Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Vydané: 1.4.2012   

Kúpili ste kočiarik, ale po mesiaci ste ho museli reklamovať a od tej doby už dva mesiace nosíte dieťa na rukách, zatiaľ čo Vám predavačka každý týždeň s úsmevom oznamuje, že sa bohužiaľ pán vedúci k Vašej reklamácii ešte nevyjadril? Určite môžete zavolať na pomoc svalnatého otecka, ale môžete tiež  od zmluvy s našou pomocou odstúpiť a za vrátené peniaze kúpiť nový kočiar.

 

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný? 

Vzor  je  použiteľný  pre  situáciu,  keď  predávajúci  nedodrží  zákonnú  alebo zmluvnú lehotu na vybavenie reklamačného konania, ktoré u neho kupujúci začal dovolávaním sa vady kúpenej veci a uplatnením niektorého z nárokov, napríklad opravy alebo výmeny veci.

Zákon stanovuje 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie, strany zmluvy si môžu dohodnúť inú lehotu, avšak vždy len kratšiu. Ak zákonná alebo zmluvná lehota uplynie, považuje sa vada  na  tovare  automaticky  za  neodstrániteľnú. V takom  prípade  môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nemôže vec pre vadu riadne užívať. Mohol by tiež požadovať primeranú zľavu veci, čo sa môže hodiť vtedy, ak je vec k pôvodnému účelu použiteľná, alebo kupujúci našiel vo vadnej veci inú možnosť využitia.

 

Ako tento vzor využiť?

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy pre márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie, obráťte sa s využitím tohto vzoru na predávajúceho (teda nie napr. na záručný servis). Zároveň môžete kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá môže uložiť predávajúcemu pokutu za nedodržanie lehoty na vybavenie reklamácie podľa predpisov správneho práva, nemôže ale zasiahnuť do Vášho vzťahu s predávajúcim a prinútiť ho, aby Vašu reklamáciu vybavil.Prihlásiť