Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre neodstrániteľnú vadu výrobku

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Vydané: 1.4.2012   

Šaty robia človeka. No čo ak si kúpite drahé nohavice a doma zistíte, že už po prvom praní začína byť látka priehľadná a po druhom už je možné ich nosiť iba doma, pokiaľ sa nechcete na verejnosti úplne odhaliť? Nohavice asi pôjdete reklamovať, ale túto vadu zrejme nikto neodstráni. Jediná rada v tejto chvíli znie - odstúpte od kúpnej zmluvy a žiadajte vrátenie peňazí.

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný?

Pokiaľ spotrebiteľ zakúpil tovar a v záručnej dobe sa na ňom objaví vada, ktorej vznik spotrebiteľ sám nezavinil,  ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci. Záručná doba pri spotrebnom tovare je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci. Pri potravinách je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a zvieratá sa predávajú so šesťmesačnou záručnou dobou. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na jej použitie, končí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia (napr. pečivo, ale tiež rezané kvety), musí byť reklamácia uplatnená najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti zaniknú. Spotrebiteľ nemôže uplatniť zodpovednosť za vady, ktoré sám spôsobil, predávajúci nezodpovedá ani za bežné opotrebovanie veci.

 

Ako tento vzor využiť?

Odstúpenie od zmluvy adresujte vždy predávajúcemu, teda nikdy nie napr. záručnému servisu. Ak nebola kúpna zmluva uzatvorená písomne, stačí od nej odstúpiť ústne.

Aj v tomto prípade je však písomná forma vhodnejšia.

Kúpu veci je kupujúci povinný preukázať, a to najlepšie predložením kópie dokladu o kúpe. Ak doklad o kúpe nemáte, musíte vznik kúpnej zmluvy preukázať iným, dostatočne dôveryhodným spôsobom (napr. záručným listom s uvedením dátumu nákupu a ceny, výpisom z bankového účtu).Prihlásiť