Ako si vybrať ovocie a zeleninu

Obsah aprílového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah aprílového dTestu

Aktualizováno: 29.7.2020

S výberom ovocia a zeleniny asi nie je potrebné príliš radiť, najlepšie je spoľahnúť sa na naše zmysly. Akýkoľvek tovar ponúkaný v obchodoch aj na trhoch musí podľa európskeho nariadenia 843/2011 spĺňať minimálne požiadavky na kvalitu, ktorá vyjadruje, že ovocie a zelenina sú celé, bez napadnutia hnilobou, čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok, v podstate bez škodcov a nimi spôsobených poškodeniach zasahujúcich až do dužiny. Tak isto je nežiaduca nadmerná povrchová vlhkosť a cudzie pachy alebo príchute.

Ovocie a zelenina by mali byť zrelé, no nesmú byť prezreté. Tovar totiž musí byť schopný prečkať manipuláciu a prepravu až ku koncovému zákazníkovi, čo môže trvať aj niekoľko dní.

Napriek všetkej starostlivosti producentov aj obchodníkov zostáva ovocie a zelenina rýchlo sa kaziacim sortimentom, ktorého kvalita je závislá od mnohých prírodných vplyvov. Preto sa v každej šarži povoľujú akostné odchýlky. Minimálne akostné požiadavky tak nemusí spĺňať až 10 % tovaru, z toho až 2 % môžu byť napadnuté hnilobou.

Popri všeobecne platných požiadavkách poskytuje nariadenie presnejšie kvalitatívne požiadavky pre jablká, paradajky, šaláty, citrusy, hrozno, jahody, papriku, hrušky, broskyne a nektárinky. Katalóg požiadaviek sa v týchto prípadoch rozšíril napríklad na predpisy o veľkosti plodov alebo presnejšie požiadavky zrelosti. Oproti všeobecným druhom sa tu zavádzajú aj dve až tri akostné triedy. Najnižšia akosť ponúka tovar II. triedy, kvalitnejšie produkty nájdete v I. triede, prípadne vo výberovej. Pri nákupe vyššie vymenovaných druhov musí byť zákazník o triede kvality informovaný. Rozdiely v kvalite môžeme predstaviť napríklad na ovocí a zelenine z nášho testu.

Ľadový šalát I.  triedy musí byť dobrej kvality, vyžaduje sa najmä dobré tvarovanie, má byť pevný, bez chýb a poškodení, ktoré podstatne ovplyvňujú požívateľnosť, bez poškodenia mrazom a musí mať jedno dobre vyvinuté srdiečko. V druhej triede sa môžu predávať šaláty nevyhovujúce vyššie uvedeným požiadavkám, ale bez chýb a poškodení podstatne ovplyvňujúcich požívateľnosť. Zároveň sa v ňom tolerujú malé chyby sfarbenia a menšie chyby spôsobené škodcami. Srdiečko šalátu môže byť malé, pri šalátoch zo skleníka však môže úplne chýbať. Aj v týchto prípadoch platí tolerancia 10 % chýb, z toho až 1 % (resp. 2 %) môže byť tovar s hnilobou.

Pri jablkách sú zavedené tri triedy, najvyššiu kvalitu ponúka výberová trieda, v ktorej sa smú predávať len jablká vynikajúcej kvality vykazujúce typické znaky svojej odrody a musia mať neporušenú stopku. Plody musia mať typické sfarbenie, úplne zdravú dužinu a tolerujú sa pri nich len veľmi malé chyby pokožky, mierna hrdzavosť a hnedasté škvrny, ktoré neovplyvňujú celkový vzhľad alebo trvanlivosť. Do prvej triedy sa zaraďujú jablká dobrej kvality s typickými znakmi danej odrody. Aj tu sa požaduje typické sfarbenie povrchu, oproti predchádzajúcej triede však môže pokrývať menšiu plochu plodu. Dužina musí byť úplne zdravá, povoľujú sa ľahké chyby tvaru, malé chyby vývoja, slabá zmena farby, malé, bezfarebné otlačenie, malé chyby kože a hnedasté škvrny a hrdzavosť. Druhá trieda zahŕňa jablká nespĺňajúce predchádzajúce požiadavky, ale stále musí vykazovať základné kvalitatívne vlastnosti a ich dužina nesmie trpieť vážnymi chybami. Tolerujú sa pri nich vo vyššej miere aj rastové, povrchové a vývojové chyby, ak negatívne neovplyvnia kvalitu a trvanlivosť jabĺk.

Predávať sa môžu jablká s minimálnou veľkosťou 60 mm merané podľa priemeru alebo 90 g merané podľa hmotnosti. Výnimočne možno ponúkať aj plody s veľkosťou viac ako 50 mm alebo 70 g s refraktometrická sušina šťavy aspoň 10,5 °Brix.

Jahody by sa vždy mali predávať neumývané a s kalichom. Aj tu sa rozlišujú tri triedy. Vo výberovej triede sa ponúkajú kusy vynikajúcej kvality, vzhľadu a čistoty a tolerované sú len veľmi jemné chyby povrchu. V prvej triede sa už tolerujú niektoré malé chyby tvaru, ľahké biele sfarbenie a ľahké otlačenia. Druhá trieda zahŕňa také jahody, ktoré spĺňajú aspoň základné požiadavky na kvalitu a pripúšťajú sa pri nich výraznejšie chyby tvaru, sfarbenia aj mierne stopy zeminy.

Etikety ovocia a zeleniny sa od bežných potravín v mnohom líšia, napríklad na nich nenájdete ani zloženie, ani dátum spotreby. Na balenom tovare musí štítok vždy prezradiť názov tovaru, jeho hmotnosť, krajinu pôvodu a adresu dodávateľa. Na každej etikete nájdete označenie I. alebo II. akostnej triedy aj číslo šarže. Spoznáte ho podľa písmena L. Najbežnejší systém číslovania šarží používa štyri číslice, keď prvé dve označujú číslo kalendárneho týždňa a zvyšné poradové číslo dni v týždni, keď bol tovar zabalený. Napríklad mrkva označená kódom L2305 bola zabalená v piatok 23. kalendárneho týždňa.

Pri niektorých vybraných druhoch, napríklad jabĺk, paradajok, hrozna alebo paprík, sa okrem vyššie uvedených informácií navyše uvádza ešte názov odrody aj tzv. kaliber, často vyjadrený ako priečny priemer plodu alebo hmotnosťou kusu.

Pri nákupe nebaleného ovocia a zeleniny sa poskytujú skromnejší informácie. Povinne sa uvádza krajina pôvodu, akostná trieda, názov, prípadne aj odroda.

Ak zháňate bio ovocie a zeleninu, spoznáte ich podľa slova bio v názve a európskeho loga zeleného lístka. Tovar bez tohto označenia pochádza z bežnej produkcie, aj keď sa ponúka na farmárskych trhoch.

Databáze testovaných výrobků

Čerstvé ovoce a zelenina (24 výrobků)
poslední aktualizace: 30.7.2020


Prihlásiť