Nové energetické štítky

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Publikované v časopise 1/2021

Od marca tohto roku budú niektoré kategórie elektrospotrebičov označené novými energetickými štítkami jedným z hlavných cieľov tejto zmeny je prehľadnejšie a aktuálnejšie zaradenie výrobkov do energetických tried. Energetické štítky totiž už 25 rokov pomáhajú európskym spotrebiteľom v orientácii pri výbere úspornejších elektrospotrebičov a po niekoľkých rokoch nastal čas na ich aktualizáciu.

Výrobky, ktorých sa zavedenie nového energetického štítku týka, sú spotrebiče používané predovšetkým v domácnostiach: od 1. marca 2021 budú novým štítkom označené chladničky a mrazničky, práčky aj kombinované práčky so sušičkou, umývačky riadu, televízory, monitory a elektronické displeje.

Následne, od 1. septembra 2021, sa nové štítky objavia na svetelných zdrojoch. Pri ostatných skupinách výrobkov, ako napríklad bubnové sušičky, rúry, kotle a klimatizácie, sa teraz používaný štítok nemení a prechod na nový štítok bude až v nasledujúcich rokoch.

Najviditeľnejšou zmenou bude to, že nový štítok obsahuje jednotnú škálu energetických tried od A po G pre všetky typy a modely v daných skupinách výrobkov. Zmizne teda označenie s jedným až troma „+“, ktoré sa pridávajú k triede A.

Ďalšou novinkou, ktorá sa objaví na novom štítku, bude QR kód. Prostredníctvom neho bude možné rýchlo nahliadnuť do európskej databázy EPREL, ktorá umožní ľahšie porovnanie výrobkov. Spotreba energie výrobkov bude teraz uvedená na zvýraznenom mieste uprostred štítku.Jednou z iniciatív, ktorá spotrebiteľom nové energetické štítky predstavuje, je európsky projekt LABEL 2020, ktorý v Českej republike organizuje SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú. Bližšie podrobnosti o energetickom štítkovaní sú k dispozícii na stránkach www.label2020.cz.

Nový energetický štítok ‑ úloha a výhody

Aktuálne používaný systém značenia A +++/D už nie je taký účinný ako predtým – veľa spotrebiteľských prieskumov ukázalo, že orientácia medzi energetickými triedami A +, A ++ a A +++ nie je pre spotrebiteľa príliš výhodná a zrozumiteľná. Navyše sa väčšina produktov už nachádza v dvoch až troch najvyšších triedach. Pre spotrebiteľov je preto ťažšie určiť najúspornejšie spotrebiče a výrobcovia sú menej motivovaní na vývoj nových energeticky úsporných výrobkov.

Nový štítok, ktorý sa bude od marca 2021 používať v kamenných predajniach aj internetových obchodoch, bude preto uvádzať len triedy A až G.

Ktoré sú hlavné prvky nového systému značenia?

Pre všetky produkty sa bude používať iba jedna spoločná škála tried A až G. Už sa naďalej nebude používať rozšírenie tried symbolmi typu A +. Trieda A bude navyše pri zavedení nových štítkov na trh prevažne „prázdna“, aby výrobcu motivovala na ďalšie technologické inovácie v oblasti energetickej účinnosti.

Štítok bude prostredníctvom QR kódu prepojený s novou databázou produktov v EÚ (EPREL). Databáza ponúkne všetkým spotrebiteľom ďalšie informácie o produktoch označených energetickým štítkom a informačným listom produktu s mnohými ďalšími informáciami o jeho vlastnostiach.

Ktoré z nových štítkov budú zavedené v roku 2021?

Nové štítky sa budú zavádzať od marca 2021 pre nasledujúcich päť skupín produktov:

 • Domáce chladničky a mrazničky
 • Práčky a kombinované práčky so sušičkou
 • Umývačky riadu
 • Televízory a elektronické displeje
 • Svetelné zdroje (od septembra 2021)
 • Pri ďalších skupinách produktov, napríklad klimatizáciách, bubnových sušičkách vysávačoch, ohrievačoch vody a pod. budú nové štítky zavedené až vtedy, keď nadobudne platnosť príslušný právny predpis. Predpokladá sa, že nové štítky sa pre tieto skupiny produktov začnú používať od roku 2022.

