Porovnanie: Majonézové šaláty

Obsah aprílového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2023 Obsah aprílového dTestu

Publikované v časopise 10/2020

Témou nasledujúcich riadkov sú balené vlašské a rybacie šaláty. V supermarketoch sme ich nakúpili celkovo 28 a porovnali ich zloženie a výživové hodnoty. Zaujímala nás predovšetkým jedna otázka: obsahuje tovar zo sortimentu lahôdok skutočne lahôdkové ingrediencie?

tip dTestu

Ak si chcete na šaláte pochutnať, všímajte si kvalitu použitých surovín. Všetky potrebné informácie nájdete na obale. Pri vlašských šalátoch sa oplatí sledovať predovšetkým zloženie salámy. Uprednostňujte tú bez mechanicky separovaného mäsa, prídavku škrobu a farbív. Pri rybacích šalátoch preferujte tie s čo najvyšším obsahom rybacieho mäsa. Všeobecne platí, že kvalitný šalát sa zaobíde bez farbív, látok zvýrazňujúcich chuť a diskutabilné je aj použitie sladidiel. Naopak, chemickým konzervantom sa pri nákupe balených lahôdkarských šalátov prakticky nedá vyhnúť. V tabuľke nutričných hodnôt si skúste všímať obsah soli a radšej vyberať čo najmenej slané výrobky.

Varené zemiaky, šunková saláma, nakladaná zelenina, majonéza, marinované slede. Výpočet hlavných surovín na prípravu vlašského alebo rybacieho šalátu nie je dlhý a ani ich príprava netrvá dlho. Čo však robiť, keď nás chuť na majonézovú lahôdku prepadne okamžite? Nie je nič jednoduchšie ako siahnuť po niektorom šaláte z chladiaceho pultu. Práve na tieto výrobky, konkrétne na vlašský šalát a rybací šalát v majonéze, prípadne s jogurtom, sme zamerali aktuálne porovnanie.

Nakúpili sme 13 balených vlašských a 15 balených rybacích šalátov, preštudovali údaje na ich etiketách a následne ich zoradili podľa deklarovanej kvality zloženia. Prihliadli sme pri tom, samozrejme, aj na výživové hodnoty.

Na stole sa nám zišla naozaj pestrá zmes najrôznejších výrobkov. Dôvodom je predovšetkým to, že zloženie lahôdkarských výrobkov – šalátov, nátierok, nakladaných rýb, obložených bagiet alebo chlebíčkov – neupravujú žiadne predpisy. Legislatíva stanovuje hygienické limity, všeobecné pravidlá používania prídavných látok, ale receptúra aj kvalita použitých surovín sú plne v rukách výrobcu.

Istú výnimku predstavujú Cechovné normy vydané Potravinárskou komorou. Ide o štandard, ktorý výrobcu zaväzuje k dodržiavaniu určitých minimálnych požiadaviek. Prihlásenie sa k Cechovnej norme je však dobrovoľné a „normovaný“ šalát spoznáte podľa špeciálneho loga na obale. V našom porovnaní sme symbol Cechovnej normy našli na vlašských šalátoch značiek Kaufland/K-Classic, Penny/Karlova koruna (150 g balenie) a na rybacom šaláte v majonéze Penny/Gran Mare.

Taliansko v majonéze

Začnime vlašskými šalátmi. Keď sa povie talianska kuchyňa, asi málokto si vybaví kombináciu majonézy, zemiakov, nakladanej zeleniny a mäkkej salámy. Napriek tomu sme šalátu tohto zloženia dali Talianov (v staršej češtine Vlachov) do názvu, a to minimálne už na začiatku 20. storočia. Mimochodom, ak vás zaujíma, či takýto šalát v Taliansku vôbec poznajú, tak áno. Nazývajú ho však nemeckým alebo ruským.

