Cholesterol, tuková buňka a obezita

Obsah červencového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2019 Obsah červencového vydání

Publikované v časopise 9/2009

Abychom se v dnešním světě plném nových informací vůbec vyznali, nabízí média takzvané laické veřejnosti jejich výraznou redukci prostřednictvím jednoduchých a jednoznačných údajů. To platí také o obezitě, roli tuku obecně i o zlém a nebezpečném cholesterolu, který škodí lidskému zdraví. Ne vždy to, co čteme, slyšíme a vidíme, je úplná pravda…

Jak je to s cholesterolem

Ačkoli bylo na téma cholesterolu napsáno mnoho osvětových článků, většina veřejnosti vnímá tento pojem stále jednoznačně negativně a přítomnost cholesterolu v potravě je pro část lidí vodítkem k odmítání celé řady potravinářských výrobků. I proto je na začátku nutné opět připomenout, že není cholesterol jako cholesterol.Prihlásiť