Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • svietenie a viditeľnosť: 50 %
  • ovládanie: 30 %
  • odolnosť: 20 %

Svietenie a viditeľnosť

Odborníci zo Stiftung Warentest skúšali, ako kvalitne zvládnu predné svetlá osvietiť cestu. Jazdilo sa po neosvetlenej poľnej ceste, pričom dvaja experti zaobstarali záznamy a hodnotili a komentovali distribúciu svetla. Všímali si šírku svetelného kužeľa, tvar osvetlenej plochy aj jednoliatosť svetla v blízkosti bicykla aj v diaľke. Pätica skúsených cyklistov (jedna žena a štyria muži) hodnotili intenzitu osvetlenia pri nastavení na maximálny aj najnižší výkon (ak to svetlo umožňovalo). Nezabúdalo sa ani na viditeľnosť z boku. Okrem subjektívneho hodnotenia vstupovala do hry aj  intenzita osvetlenia nameraná v luxoch. Meranie bolo založené na nemeckej norme DIN 33958. Reálnu intenzitu porovnávali pracovníci s hodnotami udávanými výrobcom.

V prípade zadných svetiel bola kľúčovou skúškou kontrola viditeľnosti. Čím lepšia bola svietivosť (meraná v kandelách), tým lepšie. Skúšky opäť vychádzali z normy DIN 33958. Takisto ako pri predných svetlách, posudzovali vyžarované svetlo piati cyklisti.

Ovládanie

Odborník zisťoval, či má návod na použitie logickú a zrozumiteľnú štruktúru, či obsahuje všetky potrebné informácie a či je pochopiteľný aj pre laika.

Pätica cyklistov vyhodnotila, akú veľkú technickú zručnosť vyžaduje montáž svetiel na bicykel. Zisťovali aj to, či neexistuje riziko chybnej inštalácie a aké ľahké je nastavovanie svetiel.

Známka za bežné používanie je súhrnom výsledkov súboru niekoľkých skúšok. Zahŕňa napríklad jednoduchosť zapojenia a vypojenia svetiel, odstupňovanie jednotlivých svetelných režimov (či sú rozdiely medzi jednotlivými režimami primerane veľké) aj náchylnosť na neúmyselné vypnutie svetiel. Experti si všímali, či je dobre viditeľný zostávajúci prevádzkový čas a aký presný je prípadný senzor určujúci automatické nastavenie intenzity svetla. Počíta sa aj s časom nabíjania, možnosťou výmeny batérie, alebo zisťovanie stavu nabitia.

Odolnosť

Ochrana pred koróziousa overovala podľa normy DIN 33958. Každé svetlo absolvovalo 100 cyklov sprejovania soľným roztokom ‑ striekanie trvalo 10 minút, nasledovalo 50 minút schnutia.

V rámci skúšok odolnosti sa testovalo aj to, či svetlo spĺňa stupeň krytia IPX4 (ochrana pred vodnými prúdmi). Skúška s názvom odolnosť proti vode a blatu prebiehala podľa normy DIN EN 60529.

Nezabudlo sa ani na mechanickú odolnosť. Tu opäť dostala slovo norma DIN 33958. Skúšala sa odolnosť proti pádom a každé svetlo bolo na 24 hodín umiestnené do vibrujúceho puzdra ‑ simulovala sa tak jazda na nerovnom povrchu.

Limity hodnotenia

Ak bola odolnosť výrobku nedostatočná, nemohlo byť celkové hodnotenie lepšie ako dostatočné. Limitujúcim faktorom bola aj kvalita osvetlenia a dĺžka svietenia.

Prihlásiť