Ako testujeme eidamy

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • fyz.-chemické parametry: 30 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • mikrobiologické vyšetření: 15 %
  • sůl: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Senzorické hodnotenie

Prebehlo v súlade s ČSN 56 0032. Deväť hodnotiacich známkovalo jednotlivé parametre − chuť a vôňu, vzhľad a konzistenciu − pomocou školskej stupnice od jedna do päť. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti.

Obsah bielkovín

Stanovili sme pomocou Kjeldahlovej metódy.

Obsah tuku a sušiny

Obe hodnoty sme zisťovali gravimetricky.

Obsah soli

Zisťovali sme nepriamo výpočtom z obsahu sodíka stanoveného pomocou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie.

Mikrobiologické vyšetrenie

Spočívalo v určení množstva niekoľkých vybraných mikroorganizmov. Počty baktérií Escherichia coli sme zisťovali podľa ČSN ISO 16649-2. Na určenie počtu kvasiniek sme použili horizontálnu metódu podľa ČSN ISO 21527-1 a ČSN ISO 21527-2. Pre Listeria monocytogenes sme použili metódu preukázania a stanovenia počtu kultiváciou podľa ČSN EN ISO 11290-1 a ČSN EN ISO 11290-2. Vyšetrenie prítomnosti baktérií rodu Salmonella sme určili horizontálnou metódou preukázania kultiváciou podľa ČSN EN ISO 6579.

Obal a deklarácia

Overovali sme zhodu deklarovaných a zistených hodnôt obsahu sušiny, tuku v sušine a soli. Hodnotili sme aj to, či sa v zozname zložiek na označení objavujú konzervačné látky, stabilizátory a farbivá.

Prihlásiť