Ktoré sú hlavné rozdiely medzi starým a novým štítkom?

 • Pre všetky produkty sa bude používať jednotná škála A-G.
 • V pravom hornom rohu štítku bude uvedený QR kód, ktorý obsahuje priamy odkaz na databázu výrobkov Európskej komisie, aby sa zabezpečila transparentnosť a jednoduchší prieskum a dohľad nad trhom, ktorý vykonávajú štátne úrady.
 • Energetická spotreba produktov bude zobrazená výraznejším a jednotným spôsobom. Nebude sa už zobrazovať ročná spotreba energie, iba spotreba na 100 pracích alebo umývacích cyklov, resp. 1000 hodín prevádzky televízora.
 • Dolná časť štítku bude obsahovať rôzne piktogramy informujúce o vlastnostiach výrobku. Niektoré piktogramy zostávajú také isté ako na starom štítku, niektoré boli upravené a niektoré nové boli pridané.

Novinky a vylepšenia na energetickom označovaní

Triedy účinnosti

 • V čase, keď bude nový štítok zavádzaný do predajní, nebudú vo väčšej miere existovať produktové triedy A. Spočiatku bude trieda A zámerne prevažne nevyužitá, aby sa ponechal priestor na ďalšie inovácie produktov.
 • Najúspornejšie produkty, ktoré majú teraz triedu A +++, budú vyhovovať približne triede B alebo C na novom štítku. Presná úpravu meradla záleží na konkrétnej produktovej kategórii a danom modeli ‑ mení sa aj testovací protokol, a preto nebudú všetky produktu posunuté do rovnakej energetickej triedy.

Piktogramy

 • Nová verzia štítku bude používať väčšinu piktogramov zo starého štítku. Niektoré piktogramy však boli mierne upravené a bolo pridaných niekoľko nových (napr. energetická účinnosť v režime HDR pri televízoroch a obrazovkách, čas prania práčok).

Databáza produktov EÚ a QR kód

 • Všetky produkty označené štítkom by mali byť podľa legislatívy zaregistrované v novej databázy produktov EÚ (EPREL), vkladanie údajov majú na starosti výrobcov ia/obchodníci. Špeciálnu aplikáciu, ktorú vďaka tomu v súčasnosti vyvíja nezávislá organizácia, umožní porovnať údaje o produktoch a spočítať ich prevádzkové náklady na energiu a vodu.
 • Televizory a displeje

 • Pračky

 • Myčky nádobí

 • Chladničky a mrazáky

Odkedy sa bude štítok používať?

Už od novembra 2020 môžu výrobcovia v baleniach svojich výrobkov dodávať spolu terajší aj nový energetický štítok. V predajniach sa však nové štítky začnú objavovať až v marci nového roku ‑ podľa platnej legislatívy majú predajcovia k dispozícii obdobie od 1. do 18. marca 2021, keď musia všetky štítky pre uvedené kategórie produktov nahradiť novými. Zmena sa týka kamenných aj online predajní. Následne by sme v obchodoch mali nachádzať už iba nové štítky a nikdy obidva štítky pre rovnaký model vedľa seba. Dlhšie použitie starého (už existujúceho) štítku bude potom možné iba pri modeloch, pri ktorých výrobca nový štítok nedodá, pretože už sa neponúka na predaj ‑ aj to len do 1. decembra 2021. Následne musia predajcovia aj tieto modely stiahnuť z ponuky.

Pri svetelných zdrojoch je toto časové obdobie posunuté ‑ začiatok je 1. september 2021. Vzhľadom na to, že sú pri nich energetické štítky zvyčajne natlačené na obale, platí prechodné obdobie 18 mesiacov, teda až do 28. 2. 2023.

Za zmienku stojí aj to, že sa nemenia požiadavky na samotné vystavenie energetických štítkov na predajniach ‑ naďalej teda musí byť vystavený rovnakým spôsobom. Navyše takisto zostáva v platnosti povinnosť označiť výrobok energetickou triedou pri akejkoľvek reklame aj reklame, kde je označený názov modelu a jeho cena.


Prihlásiť