Green NCAP – Ekologické skúšky automobilov 2020

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Publikované v časopise 12/2020

Program Green NCAP existuje necelé dva roky. V tomto čase si už dokázal získať pozornosť spotrebiteľov, médií aj automobiliek a v súčasnosti ide o najznámejší test ekologickej záťaže nových automobilov. V porovnaní s minulým rokom boli skúšky výrazne rozšírené a sprísnené. Predstavujeme vám výsledky 24 modelov rôznych tried a pohonov.

Od prvého septembra minulého roka musia všetky nové vozidlá spĺňať doteraz najprísnejšiu emisnú normu Euro 6d-Temp. Európska legislatíva aj výrobcovia sa zameriavajú na čoraz väčšiu ekologickosť áut. Niektoré krajiny v tomto ohľade zachádzajú ďalej ako iné ‑ napríklad Veľká Británia nedávno presadila zákaz predaja áut na benzín a naftu od roku 2030.

Green NCAP je nezávislá iniciatíva financovaná európskymi štátmi a spotrebiteľskými organizáciami. Jej hlavným cieľom je informovať občanov o skutočných emisiách a spotrebe vozidiel predávaných na európskom trhu. Základom a hlavnou inšpiráciou testov Green NCAP sú emisné skúšky, ktoré sú pre potreby porovnania sprísnené a rozšírené. Vysoké hodnotenie môžu získať len tie automobily, ktoré sa neuspokojujú iba s dodržaním emisných limitov.

Letmý pohľad do tabuľky ukazuje, že súbor testov sa oproti minulému roku zásadne zmenil. Index čistého vzduchu pozostáva z emisií nemetánových uhľovodíkov, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, pevných častíc a najnovšie aj čpavku. Na čpavok síce vyhlášky nestanovujú limity, jeho nadmiera v životnom prostredí je však škodlivá. Index energetickej účinnosti vyjadruje, koľko pohonných hmôt alebo elektriny pri prevádzke automobil spotrebováva.Prihlásiť