Bezhotovostné platby

Obsah decembrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah decembrového dTestu

Publikované v časopise 4/2022

To, čo si väčšina z nás voľakedy nedokázala ani predstaviť, je teraz realitou. V súčasnosti môžeme toto vyhlásenie použiť na veľa vecí, ktoré nás obklopujú a ktoré sa nášho života priamo, alebo nepriamo dotýkajú, no celkom určite to platí na spôsoby platenia. Dávno sú preč časy, keď jediným spôsobom, ako uhradiť zloženky, zaplatiť trovy, alebo zložiť zálohu, bolo fyzické odovzdanie väčšieho či menšieho balíčka bankoviek v hotovosti.

Niežeby suma v hotovosti prestala platiť, iba ju požívame menej a menej vo vzťahu k mnohým aspektom života. Nedávne plošné obmedzenia súvisiace s koronavírusom nás priamo nabádali na to, aby sme zmenili svoje zvyky a naučili sa pristupovať inak k nákupom aj vybavovaniu mnohých záležitostí. Často sa iný spôsob platenia odporúča, alebo sa, dokonca, iný spôsob od nás vyžaduje. Jednoducho, či už nám to je, alebo nie je milé, dnes nám na platenie zvyčajne oveľa lepšie poslúži plastová kartička s čipom, počítač, inteligentný telefón, alebo napríklad hodinky, ktoré sú s ním prepojené. Všetky tieto technické pomôcky umožňujú prostredníctvom rôznych aplikácií platiť priamo z bankového účtu, platobnej karty, alebo virtuálnej peňaženky. Kým sa však dostaneme ku všetkým ďalším spôsobom platenia, ktoré práve hýbu svetom, bude určite dobré pozrieť sa najskôr na samotné karty.

 

Bezkontaktné platby v ČR v roku 2021:

  • počet platobných transakcií v e-commerce (e-shopoch): 301 miliónov (v porovnaní s rokom 2020 to bolo 211 miliónov);
  • objem platobných transakcií v e-commerce (e-shopoch): 309 miliárd Kč (v porovnaní s rokom 2020 to bolo 194 miliárd);
  • počet vydaných bezkontaktných platobných kariet a prostriedkov NFC: 13,5 milióna (v porovnaní s rokom 2020 to bolo 12,9 milióna);
  • počet platobných terminálov pre bezkontaktné platby: 271 663 (v porovnaní s rokom 2020 ich bolo 256 694);
  • počet bankomatov: 5572 (v porovnaní s rokom 2020 ich bolo 5551 )
  • počet výberov hotovosti z bankomatov: 142 miliónov (v porovnaní s rokom 2020 to bolo 143 miliónov);
  • objem výberov hotovosti z bankomatov: 796 miliárd Kč (v porovnaní s rokom 2020 to bolo 735 miliárd).

Zdroj: Sdružení pro bankové karty

Čo je a čo nie je kreditka?

Kedysi dávno sme sa možno chválili, kto ich má viac a kto má akú, ale dnes sú platobné karty tak bežnou záležitosťou, že nám ide naozaj často len o to, aké praktické a výhodné pre nás môžu byť. Prevažná väčšina bánk nám ponúka platobnú kartu ako automatickú súčasť vedenia bežného účtu a poskytuje nám ju bezplatne. Hoci označenie kreditka sa u nás veľmi masívne rozšírilo, pravda je, že taká karta je debetná a používame ju ako nástroj na čerpanie vlastných prostriedkov z účtu, ku ktorému bola vydaná. Môžeme sa s bankou dohodnúť na možnosti ísť tzv. do mínusu, čo znamená, že nám banka poskytuje úver, a pokiaľ nemáme dostatok vlastných peňazí, môžeme si požičať od banky až do vopred stanoveného limitu. Takýto úver označujeme ako kontokorentný a čerpáme ho a splácame priebežne. Jeho výhodou je možnosť mať kedykoľvek k dispozícii vyššiu sumu, súčasne však musíme počítať s tým, že úroková sadzba bude pomerne vysoká. Dôvodom je práve to, že banka nevie kedy, koľko presne a na ako dlho si požičiavame, zatiaľ čo pri iných typoch spotrebiteľských úverov sú tieto parametre často vopred pevne dohodnuté.Podstatné je, že debetná karta nám v princípe slúži iba ako platobný nástroj, ku ktorému môže byť dohodnutá ešte ďalšia služba.

