Test rasce celej 2021

Publikované v časopise 11/2021

Po troch rokoch sme sa rozhodli dať priestor ďalšiemu testu korenia. Vybrali sme si u nás tretie najčastejšie kupované korenie − rascu, konkrétne jeho nemletý variant. V laboratóriu dôkladne preverili kvalitu aj zdravotnú bezchybnosť a priniesli väčšinou dobré správy. Pri príprave kačky počas hodov vás pravdepodobne rasca nesklame.

Po dlhšom čase sme sa venovali kvalite korenia a pripravili sme test rasce, ktorá je u nás tretím najčastejšie kupovaným druhom korenia. Do laboratória sme poslali 13 vzoriek celej rasce, pričom sme do výberu zaradili výrobky známych firiem aj privátnych značiek. Na porovnanie sme nakúpili aj niekoľko výrobkov v biokvalite.

Test sledoval hlavné parametre kvality korenia: obsah silíc, čistotu rasce a jej vlhkosť. Obsah silíc je zásadný pre intenzitu arómy korenia a čím je ich viac, tým lepšie. Pri cudzích prímesiach a nečistotách platí opak: kvalitné korenie by ich malo obsahovať čo najmenej. Dôležitým znakom je aj vlhkosť, ktorá rascu chráni, okrem iného, pred nežiaducimi mikroorganizmami. V laboratóriu nezistili ani pri jednom z parametrov problém. Všetky vzorky s rezervou vyhoveli legislatívnym požiadavkám. Napriek tomu sa medzi jednotlivými výrobkami objavili výrazné rozdiely, najmä v obsahu silíc. S kvalitou súvisela aj ďalšia súčasť testu – senzorické hodnotenie. Pri ňom pracovníci laboratória overovali, či vzhľad, farba, vôňa a chuť rasce zodpovedá všeobecnému štandardu. Ani v tomto ohľade žiadna zo vzoriek nezlyhala.

Okrem kvality prišla na rad zdravotná bezchybnosť rasce. Nechali sme ju overiť mikrobiologickým rozborom a analýzami nežiaducich látok. Nežiaduce mikróby sa testovanej rasci vyhli. Dobre dopadlo aj pátranie po nebezpečných mykotoxínoch – jedovatých látkach tvorených niektorými druhmi plesní. Isté ťažkosti sa však ukázali pri kontrole rezíduí pesticídov.


Testované výrobky - rasce celé (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Rasca celá (13 výrobků)
poslední aktualizace: 9.11.2021


Prihlásiť