Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • koncept: 35 %
  • preukázané účinky: 20 %
  • vybavenosť: 15 %
  • ovládanie: 10 %
  • ochrana os. údajov: 20 %

Koncept

Dvaja skúsení psychoterapeuti so špecializáciou v oblasti relaxačných techník si naštudovali informácie, ktoré o aplikáciách podávajú vývojári a následne začali aplikácie používať. Pri hodnotení brali do úvahy: odporúčané meditačné techniky, multimédiá, profesijné kvalifikácie vývojárskeho tímu a zapojenie používateľov do vývoja aj aktualizácií. Kontrolovaná bola transparentnosť financovania, jazykové mutácie aj dizajn aplikácií.

Preukázané účinky

Dvaja experti študovali kvalitu metodológie techník zahrnutých v aplikácii, urobili rešerš vedeckých štúdií a zhodnotili efektívnosť aplikácie, to znamená, do akej miery sú aplikácie skutočne vhodné na meditovanie.

Vybavenosť

Oslovený odborník známkoval, okrem iného, ponúkané funkcie, počet meditácií zadarmo, databázu používaných zvukov, hlasov a možností pre špecifické skupiny používateľov. Do úvahy brali možnosť notifikácie, zaznamenávanie pokroku, možnosť tvorby poznámok, alebo párovanie s inými zariadeniami a aplikáciami. Ďalší dvaja experti sa, okrem iného, zamerali na šírku a výber tém riadených meditácií.

Ovládanie

Hodnotiaci si všímali spôsoby, akými aplikácie zahajujú meditačný proces. Známkovalo sa používateľské rozhranie, navigácia v menu, obsažnosť a užitočnosť pomocníka aj možné rušivé vplyvy (napr. výzvy na hodnotenie aplikácie, alebo zobrazovanie reklám). Päť dobrovoľníčok a dobrovoľníkov rôznych vekových skupín dostalo za úlohu vyskúšať a ohodnotiť dve úvodné meditácie. Všímali si, napríklad, prirodzenosť použitého hlasu, rýchlosť hlasového prejavu a pod.

Ochrana osobných údajov

Niektoré mobilné aplikácie o používateľovi zbierajú a odosielajú dáta, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné na ich fungovanie. Organizácia Stiftung Warentest zisťovala, aké množstvo údajov o používateľovi aplikácia vyžadovala v priebehu registrácie. Sledovali tiež transfer dát medzi aplikáciou a vývojármi a kontrolovali, aké veľké množstvo osobných údajov putuje k tretím stranám. Úlohu hralo tiež zabezpečenie, zaobchádzanie s heslami a technikami ochrany účtu pri strate hesla. Právnik okomentoval prípadné nedostatky v deklarácii o ochrane osobných údajov.

Limity hodnotenia

Pokiaľ bola ochrana dát dostatočná alebo horšia, celkové hodnotenie nemohlo byť lepšie.

Prihlásiť