Ako testujeme kávovary

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • príprava kávy: 30 %
  • senzorický test: 35 %
  • ovládanie: 30 %
  • spotreba energie: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Pri príprave kávy sme postupovali podľa pokynov a nastavení výrobcu. Kávou sme plnili nepredhrievané hrnčeky s objemom 70 − 100 ml izbovej teplote 23 °C.

Rýchlosť prípravy kávy

Hodnotili sme rýchlosť prípravy prvej a druhej šálky kávy. Do celkového času potrebného na prípravu prvej šálky kávy sme započítali ohrev vody. Ak bola šálka naplnená do 45 sekúnd, udeľovali sme veľmi dobrú známku. Pri druhej šálke sa ohrev vody nezapočítaval, takže najlepšiu známku sme udeľovali pri čase do 15 sekúnd.

Príprava dvoch šálok súčasne

Ak je vo výbave kávovaru možnosť plniť dve šálky súčasne, testovali sme, či sú obe rovnako plné a či má káva v oboch rovnakú teplotu.

Teplota kávy

Ideálna teplota espressa je 67 °C. Merali sme teplotu kávy hneď po príprave a v prípade, že bola vyššia, udelili sme nižšiu známku podľa toho, aká vysoká bola teplota. Tiež sme znižovali hodnotenie v prípade, že medzi dvoma pripravenými šálkami bol teplotný rozdiel.

Napenenie mlieka

Na prípravu mliečnej peny sme používali mlieko s obsahom tuku 1,5 až 2,5 % s teplotou 4 °C. Pri manuálnej príprave mliečnej peny pomocou parnej dýzy sme pre potreby testu mlieko napenili v sklenenej nádobe, aby sme mali dobrý prehľad o objeme mlieka a peny. Ak bola vo výbave kávovaru funkcia automatickej prípravy mliečnej peny, využili sme ju.

Ideálna teplota mliečnej peny je 70 °C. V takom prípade sme udeľovali veľmi dobrú známku. Pri zaznamenanom teplotnom rozdiele väčšom ako 6 °C sme znižovali hodnotenie. Ďalej sme merali nárast objemu peny a pokles objemu peny po piatich minútach.

Senzorické hodnotenie

Kávu hodnotilo desať kvalifikovaných ochutnávačov. Test bol slepý. Hodnotili sme komplexnosť a intenzitu vône, chuť kávy (telo, trpkosť, horkosť, kyslosť, dochuť), ďalej farbu kávy aj peny, hustotu a trvanlivosť mliečnej peny.

Ovládanie

Príprava kávy − hodnotili sme jednoduchosť a pohodlnosť prípravy nápoja.

Hlučnosť − merali sme hlučnosť pri príprave kávy, sledovali vibrácie kávovaru a jeho stabilitu.

Napenenie mlieka − hodnotili sme jednoduchosť použitia parnej dýzy, riziko popálenia kvôli nečakanému výdaju pary, jednoduchosť nastavenia programu a hlučnosť pri príprave peny.

Čistenie − údržba prístroja a jeho jednotlivých častí.

Odvápnenie − rýchlosť a pohodlnosť ovládania režimu odvápnenia.

Návod na použitie − ucelenosť, zrozumiteľnosť a čitateľnosť inštrukcií ku kávovaru.

Spotreba energie

Merali sme spotrebu energie pri ohreve vody, pri príprave prvej šálky, pri príprave dvoch šálok po sebe a po hodinovej prevádzke v pohotovostnom režime.

Ako testujeme naplniteľné kapsuly

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V tomto prípade limitovala celkové hodnotenie senzorická skúška.

Značenie

Hodnotenie inštrukcií o údržbe a čistení v návode na použitie.

Jednoduchosť prípravy

Hodnotenie jednoduchosti plnenia kapsúl, otváranie a zatváranie kapsuly a toho, ako ľahko sa vkladá do kávovaru.

Čistenie

Hodnotenie čistenia kapsuly od zvyškov kávy a možnosti umývať ju v umývačke.

Pevnosť kapsuly

Hodnotenie solídnosti konštrukcie kapsuly a viečka.

Senzorická skúška

Hodnotenie panelu degustátorov, v ktorom posudzujú dvanásť vzhľadových, aromatických a chuťových parametrov kávy. Ide o slepý test, teda degustátori dopredu nevedia, z ktorého kávovaru alebo naplniteľnej kapsuly káva pochádza.

Prihlásiť