Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • jízda: 40 %
  • dojezd a baterie: 20 %
  • obsluha: 20 %
  • bezpečnost a odolnost: 20 %

Jazda

Praktické skúšky jazdenia absolvovalo šesť skúsených cyklistov − štyria muži a dve ženy. Jazdné vlastnosti bicyklov sme preverovali na rovine aj v kopcovitej krajine. Známka za komfort zahŕňa hodnotenie trakcie, kormidla, sedadla, klzkosti pedálov, parkovanie bicykla aj odpruženie.

Testovali sme aj jednoduchosť a pohodlnosť radenia na rovine aj v kopci, pri zapnutej aj vypnutej asistencii batérie. Vplyv na celkovú známku mala aj manévrovateľnosť bicykla, kolesá, teda schopnosť vyhýbať sa prekážkam, aj jazda (najmä pri vyššej rýchlosti) bez asistencie motora. Nezabúdali sme ani na hluk, ktorý motor elektrobicykla vydáva.

Dvaja experti zisťovali stabilitu bicykla pri jazde s batožinou aj bez nej (s hmotnosťou 7,5 a 25 kg, respektíve s maximálnou odporučenou záťažou). Na každom bicykli jazdili rôznymi rýchlosťami, pričom časť jazdy absolvovali len s jednou rukou na kormidle alebo úplne bez kontaktu s ním, aby bolo očividné, či bicykel nemá problémy so stáčaním do bočnej strany alebo poskakovaním.

Dojazd a batéria

Výdrž batérie, respektíve dojazd bicykla, sa testoval na špeciálnom dynamometri. Simulovala sa jazda zvlnenou krajinou na maximálny výkon motora pri rýchlosti 20 km/h so 100 kg celkovou hmotnosťou. Počítalo sa aj s miernym odporom vzduchu a ľahkým vetrom. Zistené hodnoty, uvedené v tabuľke, slúžia skôr na porovnanie dojazdu jednotlivých testovaných bicyklov, kilometre prejdené v reáli sa môžu značne líšiť. Záleží od mnohých faktorov, ako je presný profil trate, zvolená rýchlosť, nastavenie asistencie motora aj výkonnosť cyklistu.

Merali sme aj čas nabíjania batérie. Zisťovali čas, ktorý je potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie. Testujúci jazdci skúšali reakciu motora a silu asistencie, teda do akej miery motor znižuje cyklistovi silu potrebnú na zošliapnutie pedála.

Ovládanie

Všetky priložené návody na použitie sme podrobili dôkladnému štúdiu. Osobitnú pozornosť sme venovali zrozumiteľnosti a štruktúre textu. Overovali sme aj prítomnosť normou požadovaných údajov, ako je maximálne prípustná hmotnosť jazdca a informácie o manipulácii s batériou. K rozhodujúcim normám patria DIN EN 15194:2018-11, DIN EN 82079-1:2013-06, DIN EN 62133-2:2017, DIN EN 61960-3:2017 a smernica Európskeho parlamentu 2006/42.

Kontrole neuniklo ani nastavenie sedla a predstavca. Cyklisti takisto hodnotili ovládacie prvky elektrobicykla, napríklad nastavenie účinnosti asistencie a zobrazenie úrovne nastavenia. Parameter nazvaný jednoducho batéria udáva, ako ľahko sa akumulátor inštaluje, vyberá a nabíja. Hodnotenie ovládania zahŕňalo aj ľahkosť prenášania bicykla a možnosti elektrobicykla opraviť alebo vymeniť niektoré súčiastky.

Bezpečnosť a odolnosť

Odolnosť konštrukcie sme zisťovali na vidlici, kormidle aj sedadle. Na dynamometri každý bicykel prešiel 20 000 km. Podľa normy DIN EN 15194:2018-11 sme merali účinnosť bŕzd, cyklisti brzdy ohodnotili z hľadiska ovládania. K dôležitým bezpečnostným prvkom patria aj svetlá, v tomto prípade sme merali predovšetkým schopnosť reflektorov osvetliť cestu.

Vzhľadom na elektrický pohon bicykla boli podľa príslušných nemeckých noriem urobené testy elektrickej bezpečnosti. Okrem klasických testov, ktoré zisťujú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, skratom a pod., sme realizovali aj test, či elektrobicykel spĺňa stupeň krytia IPX5, ktorý znamená ochranu proti vodným prúdom. Na bicykel bol dýzou namierený prúd vody pomocou tlaku 30 kN/m2 pod rôznymi uhlami.

Známka za továrenské spracovanie zohľadňuje to, či na bicykli nájdete ostré hrany alebo rohy. Odráža aj frekvenciu výskytu prasklín pri vyššie zmienenom teste odolnosti konštrukcie. Praskliny sme odhalili po aplikácii špeciálnej farby.

Nežiaduce látky

Obsah škodlivých látok sme zisťovali na sedadle a kormidle. Medzi sledované látky patria polycyklické aromatické uhľovodíky a ftaláty.

Limity hodnotenia

Na celkovom hodnotení niektorých výrobkov môžu byť uplatnené limity. Pokiaľ boli jazdné vlastnosti bicykla alebo dĺžka nabíjania uspokojivé alebo horšie, celková známka mohla byť iba o stupeň lepšia. Pokiaľ bola bezpečnosť a odolnosť vyhodnotená ako nedostatočná, bolo nedostatočné aj celkové hodnotenie.

Prihlásiť