Kreditná karta je oproti tomu kartou, ktorá je primárne úverovým nástrojom, ktorý samozrejme využívame aj na platenie. Akákoľvek platba ide však z prostriedkov, ktoré nám poskytuje banka a ktoré jej musíme neskôr vrátiť. Typicky nám ich poskytuje na určitý čas, ktorý označujeme ako bezúročné obdobie a trvá medzi 45 až 55 dňami. Pokiaľ v stanovenom časovom limite vrátime banke vyčerpanú čiastku, alebo stanovenú minimálnu splátku, tak nehradíme z nej žiadne úroky. Keď sa to nestane, bude na čerpanú čiastku aplikovaná úroková sadzba, ktorá je spravidla podstatne vyššia ako pri kontokorente, alebo iných spotrebiteľských úveroch. Typovo patrí tento úver medzi tzv. revolvingové, a to znamená, že sa pri plnení podmienok splácania neustále obnovuje možnosť požičať si znova.

Pri kreditných kartách často funguje služba, ktorá umožňuje automatický prevod finančných prostriedkov z vášho bežného účtu na úverový účet, na ktorom je účtovne vedené vaše čerpanie a vaše úhrady úveru. Podstatou kreditnej karty teda je, že nám banka poskytuje úver čo, okrem iného, znamená, že si musela dobre overiť nielen našu identitu, ale aj bonitu, teda úverovú schopnosť. Práve na tom je postavená sila kreditky, ktorú často v zahraničí požadujú ako nutnosť napríklad v požičovniach áut. Tým, že na platbu a zloženie zálohy použijete kartu kreditnú a nie debetnú, má požičiavateľ väčšiu istotu, pretože za kreditnou kartou stojí banka a nie len jednotlivec.

Ako úverový produkt je poskytnutie kreditnej karty vo väčšine bánk spoplatnené, spravidla ide o pár euro za mesiac, ale pri niektorých kartách je to aj niekoľko desiatok. Navyše, prakticky od okamihu vyplnenia žiadosti o kreditnú kartu bude váš úver zaznamenaný v úverovom registri bankových informácií. Ako výška úveru bude uvedený stanovený limit a vo vzťahu k posudzovaniu záväzku vôbec nepôjde o jej praktické používanie či nepoužívanie. Na to je dobré myslieť, pretože ak sa dostaneme neskôr do situácie, keď budeme žiadať o iný typ spotrebiteľského úveru, banka si tieto informácie bude vždy overovať . V niektorých prípadoch by nám napríklad aj nepoužívaná kreditka mohla spôsobiť problém pri vyhodnotení schopnosti splácať.

Ako platobný nástroj má kreditná karta aj určité špecifiká a podľa nich je dobré rozhodnúť sa, či bude práve kreditka pre vás najvýhodnejšia. Nepochybne sa hodí na nakupovanie v bežných obchodoch, pretože banky majú s mnohými partnerskými obchodmi nadviazanú spoluprácu, vďaka ktorej je možné pri platbách nákupov kreditnou kartou, získať zľavy alebo bonusy za jej používanie. Naopak, nehodí sa príliš na výber hotovosti z bankomatu, pretože ten býva zvyčajne spoplatnený. Poplatky sa však veľmi rôznia, nájdeme medzi nimi také, ktoré sú v pár centoch za položku, nájdeme však aj také, ktoré sa odvíjajú percentuálne zo sumy výberu.

Je teda jasné, že kreditná karta určite nie je službou pre každého. Ak však patríte medzi tých, ktorí chcú venovať platbám väčšiu pozornosť a sú schopní pravidelne zaistiť včasné splatenie požičanej sumy, nemusíte váhať. V opačnom prípade však bude lepšie, keď sa uspokojíte s kartou debetnou.


Nie je karta ako karta

Platobná karta môže mať v súčasnosti oveľa viac podôb, ako len kúsok plastu so zabudovaným čipom a magnetickým prúžkom s unifikovanou veľkosťou 8,5 cm x 5,5 cm. Bezkontaktné karty je možné používať vo forme nálepky, alebo prostredníctvom aplikácií priamo z telefónu alebo hodiniek.

