Kam kráčaš, energetika?

Obsah januárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2022 Obsah januárového dTestu

Publikované v časopise 2/2021

Hovorí sa, že pokrok sa nedá zastaviť. Na druhej strane sa ľudia v duchu porekadla „nič nové pod slnkom“, často inšpirujú múdrosťou a skúsenosťou predkov. Jedným z trendov súčasnosti je takzvaný tiny house, teda bývanie na minimálnej ploche. Jedným z hlavných dôvodov je, samozrejme, stále rastúca cena nehnuteľností a náklady spojené s bývaním, môže však ísť aj o životnú filozofiu. Naši predkovia si tiež často volili z dôvodu úspor menšie obydlia. My však máme oproti nim výhodu v tom, že si život vieme uľahčiť zavedením moderných technológií.

Povedz mi, ako bývaš ...

Rozhodnutie bývať napríklad len v jednej miestnosti s plochou 15 až 30 m2 veľa ľudí zdôvodňuje získaním pocitu slobody, pretože sa takto nemusia pridať medzi takzvaných homo hypotecus. Navyše ide o bývanie v duchu minimalizmu a udržateľnosti. Logicky si zvolia malé byty, alebo domy najčastejšie „singles“ a bezdetné páry. Často si však malé domčeky stavajú aj ľudia na dôchodku, alebo na rekreáciu. Menšia obytná plocha sa rýchlejšie poupratuje a nie je v nej miesto na zbytočnosti. V starobe je každý krok, zvlášť do schodov, namáhavý. Menší priestor sa tiež efektívnejšie a hlavne lacnejšie vyhreje.

Pre niekoho je lákavá predstava, že bude žiť takzvane off grid, teda nezávislý od elektriny dodávateľa, prípadne aj ďalších služieb. Vlastná strecha, alebo pozemok umožňujú nielen inštaláciu solárnych panelov, ale napríklad aj vybudovanie tepelného čerpadla, alebo čističky vody. Obnoviteľné zdroje energie sa dajú dosiahnuť aj v rámci bytového domu, nie každý sa však chce dohadovať s ostatnými obyvateľmi. Reputácia obnoviteľných zdrojov energie síce utrpela kvôli neslávne známym dotačným kauzám solárnych barónov, ich zavádzanie zo strany štátu je však podporované najrôznejšími zaujímavými dotačnými programami.

Zavádzanie technológií šetriacich energie je často aj povinnosťou. Zodpovedá tomu aj požiadavka projektovať energeticky úsporné domy. Od 1. januára 2020 totiž musia projekty nových domov s vonkajšou pôdorysnou plochou menšou ako 350 m2, spĺňať kritériá budovy s takmer nulovou spotrebou energií, definovanou podľa referenčného domu v osobitnej vyhláške.

Flexibilita, aktivita a dynamika sú vítané

V súvislosti s novými technickými a technologickými možnosťami sa hovorí o posilnení aktívnej úlohy spotrebiteľov na trhu s energiami. S rozvojom výroby aj skladovania energie z obnoviteľných zdrojov sa musia čoraz viac riešiť výzvy v podobe dodávok elektriny do distribučnej siete od jednotlivých domácností, spoločností, alebo energetických komunít prevádzkujúcich vlastné zariadenia na výrobu elektriny. Hovorí sa o rastúcej decentralizácii a flexibilite výroby elektriny. Kritici napríklad upozorňujú na hroziaci black out.

Okrem technických aspektov je však nutné vyrovnať sa aj s možnými rizikami z hľadiska ochrany práv spotrebiteľov. V súvislosti so zavedením inteligentných meračov, čiže smart metres, sa upozorňuje na nebezpečenstvo zneužitia získaných dát o správaní spotrebiteľov. Veľa dát už podlieha, alebo bude podliehať, režimu ochrany osobných údajov. Niektorí odborníci idú ešte ďalej, a upozorňujú na možný zásah do súkromia tým, že budú známe informácie nielen o čase používania toho ktorého spotrebiča, ale aj o jeho prítomnosti, alebo neprítomnosti v domácnosti.

Už teraz sú pre spotrebiteľov dostupné ponuky dynamických zmlúv. Spotrebiteľom sa dodáva elektrina za cenu meniacej sa aktuálnej situácie (ceny) na trhu. Výzvu preto predstavuje aj zabezpečenie toho, aby dynamické zmluvy boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné a výhodné, a ich koncept nebol zneužitý energetickými podvodníkmi. Z našej činnosti máme, bohužiaľ, skúsenosť, že energetickí podvodníci dokážu veľmi rýchlo využiť nové trendy a tie si potom prispôsobia svojim cieľom ‑ teda zaviazaniu spotrebiteľov na nevýhodné odbery energie, prípadne na úhradu tučných zmluvných pokút.

Projekt STEP

Na znižovanie spotreby energií, čo je jeden z prostriedkov v boji s energetickou chudobou, sa zameriava aj medzinárodný projekt STEP, ktorého sa dTest zúčastňuje spoločne s ďalšími spotrebiteľskými organizáciami z členských štátov Európskej únie. Jeho súčasťou je poskytovanie poradenstva spotrebiteľom postihnutým, alebo ohrozeným energetickou chudobou. Získané poznatky a vytvorené materiály budú poskytnuté na ďalšie využitie. Viac o projekte sa dozviete na www.stepenergy.eu/cs.


Prihlásiť