Ako testujeme služby VPN

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • rýchlosť: 25 %
  • funkcie a možnosti použitia: 15 %
  • obsluhovanie: 15 %
  • zaťaženie počítača: 10 %
  • zabezpečenie: 15 %
  • ochrana súkromia: 20 %

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Rýchlosť

Na testovanie VPN vyberáme špecializované pracoviská so sídlom v Európe, ktoré disponujú veľmi rýchlym a stabilným pripojením na internet. Pred vykonaním testu meriame referenčné hodnoty bez použitia VPN − priemernú odozvu, rýchlosť nahrávania aj rýchlosť sťahovania. Následne meriame hodnoty pri presmerovaní internetovej komunikácie do vopred vybraných lokácií (umiestnenie serverov vo svete). V hodnotení je zahrnuté obmedzenie rýchlosti aj odozvy v pomere k fyzickej vzdialenosti lokácií.

Funkcie a možnosti použitia

Vo všeobecnej časti tejto skupiny skúšok testujeme, aké praktické aplikácie softvér umožňuje. Skúšame, či je možné pomocou VPN obísť tzv. geoblocking (blokovanie internetového obsahu pre určité regióny) a konzumovať obsah populárnych streamingových záznamových služieb určených pre iné krajiny. Do hodnotenia všeobecnej časti je zahrnuté aj množstvo podporovaných platforiem a rozšírenie pre prehliadače.

Následne sú testované funkcie verzií softvéru separátne pre jednotlivé operačné systémy (Windows, MacOS, iOS, Android). Výber sledovaných funkcií zahŕňa okrem iného aj kill switch (zablokovanie pripojenia pri výpadku služby VPN a zamedzenie prechodu na nezabezpečené pripojenie), možnosti P2P prenosu cez VPN, blokovanie reklám alebo blokovanie potenciálne škodlivých stránok.

Obsluhovanie

Skúšky ovládania sa robia separátne pre systémy Windows, MacOS, Android a iOS. Zisťujeme, aká zložitá je inštalácia programu a aké prehľadné je jeho používateľské rozhranie. Hodnotíme jednoduchosť nastavenia aj použitia. Zároveň zisťujeme, či aplikácia obsahuje potenciálne obťažujúce zložky, ako sú reklamy alebo žiadosti o hodnotenie aplikácie.

Zaťaženie počítača

Na skúšky zaťaženia počítača používame PC s operačným systémom Windows a primerane výkonným hardvérom. Následne sledujeme, ako fungovanie VPN softvéru využíva pridelené zdroje (hardvérová záťaž) a aký má vplyv na plynulosť chodu systému.

Zabezpečenie

V skúškach zabezpečenia hodnotíme, ako jednotlivé služby presmerujú prevádzku. Zisťujeme, ako šifrujú dáta aj aké protokoly používajú. V neposlednom rade zisťujeme, ako si služba rozumie s antivírusovým softvérom a či sú potenciálne napadnuteľné rozšírenými druhmi kybernetických útokov.

Ochrana súkromia

V teste ochrany súkromia sa venujeme hlavne použitiu VPN na mobilných platformách Android a iOS. Zisťujeme, aké oprávnenie si aplikácie na prevádzku žiadajú. Zaznamenávame, ako aplikácie nakladajú s osobnými údajmi a ako o tomto nakladaní používateľa informujú. Pri pripojení sa snažíme zistiť informácie o pripojenom zariadení. Čím menej ich zistíme, tým lepšie. V neposlednom rade zisťujeme, kam dáta prúdia − či sa odosielajú na servery prevádzkovateľa alebo servery tretích strán.

Prihlásiť