Používanie nálepiek sa u nás príliš neujalo a k väčšine kariet ich už dnes v našich bankách nekúpite, výnimkou je napr. Air Bank. Nálepka je vlastne zmenšeninou bezkontaktnej karty, ktorá má však vlastný PIN a môže mať nastavený vlastný limit. Najčastejším miestom, kam si takú nálepku asi nalepíme, je obal mobilného telefónu, aby bola vždy po ruke. Lenže, pokiaľ už v ruke držím šikovný mobilný telefón, tak môžem jednoducho zaplatiť priamo s ním.

Ako prebiehajú platby telefónom? Základom je, aby vaše zariadenie malo tzv. NFC čip, ktorý je spravidla označený písmenom N a novšie modely inteligentných telefónov ho majú takmer všetky. NFC je skratka z anglického Near Filed Communication, ide v princípe o to, že dve elektronické zariadenia spolu dokážu komunikovať na veľmi krátku vzdialenosť (zhruba 4 cm) na báze elektromagnetickej indukcie. Pokiaľ vaša banka podporuje aplikáciu Google Pay alebo Apple Pay, čo je u nás bežné vo všetkých bankách, ponúkajúcich služby spotrebiteľom, stačí, ak si do aplikácie nahráte svoju kartu, a potom môžete jednoducho platiť priamo telefónom.

Na realizáciu platby stačí telefón odomknúť a priložiť k platobnému terminálu. Pokiaľ ide o čiastky presahujúce zvyčajne 40 €, budete musieť sumu určitým spôsobom potvrdiť, takisto ako pri bežnej platbe kartou. Môže to byť zadaním PIN v aplikácii, alebo potvrdením toho, že ste to vy, kto telefón používa – teda odtlačkom prsta, alebo skenom tváre. Výhodou môže byť nielen to, že so svojim telefónom manipulujete iba vy a bezkontaktné platby tak môžu prebiehať naozaj bezkontaktne, ale aj tá skutočnosť, že údaje o vašej karte sa nikam nenahrávajú ani neposielajú, pretože platba samotná prebehne tak, že k transakcii sa priradí virtuálny kód . V prípade hodiniek ide o služby Apple Watch, Garmin Pay alebo Fitbit Pay, ktoré fungujú na podobnom princípe a umožňujú nám ešte flexibilnejší spôsob platenia. Ak patríte medzi milovníkov nových technológií, potom je pre vás dobrá správa, že v podstate všetky banky tieto spôsoby umožňujú, takže jediné, čo vám pri ich využívaní hrozí, je to, že na tento spôsob platby nebude pripravený terminál obchodníka.

Zadovážiť si však môžete aj kartu úplne virtuálnu, ktorá svoju fyzickú podobu vôbec nemá, a napriek tomu ju môžete používať tak na výbery z bankomatov, ako aj na internetové platby, no aj na nahranie do vyššie uvedených elektronických peňaženiek. Medzi také patrí napr. karta Virtual od banky Creditas, Digitální karta od ČSOB, alebo Virtuální George karta od České spořitelny, ktorú si môžete veľmi jednoducho založiť, a hneď po jednom nákupe v nepreverenom e-shope zase zrušiť.

Čo je to 3DS alebo 3D Secure?

Technológia alebo metóda dvojfázového overenia platieb kartou na internete, ktorá podporuje silné overenie klienta.

Čo je ePIN?

Pevne daný kód, ktorý sa niekedy používa ako jedna zo zložiek dvojfázového overenia platieb na internete.

Platby na internete stále bezpečnejšie

Určite nemusíte mať pri platbách na internete strach, pretože už od januára 2021 bola aj u nás implementovaná európska smernica vyžadujúca práve pre túto formu platenia tzv. silné overenie. Každá platobná transakcia v hodnote nad 30 eur, ktorú chceme v Európskom hospodárskom priestore s použitím karty uskutočniť, bude od nás vyžadovať, aby sa jej overenie skladalo vždy minimálne z 2 z troch stanovených nezávislých faktorov, ktoré dohromady zaručujú bezpečnejšie vykonávanie platieb a takmer eliminujú možnosť, aby za nás platobný nástroj použil niekto iný. Konkrétne ide o faktor držania, znalosti a inherencie. Prvým overovacím prvkom je vlastníctvo, alebo držanie nástroja, ktorým platbu vykonávam, teda napr. karty či telefónu, resp. SIM karty, alebo mobilnej aplikácie. Tým druhým môže byť faktor znalosti, ktorý potvrdzuje, že ja viem niečo, čo nikto iný vedieť nemá a nemôže, napr. PIN, a tretím je preukázanie identity toho, kto platí, teda skutočnosti, že ja som ja (pomocou biometrických údajov, napr. .odtlačku prsta, skenu tváre, atp.).

