Poškodenie zásielky pri doprave

Obsah augustového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah augustového dTestu

Publikované v časopise 11/2020

Objednávanie tovaru cez internet je stále rozšírenejšie a dá sa očakávať, že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu ešte záujem vzrastie. Navyše sa blížia Vianoce a s nimi je spojený nákup darčekov. Čo robiť v takom prípade, keď vám objednaný výrobok príde poškodený? Ako správne zabaliť a poslať vec, ktorú ste predali na niektorom z internetových portálov? A vyrieši potenciálny problém pri zasielaní krehkých vecí režim „krehké“ alebo poistenie?

Prišli len črepy a vy ste kupujúci

Ak ste si objednali tovar a prepravu zaistil predajca, zodpovedá za stav kúpeného výrobku až dovtedy, kým si tovar neprevezmete. Preto aj poškodenie spôsobené prepravcom ide na konto predajcu. Vyhlásenie, že balík prišiel nepoškodený, ktoré podpisujete pri jeho prevzatí, pritom potvrdzuje len nepoškodenosť vonkajšieho obalu. Z jeho perfektného stavu nemožno vyvodzovať, že nepoškodený je aj obsah balíka. Zjavne poškodený balík by ste mali odmietnuť prevziať.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa nemusíte domáhať náhrady škody u prepravcu, ale môžete tovar reklamovať u predajcu alebo od zmluvy uzatvorenej v e-shope do 14 dní odstúpiť. O poškodení tovaru by ste mali prepravcu ihneď informovať a reklamáciu predajcovi podať čo najskôr, aby predajca mohol požadovať náhradu škody od prepravcu. Ak budete zbytočne otáľať, mohlo by sa vám to v konečnom dôsledku vypomstiť, pretože zákon vyžaduje od každého, aby predchádzal vzniku škôd. Mohli by ste preto niesť zodpovednosť vtedy, ak by kvôli vašej nečinnosti neskôr nemohol predajca uplatniť reklamáciu u prepravcu.

Pre predajcu by ste mali stav tovaru zdokumentovať napríklad fotografiami. Niektorí ľudia si dokonca robia videozáznam prevzatia tovaru vrátane celého rozbaľovania.

Ak sa rozhodnete uplatniť reklamáciu, nemôžete od predajcu požadovať okamžité vrátenie peňazí. To si môžete nárokovať len vtedy, ak nie je možná bezplatná oprava ani výmena za nový tovar. Navyše môže vybavenie reklamácie trvať až 30 dní. V prípade, že nie ste spokojní s vybavením reklamácie, môžete sa obrátiť na Českú (Slovenskú) obchodnú inšpekciu.

Ak ste si dopravu tovaru zaistili sami nezávisle od predávajúceho, nemôžete reklamovať tovar u predajcu z dôvodu jeho poškodenia počas prepravy alebo odstúpiť kvôli tomu od zmluvy. V takom prípade totiž predajca za tovar zodpovedá len do tej chvíle, keď odovzdá tovar na prepravu. Adresát by si mal uplatniť reklamáciu u prepravcu podobne, ako uvádzame v nasledujúcom texte.

Prišli len črepy a vy ste predávajúci

Veľa ľudí využíva rôzne online trhoviská na nákup alebo predaj vecí medzi fyzickými osobami. Nemilé je však pre predajcov to, keď dostanú od kupujúceho správu, že tovar prišiel rozbitý. Je preto dôležité vždy tovar dobre zabaliť, zvlášť keď ide o krehký materiál, ako napríklad sklo. Ak je predmetov viac, mali by byť zabalené osobitne, napríklad do niekoľkých vrstiev bublinkovej fólie, a upevnené v škatuli tak, aby sa voľne nepohybovali. Je vhodné veci od seba oddeliť napríklad kartónom. Voľný priestor môže byť vyplnený fixačným materiálom brániacim pohybu odosielanej veci, napríklad pokrčeným novinovým papierom. Steny škatule môžete obložiť napríklad penovou hmotou alebo starými hrubšími časopismi. Medzi predajcami na bazári je známy taký spôsob balenia, že tovar vyššie uvedeným spôsobom zabalia do jednej škatule a tú potom vložia do ďalšej väčšej škatule, pričom priestor medzi oboma škatuľami niečím vyplnia. Samozrejmosťou je dôkladné viacnásobné prelepenie balíka.

Ak totiž nie je tovar poriadne zabalený, odosielateľovi nepomôže pri vymáhaní náhrady škody ani to, že si dohodol a zaplatil doručenie zásielky v režime „krehké“. Navyše, niektoré spoločnosti úplne vylučujú z dopravy krehké veci, čím dôležitosť zabalenia ešte vzrastie. Takisto vám nemusí byť nič platné ani uzatvorenie poistenia, keď zásielku poriadne nezabalíte.

Reklamovať poškodenie zásielky musíte v lehotách stanovených prepravcom, a to býva zvyčajne len niekoľko dní. Ak prepravca nevyhovie reklamácii k vašej spokojnosti a vy ste presvedčení o tom, že ste tovar zabalili správne, alebo napríklad nesúhlasíte s výškou náhrady škody, môžete sa obrátiť na Český (Slovenský) telekomunikačný úrad, ktorý je zodpovedný za dohľad nad poštovými službami. Musíte to urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď vám doručili vybavenie reklamácie, alebo od toho dňa, keď mala byť reklamácia vybavená. Či bola zásielka riadne zabalená a ako došlo k jej poškodeniu, zisťuje v prípade pochybností súdny znalec, ktorý môže byť oslovený už aj v priebehu reklamácie u prepravcu.


Prihlásiť