Test sušeného droždia 2022

Sdílejte

Publikované v časopise 5/2022

Ku kyprému cestu vedú dve hlavné cesty: chemické kypridlo a kvasnice. Minulý rok sme v teste kypriacich práškov vyskúšali chemickú cestu. Tento rok sme sa rozhodli vydať po druhej ceste a preveriť sušené droždie. To dokáže v kuchyni zastúpiť bežné chladené kvasnice, navyše má výhodu dlhšej trvanlivosti a široké uplatnenie nájde aj v domácich pekárňach. Sušené droždie sme opäť podrobili sérii pekárskych pokusov, ktorých výsledky nás vždy úplne nenadchli.

Majiteľov domácich pekární aj všetkých ostatných milovníkov pečenia by mohol zaujímať test sušeného droždia. V prvom kroku sme nechali skontrolovať, koľko sa v nich ukýva živých kvasiniek. Ukázalo sa, že pomerne dosť, napriek tomu sa medzi jednotlivými výrobkami ich počty líšili až stonásobne.

V ďalšej sérii skúšok laboratórium zisťovalo v troch pekárskych experimentoch, ako sušené droždie funguje v praxi. Praktické skúšky prebiehali pomocou jedného typu domácej pekárne, v ktorej sa pripravovali dva druhy chleba a sladká brioška. Príprava cesta, aj samotné pečenie sme vždy robili v rovnakých podmienkach, a preto výsledok závisel iba od schopnosti použitého droždia.

Na upečených výrobkoch laboratórium sledovalo, aký nadobudli objem a samozrejme aj vzhľad a textúru pečiva. Medzi jednotlivými výrobkami sa ukázali výrazné rozdiely. Dobre to bolo vidieť napríklad na výške bochníkov chleba a briošiek, ktorá sa pri najlepšom a najhoršom droždí líšila až o sedem centimetrov. Líšili sa, samozrejme, aj senzorické vlastnosti pečiva a laboratórium sa bohužiaľ stretávalo s celou škálou nedostatkov. Išlo napríklad o chyby kôrky, alebo nedopečenú striedku.


Testované výrobky - sušené droždia (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Sušené droždie (15 výrobků)
poslední aktualizace: 5.5.2022


Prihlásiť