V zložení vlašského šalátu sme sa zamerali predovšetkým na použitú salámu. Výberom údeniny sa totiž dajú asi najviac ovplyvniť výrobné náklady, a ako už bolo povedané, o podiele salámy aj jej druhu si rozhodne každý výrobca sám. Iba tí, ktorí sa hlásia k Cechovnej norme, musia použiť najmenej 20 % salámy s minimálne 35 % mäsa. Informácie o množstve použitej salámy sme očakávali na všetkých etiketách. Pravidlá označovania potravín totiž hovoria, že ak si zákazník potravinu spája s niektorou surovinou, musí byť jej podiel deklarovaný. A spojitosť vlašského šalátu a salámy je podľa nášho názoru jasná. Napokon, druhá z teórií o pomenovaní vlašského šalátu hovorí, že možno ide o skomoleninu nemeckého slova Fleischsalat (šalát s mäsom).

S naším náhľadom sa však všetci výrobcovia nestotožnili a na obaloch značiek Lidl/chef select, Albert/Česká chuť, Varmuža, Atlantik, Kaufland / K-Classic a Dostál sme množstvo použitej údeniny nenašli. Pri zvyšných šiestich šalátoch sa deklarovaný podiel pohyboval od 23 do 28 %. Najnižší podiel uvádzala značka Billa/Clever, na opačnom konci stál Glóbus Vlašský salát na chlebíčky.

Ešte väčšiu váhu sme kládli na kvalitu údeniny. Máme totiž názor, že pre spotrebiteľa je prínosnejší nižší podiel kvalitnej salámy ako opak. Zloženie použitých údenín sme našli na všetkých etiketách. Podľa názvov malo ísť o parížsku salámu, junior a lahôdkové alebo výrobné salámy.

Vzhľadom na túto pestrosť sme sa zamerali na tri hlavné kritériá: počet druhov mäsa, prídavok škrobu a použitie mechanicky separovaného mäsa alias separátora. Pri 13 porovnávaných vlašských šalátoch sme sa stretli s takmer všetkými možnými kombináciami.

Vôbec najmenej bodov si za kvalitu salámy odniesli značky Boneco a Dostál. Obe v zložení deklarovali použitie údeniny postavenej výhradne na hydinovom separáte s prídavkom škrobu. Mechanicky separované mäso obsahovala aj lahôdková saláma značiek Lahůdky Palma, v tomto prípade mu však robilo spoločnosť aj bravčové mäso, čo sme ocenili bodom navyše.

Najlepší dojem na nás urobila značka Cábů. Podľa etikety jej vlašský šalát obsahuje salámu junior s bravčovým, hovädzím a teľacím mäsom, bez škrobu aj separátora. Škoda len, že sa zákazník z etikety nedozvie podiel údeniny vo výrobku.

Konzervačnej látke sa nevyhnete

V ďalších ingredienciách si už boli vlašské šaláty podobné. Pri všetkých sme našli rovnakú skladbu sterilizovanej zeleniny zloženej z uhoriek, mrkvy, zeleru a hrášku. Výnimkou bola iba značka Dostál, kde hrášok chýbal. Zaujímavým rozdielom medzi receptúrami bolo (ne)použitie worcesterskej omáčky. Tá bola pred rokom 1989 súčasťou predávaného vlašského šalátu a výrobcovia značiek Globus, Cábů a Dostál ju používajú dodnes.

V zložení sme sa preto zamerali predovšetkým na prídavné látky. Sledovali sme deklarovaný prídavok sladidiel, farbív, aróm, látok pre zvýraznenie chuti a konzervantov. S poslednou menovanou skupinou éčok sme sa stretli pri úplne všetkých výrobkoch, najčastejšie išlo o benzoan sodný (E 211) a sorban draselný (E 202).

Ostatným nami sledovaným aditívam sa možno vyhnúť, v našom výbere sa bez nich zaobišla viac ako polovica vlašských šalátov. Najvyšší počet éčok sme napočítali v zložení značky Dostál. Našli sme pri nej zástupcov všetkých piatich typov hľadaných prídavných látok.

Sleďové hody

Podobnou optikou sme sa pozreli aj na zloženie rybacích šalátov. V ich prípade však bolo porovnanie oveľa vyrovnanejšie. Aj tu však platí to isté čo pre vlašské šaláty. Podiel rýb v šaláte žiadna vyhláška neupravuje, iba podľa dobrovoľnej Cechovnej normy by ich malo byť aspoň 40 %.

