia

V rámci tejto skúšky sme robili odborné posúdenie kvality vyhotovenia švíkov, zatváracích mechanizmov (zipsov, spôn, praciek, vnútorných zámkov), nitov, držadla či popruhov.

Reflexné prvky

Hodnotili sme, či batoh disponuje reflexnými prvkami (zmerali sme aj ich plochu). Subjektívne sme posudzovali mieru ich odrážania pri osvetlení automobilovými svetlami vo vzdialenosti približne 10 m.

Údržba

Batohy sme zvonku a zospodu znečistili bahnom, zvnútra ovocným sirupom. Cieľom bolo zistiť, či a ako ľahko sa dajú batohy vyčistiť pomocou handričky, huby alebo kefky a mydlovej vody.

Prihlásiť