Koniec oxidu titaničitého v potravinách

Obsah májového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2022 Obsah májového dTestu

Vydané: 7.2.2022   

Jedným z najdiskutovanejších éčok v posledných rokoch je oxid titaničitý (E 171), biele farbivo, s ktorým sa môžete stretnúť napríklad v žuvačkách a cukrovinkách. Hoci ide o látku, ktorá sa v potravinárstve používa veľmi dlho, v posledných šiestich rokoch sa objavili pochybnosti o jej zdravotnej neškodnosti. Európske úrady preto dali bezpečnosť oxidu titaničitého detailne posúdiť, čo prinieslo jasný výsledok: od 7. februára 2022 je zakázané používať oxid titaničitý pri výrobe potravín.

Oxid titaničitý má veľa zaujímavých vlastností, napríklad veľmi dobre odráža svetlo a bez akýchkoľvek problémov pohlcuje UV žiarenie. Vďaka tomu sa používa ako biely pigment pri výrobe farieb, alebo ako UV filter do opaľovacích krémov. Niekoľko desaťročí sa používal aj ako biele potravinárske farbivo s kódom E 171. Napriek tomu, že oxid titaničitý v potravinách nebol žiadnou novinkou, žiadali európske predpisy o potravinárskych aditívach opätovné posúdenie jeho bezpečnosti. Týmto procesom totiž musia prejsť všetky éčka, používané pred rokom 2009, keď začala platiť súčasná legislatíva.

Opakované posúdenie zdravotnej neškodnosti oxidu titaničitého urobil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a výsledky boli známe v roku 2016. Vtedajšia štúdia síce potvrdila, že oxid titaničitý nepredstavuje pri povolených podmienkach zdravotné riziko, vedci však v posudku upozornili, že kvôli jednoznačným záverom by bolo potrebné doplniť ďalšie toxikologické skúšky a presne definovať, z akých veľkých častíc sa oxid titaničitý skladá.

Práve veľkosť častíc titánového pigmentu sa ukázala ako problematická. Až 50 % oxidu titaničitého totiž môžu tvoriť nanočastice s veľkosťou do 100 nm. Zároveň sa tiež zistilo, že v priebehu trávenia sa oxid titaničitý z tela kompletne nevylúči a vo veľmi malom množstve (do 0,1 %) sa môže vstrebať do organizmu. Európske úrady preto navrhli sprísniť požiadavky na zloženie farbiva E 171, najmä pokiaľ ide o veľkosť jeho častíc tak, aby bol podiel nanomateriálu presne obmedzený. Keďže pôsobenie nanočastíc v ľudskom tele zatiaľ nie je úplne objasnené, EFSA urobil ďalšie posúdenie oxidu titaničitého a zamerali sa na tento problém.

Výsledky dodatočného vedeckého posúdenia v roku 2021 priniesli zásadný záver: farbivo E 171sa už nemôže považovať za bezpečné potravinárske aditívum. Dôvodom sú predovšetkým možné genotoxické účinky nanočastíc oxidu titaničitého. Niekoľko experimentálnych štúdií totiž potvrdilo, že má dopad na zmeny DNA v rôznych typoch buniek, čo by mohlo viesť k vývojovým poruchám plodov, prípadne k rozvoju nádorových ochorení. Nové posúdenie nemohlo tieto riziká vylúčiť, preto vydal úrad EFSA zamietavé stanovisko o bezpečnosti oxidu titaničitého.

Ďalší postup bol už v rukách Európskej komisie. Potenciálne nebezpečné látky nemožno pri výrobe potravín používať, preto komisia vydala 14. januára 2022 nariadenie 2022/63, ktorým sa od 7. februára 2022 potravinárske aditívum E 171 zakazuje. Šesť mesiacov však ešte platí prechodné obdobie, v ktorom bude možné vyrábať potraviny podľa starých pravidiel. Toto skončí po 7. auguste, a potom bude možné už iba vypredať vyrobené zásoby.

S oxidom titaničitým sa však budeme stretávať aj naďalej, pretože sa používa aj pri výrobe liečiv. Tam o jeho osude rozhoduje Európska lieková agentúra EMA, ktorá E 171 ešte nezakázala, pretože farmaceuti zatiaľ nemajú plnohodnotnú náhradu.

Prihlásiť