Etikety rybacích šalátov boli v porovnaní s „vlašákmi“ o niečo zhovorčivejšie. Podiel rýb – bez výnimky išlo o marinované slede – sme našli na všetkých výrobkoch. Najnižšie množstvo rýb (30 %) deklaroval Rybex Rybí salát v majonéze. Najštedrejšie výrobky ponúkli celých 40 % a išlo o oba rybacie šaláty značky Penny/Gran Mare a Kaufland/K-Classic Rybí salát v majonéze.

Ďalej nás z hlavných surovín zaujímal obsah majonézy, prípadne jogurtu. Aj ich percentuálne zastúpenie by malo byť na väčšine etikiet napísané. Jedno z mnohých pravidiel označovania totiž hovorí, že ak názov výrobku upozorňuje na niektorú z ingrediencií, musí sa jej podiel uviesť. Označenie „rybací šalát v majonéze“ tak zaväzuje k deklarácii podielu rýb aj majonézy.

Pri šalátoch bez jogurtu sa podiel majonézy pohyboval od 32 do 42 %. Najmenej jej avizovali rybací šalát s majonézou značiek Albert, Lidl/Nautica a Varmuža. Najdôkladnejšie bola majonézou zaliata značka Atlantik.

Majonézu sme našli aj v zložení všetkých rybacích šalátov s jogurtom, nie vždy však výrobcovia deklarovali jej podiel. Najnižšiu hodnotu uvádzal obal Albert/Sleďový salát s jogurtem(18 %), na opačnom konci s 32 % stál Lidl/Nautica Skandinávský sleďový salát s jogurtem. Jogurtové šaláty sa podľa názvu dali rozdeliť na dve skupiny: škandinávske a rybacie s jogurtom. Škandinávske šaláty zhodne uvádzali 10 % podiel jogurtu, pri zvyšných jogurtový podiel kolísal od 23 % (Rybex Rybí salát s jogurtem, Albert Sleďový salát s jogurtem) až po 25 % (Penny/Gran Mare Rybá salát s jogurtem).

Čistá a udržateľná rybacia lahôdka

S hľadaním prídavných látok sme boli pri rybacích šalátoch veľmi rýchlo hotoví. Všetky bez výnimky uvádzali prídavok chemického konzervačnej látky a často sme sa stretávali s prírodnými aj neprírodnými arómami. Na farbivá, látky zvýrazňujúce chuť ani náhradné sladidlá sme nenarazili v žiadnom z výrobkov.

Pri rybacích šalátoch nás milo prekvapil vysoký počet výrobkov s logom certifikovaného rybolovu. Máme tým na mysli modrý symbol iniciatívy MSC (Marine Stewardship Council), ktorý vyjadruje, že použité ryby ulovili šetrným, dlhodobo udržateľným spôsobom. Za tým si môžete predstaviť napríklad striktné dodržiavanie rybolovných kvót, dávajúce zásobám čas na regeneráciu a cielený lov jedného druhu s minimom „vedľajších záchytov“. Logo MSC sme našli na celkovo ôsmich obaloch značiek Albert, Lidl/Nautica, Penny/Gran Mare a niektorých výrobkov značiek Varmuža a Rybex.

Tučné a slané

Na záver porovnania sme si prešli nutričné údaje. Z pohľadu obsahu živín sú si vlašské aj rybacie šaláty podobné. Jedinou pozitívnou odlišnosťou rybacích šalátov je prirodzený obsah omega-3 mastných kyselín a niekoľko výrobkov sa nimi chválilo tiež na etiketách. Ak by ste chceli siahnuť po rybacom šaláte práve ako po zdroji výživovo zaujímavého tuku, voľte tie vyrábané zo sleďov. V šalátoch z „chudých“ tresiek je podiel rybieho tuku veľmi nízky.

Vo výživových tabuľkách sme sledovali celkový obsah tuku, bielkovín, cukru a soli. S výnimkou bielkovín sme hodnotili podľa zásady čím menej, tým lepšie. Pri tuku sme sa k tomuto prístupu rozhodli preto, že jeho hlavným zdrojom bol rastlinný olej z majonézy.

Najmenej tučné boli rybacie šaláty s jogurtom, vôbec najnižšiu hodnotu 10 g/100 g predviedol Penny/Gran Mare Rybí salát s jogurtem. K tomuto číslu sa však dokázali priblížiť aj niektoré vlašské šaláty, napríklad značka Billa/Clever. Vôbec najtučnejším výrobkom sa stal s 37 g/100 g Atlantik Rybí salát s majonézou. V skupine vlašských šalátov najvyššiu tučnosť deklaroval Lidl/chef select (27 g/100 g).