Prakticky to funguje tak, že pri zadaní platby cez internet sa od vás vyžaduje potvrdenie v mobilnej aplikácii banky, ktorú máte stiahnutú v inteligentnom mobilnom telefóne. Pokiaľ aplikáciu z nejakého dôvodu stiahnutú nemáte, je možné platby potvrdzovať zadaním kódu, ktorý vám bol doručený SMS správou, a súčasne ePINu, ktorý máte so svojou bankou dohodnutý práve na vykonávanie týchto platieb. Tým totiž, okrem použitia samotného nástroja, splníte preukázanie dvoch prvkov, ktoré sú na uskutočnenie transakcie potrebné, a preto hovoríme často o dvojfázovom overovaní platieb na internete. Pri nákupoch mimo EÚ sa môžete stretnúť s tým, že od vás takéto prísne overenie vyžadované nebude. V takýchto prípadoch určite stojí za to dobre si rozmyslieť, či transakciu naozaj uskutočniť chcete.

Čo pre bezpečnosť môžeme urobiť sami?

V súčasnosti, keď cez internet uskutočňujeme veľké množstvo platieb z rôznych elektronických zariadení a odkiaľkoľvek, malo by byť pre nás dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel absolútnou prioritou. Poďme si teda zopakovať desať najdôležitejších podľa ČBA:

1. Starajte sa o bezpečnosť svojho počítača

Nainštalujte si a pravidelne aktualizujte najnovšie verzie antivírusov a firewallov na svojom počítači. Zvýšite tak bezpečnosť svojich súborov, pretože aktuálne verzie dokážu zachytiť aj hrozby a vírusy, ktoré sú na internete len pár dní.

2. Zabezpečte si mobilný telefón

Chráňte aj svoj telefón. V každom mobilnom obchode s aplikáciami nájdete veľa bezpečnostných aplikácií buď za malý poplatok, alebo zadarmo.

3. Overujte si pôvod inštalovaných aplikácií

Aplikácie si sťahujte priamo z oficiálnych obchodov vo svojom telefóne (App Store, Google Play). Pred stiahnutím venujte pozornosť recenziám a hodnoteniam aplikácie a tiež tomu, či nie ste medzi prvými, kto danú aplikáciu sťahuje.

4. Chráňte svoje prihlasovacie údaje

So svojimi prihlasovacími údajmi zaobchádzajte opatrne. Nikomu ich neoznamujte, neukladajte ich na počítačoch vo verejných sieťach, alebo v škole a zadávajte ich len na bezpečných serveroch.

5. PIN chráňte ako oko v hlave

Je vašim PINom dátum narodenia alebo 1234? Rýchlo si ho zmeňte a zapamätajte si ho. Pokiaľ viete, že ste zábudliví a musíte si PIN uschovať, nenechávajte ho v blízkosti platobnej karty a strážte ho ako oko v hlave.

6. Majte bezpečné heslá

Heslo by malo byť neodhadnuteľné (napríklad nikdy nie vaše meno), silné (kombinácia veľkých a malých písmen a znakov), nezistiteľné (napr. hackerský program skúša slová zo slovníka) a predovšetkým unikátne – nikdy nepoužívajte rovnaké heslo pre rôzne služby (napr. sociálne siete, e-mail a bankový účet)! Heslá s nikým nezdieľajte a neukladajte ich do prehliadača. Pokiaľ je to možné, zvoľte si k účtom dvojfaktorové overovanie.

7. Pozor na neznáme prílohy

Neotvárajte e-maily ani prílohy od neznámych a podozrivých odosielateľov, neklikajte ani na žiadne odkazy v tele týchto e-mailov. Vždy radšej skontrolujte e-mailovú adresu odosielateľa a pravopis. Podvodné správy, ktoré často informujú o falošných exekúciách či výhrach, hoďte rovno do spamu.

