Žiadosť o náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Vydané: 1.4.2012   

Posielate topánky na reklamáciu do vzdialenej prevádzkarne? Musíte odviezť umývačku riadu do záručného servisu? Ale kto uhradí Vaše náklady? Obráťte sa na predávajúceho a využite tento vzor.

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný? 

Pokiaľ spotrebiteľ zakúpil tovar, v záručnej dobe sa na tovare objaví vada, ktorej vznik spotrebiteľ sám nezavinil a k uplatneniu reklamácie vynaložil spotrebiteľ nejaké náklady. Vzor je možné použiť tiež pri žiadosti o náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie opravy, úpravy či zhotovení veci.

 

Ako tento vzor využiť?

Nárok na náhradu nevyhnutných nákladov uplatní spotrebiteľ u predávajúceho (zhotoviteľa). K žiadosti je potrebné priložiť tiež doklady o výške nákladov. Typickými nákladmi sú napr. poštovné, či náklady na dopravu. Zákon dáva spotrebiteľovi právo uplatniť iba « nevyhnutné » náklady, predávajúci (zhotoviteľ) preto môže napr. odmietnuť uhradiť náklady na taxík, pokiaľ bolo možné zaslať tovar lacnejšie poštou.Prihlásiť