V obsahu bielkovín sa výrazne lepšie darilo rybacím šalátom. V priemere pri nich môžete počítať so 6,8 % proteínu, pri vlašských šalátoch je to presne polovica: 3,4 %. Vlašské šaláty tiež boli s priemernými 3,8 % cukru o chlp sladšie. Tabuľky rybacích výrobkov avizovali okolo 3,7 % cukru. Podobne tesne vyhrali rybacie šaláty aj v obsahu soli. Pri vlašských sa v priemere pohyboval okolo 1,8 %, pri rybacích to bolo o desatinu percentuálneho bodu menej, teda 1,7 %.

Obsah soli je dobré pri výbere lahôdkových šalátov zohľadniť, môžu byť totiž jej skrytým zdrojom v jedálnom lístku. Pri niektorých výrobkoch podiel soli prekročil 2 % (Atlantik Rybí salát v majonéze, Penny/Karlova Koruna Vlašský salát 500 g, Boneco Vlašský salát Clasic) a v týchto prípadoch klasická 150 g šalátová porcia dodá polovicu odporúčaného denného príjmu soli.

Čím starší, tým lepší?

Z času na čas sa na internete spomína na staré časy a ich normované potraviny, pričom jednou z najčastejšie spomínaných položiek sú lahôdkové šaláty. Niektorí sa dokonca neuspokojili len so  spomienkami, ale pustili sa priamo do experimentálnej retrogastronómie.

Na internete tak môžete nájsť mnoho videí s návodom a článkov o tom, ako čo najpresnejšie rekonštruovať bývalé normované receptúry vlašského, pochúťkového či rybacieho šalátu. Videá aj články majú zvyčajne jeden základ, a síce knihu Receptúry studenej kuchyne, ktorá vyšla roku 1976 ako pomôcka pre závody verejného stravovania. Tie vtedy museli predávať pokrmy podľa stanoveného cenníka a súbor receptúr dával kuchárom návod, ako z dostupných surovín pripraviť šalát, ktorý sa zmestí do príslušnej ceny.

Možno je škoda, že sa autori videí zastavili v sedemdesiatych rokoch. Ak by sa preniesli ešte o kus ďalej do histórie, narazili by na oveľa rafinovanejšie kombinácie. Vlašský šalát v roku 1976 podľa normovanej receptúry číslo 50142 ukrýval zemiaky, „salámu na výrobu šalátu“, konzervované uhorky, hrášok bez nálevu, koreňový zeler, mrkvu, horčicu, korenie, worcesterskú omáčku, majonézu, cukor a soľ. Veľká kuchárka Viléma Vrabce z roku 1968 pre vlašský (taliansky) šalát predpisuje šunku či šunkovú salámu a vynecháva horčicu, zeler, mrkvu a hrášok. Namiesto nich pridáva jablká.

Keď sa obzrieme ešte hlbšie do minulosti, dostane vlašský šalát úplne inú podobu. Domáca kuchárka z roku 1910 pripravuje lacný vlašský šalát zo zemiakov, sardel, jabĺk, mandlí, cibule, majonézy, naloženého karfiolu, uhoriek, červenej repy alebo nakladaných húb.

Za vrchol by sme mohli označiť „šalát vlašský“ podľa Magdalény Dobromily Rettigovej, aj keď s dnešným vlašákom nemal nič spoločné. Vyrábal sa zo suchej salámy (cervulátu), údeného jazyka, úhorov (alebo mihule, ako kto chce), sardel, kapár, vínneho octu, olivového oleja a vaječného žĺtka. Ako prílohu si môžeme predstaviť olivy, mušle či ustrice. Tie však, ako uvádza autorka, nie sú nevyhnutné. Takýto šalát však vzhľadom na prísnu ochrane mihule v niekdajšej podobe asi nikdy neochutnáte, a keď by sme siahli po úhorovi, tak by vyšiel draho. Len cena surovín na 100 g šalátu by sa odhadom pohybovala okolo 2,50 €. Teda štyrikrát drahšie než najdrahší vlašský šalát v našom porovnaní.