8. Nakupujte u preverených on-line predajcov

Na internete nakupujte len u preverených a dôveryhodných predajcov – orientujte sa podľa ikony zamknutého visiaceho zámku pri URL adresách na ich webe, musí byť bez akéhokoľvek upozornenia. To isté platí pri prihlasovaní na akýkoľvek web, najmä bánk! U súkromných inzerentov a menej známych predajcoch čítajte recenzie.

9. Čítajte upozornenie

To platí nielen pre upozornenie vašej banky, ale aj pre upozornenie vášho počítača. Pokiaľ upozornenie len odklikávate, môže vám napr. uniknúť správa z vašej banky o útokoch hackerov. Venujte im pozornosť, môžu ochrániť vás aj váš účet.

10. Informujte svoju banku

Pokiaľ máte najmenšie podozrenie, že sa s vašim účtom deje niečo podozrivé alebo čudné, kontaktujte svoju banku. Cez infolinku vám zákaznícka podpora dokáže skontrolovať váš účet, zablokovať príkazy, alebo stratenú kartu.

Vybrané parametry kreditních karet nabízených některými finančními institucemi

označení
banka
bezúročné období
úrok
minimální splátka
maximální výše úvěru
vydání
vedení
za podmínek
Kreditní karta Česká spořitelna 55 dní Za každých vypůjčených 500 Kč zaplatíte 10 Kč. 3 % měsíčně, min. 200 Kč 200 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 3000 Kč, jinak 50 Kč
4U karta Komerční banka 45 dní pohyblivá sazba, nyní 13,90 % p.a. 3 % měsíčně plus úroky 250 000 Kč zdarma zdarma
A karta Komerční banka 45 dní pohyblivá sazba, nyní 21,90 % p.a. 3 % měsíčně plus úroky 250 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 3000 Kč, jinak 59 Kč
World Elite Komerční banka 45 dní pohyblivá sazba, nyní 9,90 % p.a. 3 % měsíčně plus úroky 500 000 Kč zdarma 6490 Kč ročně
Visa Classic UniCredit Bank 45 dní 23,40 % p.a. 5 % měsíčně, min. 300 Kč 250 000 Kč zdarma 40 Kč měsíčně
Visa Gold UniCredit Bank 45 dní 18,96 % p.a. 5 % měsíčně, min. 300 Kč 500 000 Kč zdarma 120 Kč měsíčně
Mastercard Credit Fiobanka 45 dní 19,90 % p.a. 5 % měsíčně, min. 500 Kč 500 000 Kč zdarma zdarma
Standard ČSOB 55 dní pohyblivá sazba, nyní 19,90 % p.a. 5 % měsíčně, min. 500 Kč 250 000 zdarma 30 Kč měsíčně
Easy Raiffeisenbank 55 dní 23,99 % p.a. 3,2 % měsíčně, min. 200 Kč 100 000 Kč zdarma zdarma
Style Raiffeisenbank 55 dní 23,99 % p.a. 3,2 % měsíčně, min. 200 Kč 300 000 Kč zdarma 50 Kč měsíčně
RB Premium Raiffeisenbank 55 dní 23,99 % p.a. 3,2 % měsíčně, min. 200 Kč 500 000 Kč zdarma 199 Kč měsíčně k prémiovému a exkluzivnímu účtu zdarma
Kreditní karta Smart Moneta Money Bank 50 dní 22,99 % p.a. 2 % měsíčně 300 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 3000 Kč, jinak 49 Kč
Kreditní karta Gold Moneta Money Bank 50 dní 19,99 % p.a. 2 % měsíčně 300 000 Kč zdarma 99 Kč měsíčně
mKreditka mBank 54 dní 23,80 % p.a. 3 % měsíčně, min. 50 Kč 150 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 1000 Kč, jinak 29 Kč
mKreditka Plus mBank 54 dní 23,80 % p.a. 3 % měsíčně, min. 50 Kč 500 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 4000 Kč, jinak 59 Kč
mKreditka e-Shop mBank 54 dní 23,80 % p.a. 3 % měsíčně, min. 50 Kč 150 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 2000 Kč, jinak 39 Kč
Údaje jsou aktuální ke dni 16. března 2022 a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje všechny parametry a podmínky, které mohou ovlivnit výši úrokových sazeb či individuální nastavení v případě poskytnutí vybrané finanční služby v konkrétním případě. Pro získání podrobných informací o veškerých detailech nabídky je zapotřebí kontaktovat příslušnou společnost.


Prihlásiť