Poradie výrobku Rybex Rybí salát v majonéze sa líši od tabuľky uverejnenej v tlačenom vydaní. Dôvodom je zmena receptúry v čase medzi nákupom vzoriek a publikáciou článku. Aktuálna receptúra šalátu už neobsahuje náhradné sladidlá. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme.

vlašské saláty

 • Billa/Clever Vlašský salát

  cena 42,90 Kč

  hmotnost balení 500 g

  cena za 100 g 8,60 Kč

  pořadí 1.

  hlavní složky

  podíl salámu 23 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 13 g/100 g

  obsah cukru 2 g/100 g

  obsah bílkovin 3,8 g/100 g

  obsah soli 1,4 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Smetanová cukrárna a.s., Roztoky u Prahy

  země původu Česká republika

 • Globus Vlašský salát na chlebíčky

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,90 Kč

  pořadí 2.

  hlavní složky

  podíl salámu 28 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu junior

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 17 g/100 g

  obsah cukru 3,6 g/100 g

  obsah bílkovin 3,6 g/100 g

  obsah soli 1,9 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Lahůdky Palma s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Penny/Karlova Koruna Vlašský salát 500 g

  cena 42,90 Kč

  hmotnost balení 500 g

  cena za 100 g 8,60 Kč

  pořadí 3.

  hlavní složky

  podíl salámu 27 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 15 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 3,5 g/100 g

  obsah soli 2,1 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Boneco a.s., Praha

  země původu Česká republika

 • Lidl/chef select salát Vlašský

  cena 15,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 10,60 Kč

  pořadí 4.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 27 g/100 g

  obsah cukru 3,5 g/100 g

  obsah bílkovin 4,4 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Penny/Karlova Koruna Vlašský salát 150 g

  cena 11,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 7,90 Kč

  pořadí 5.

  hlavní složky

  podíl salámu 26 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 22 g/100 g

  obsah cukru 4 g/100 g

  obsah bílkovin 4 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Albert/Česká chuť Vlašský salát

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 13,30 Kč

  pořadí 6.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 18 g/100 g

  obsah cukru 4,3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Atlantik Produkt Třešňák s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Cábů Vlašský salát

  cena 23 Kč

  hmotnost balení 140 g

  cena za 100 g 16,40 Kč

  pořadí 7.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí, telecí

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu salám junior

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 20 g/100 g

  obsah cukru 5,1 g/100 g

  obsah bílkovin 2,6 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Lahůdky u Cábů, s.r.o., Křemže

  země původu Česká republika

 • Varmuža Vlašský salát

  cena 18,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 12,60 Kč

  pořadí 9.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu pařížský

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 22,9 g/100 g

  obsah cukru 3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Atlantik Vlašský salát

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,90 Kč

  pořadí 8.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu nespecifikováno

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 18 g/100 g

  obsah cukru 4,3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Atlantik Produkt Třešňák s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Palma Vlašský salát

  cena 24,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 16,90 Kč

  pořadí 10.

  hlavní složky

  podíl salámu 25 %

  použití SOM [a]

  druhy masa v salámu drůbeží SOM 1), vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 15 g/100 g

  obsah cukru 3,6 g/100 g

  obsah bílkovin 2,6 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Lahůdky Palma s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Kaufland/K-Classic Vlašský salát

  cena 11,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 7,90 Kč

  pořadí 11.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu nespecifikováno

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 5,5 g/100 g

  obsah bílkovin 3,1 g/100 g

  obsah soli 2 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Boneco Vlašský salát Clasic

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 140 g

  cena za 100 g 12,80 Kč

  pořadí 12.

  hlavní složky

  podíl salámu 26 %

  použití SOM [a]

  druhy masa v salámu drůbeží SOM 1)

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu nespecifikováno

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 17 g/100 g

  obsah cukru 3,5 g/100 g

  obsah bílkovin 3,6 g/100 g

  obsah soli 2,2 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Boneco a.s., Praha

  země původu Česká republika

 • Dostál Vlašský salát

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 13,30 Kč

  pořadí 13.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [a]

  druhy masa v salámu drůbeží SOM 1)

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu výrobní salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [a]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [a]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  worcester [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 22,9 g/100 g

  obsah cukru 3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Jaroslav Dostál, Choceň

  země původu Česká republika

Pořadí výrobků bylo stanoveno na základě deklarovaných výživových hodnot a informací o složení. Při shodném pořadí jsou výrobky seřazeny podle abecedy.

rybí saláty

 • Penny/Gran Mare Rybí salát s jogurtem

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,90 Kč

  pořadí 1.

  hlavní složky

  podíl ryb 40 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu 25 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 10 g/100 g

  obsah cukru 2,7 g/100 g

  obsah bílkovin 6,8 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s.s, Třinec

  země původu Česká republika

 • Albert Sleďový salát s jogurtem

  cena 23,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 15,90 Kč

  pořadí 2.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 18 %

  podíl jogurtu 23 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 19 g/100 g

  obsah cukru 3,7 g/100 g

  obsah bílkovin 7,6 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s.s, Třinec

  země původu Česká republika

 • Varmuža Skandinávský salát sleďový s jogurtem

  cena 28,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 19,30 Kč

  pořadí 3.

  hlavní složky

  podíl ryb 31 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu 10 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,9 g/100 g

  obsah cukru 3,2 g/100 g

  obsah bílkovin 12,2 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Rybex Rybí salát s jogurtem

  cena 22,90 Kč

  hmotnost balení 135 g

  cena za 100 g 17,00 Kč

  pořadí 4.

  hlavní složky

  podíl ryb 30 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu 23 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 13 g/100 g

  obsah cukru 5,4 g/100 g

  obsah bílkovin 5,4 g/100 g

  obsah soli 1,4 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Lidl/Nautica Skandinávský sleďový salát s jogurtem

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 12 Kč

  pořadí 5.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu 10 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [a]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,9 g/100 g

  obsah cukru 3,3 g/100 g

  obsah bílkovin 6,7 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Penny/Gran Mare Rybí salát s majonézou

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,30 Kč

  pořadí 6.

  hlavní složky

  podíl ryb 40 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 35 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 30 g/100 g

  obsah cukru 2,2 g/100 g

  obsah bílkovin 8,3 g/100 g

  obsah soli 2 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Rybex Rybí salát v majonéze

  cena 21,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 9,50 Kč

  pořadí 7.

  hlavní složky

  podíl ryb 31 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 34 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 0,7 g/100 g

  obsah bílkovin 5,3 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Varmuža Rybářský salát

  cena 24,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 16,60 Kč

  pořadí 8.

  hlavní složky

  podíl ryb 31 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,6 g/100 g

  obsah cukru 4,3 g/100 g

  obsah bílkovin 8,9 g/100 g

  obsah soli 2 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Kaufland/K-Classic Rybí salát v majonéze

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 135 g

  cena za 100 g 14,70 Kč

  pořadí 9.

  hlavní složky

  podíl ryb 40 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 33 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 3,7 g/100 g

  obsah bílkovin 5,6 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH &Co.KG, Německo

  země původu Slovensko

 • Albert Rybí salát s majonézou

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 100 g 15,90 Kč

  pořadí 10.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 29,9 g/100 g

  obsah cukru 3,9 g/100 g

  obsah bílkovin 6,8 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Lidl/Nautica Rybí salát v majonéze

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,30 Kč

  pořadí 11.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [a]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,6 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 6,1 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Varmuža Rybí salát v majonéze MSC

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 13,30 Kč

  pořadí 12.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,6 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 6,1 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Billa/Clever Rybí salát v majonéze

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,30 Kč

  pořadí 13.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [a]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 6,1 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Varmuža Rybí salát v majonéze

  cena 22,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 100 g 18,30 Kč

  pořadí 14.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 20,7 g/100 g

  obsah cukru 3,9 g/100 g

  obsah bílkovin 2,6 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Atlantik Rybí salát s majonézou

  cena 20,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 100 g 16,70 Kč

  pořadí 15.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 42 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 37 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 7 g/100 g

  obsah soli 2,1 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Atlantik Produkt Třešňák s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

Pořadí výrobků bylo stanoveno na základě deklarovaných výživových hodnot a informací o složení. Při shodném pořadí jsou výrobky seřazeny podle abecedy.


Prihlásiť