Ako testujeme ovoce a zeleniny

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • senzorické hodnocení: 50 %
  • zralost: 30 %
  • kalibrace: 20 %

Výsledky testu ovocia a zeleniny sú vyjadrené ako priemerné hodnotenie dvojice vzoriek toho istého druhu (jabĺk, jahôd, ľadového šalátu, mrkvy, uhoriek a paradajok), ktoré sme nakúpili v dvoch rôznych predajniach rovnakého typu (diskontné predajne, supermarkety, večierky a trhy).

Senzorické hodnotenie

Na testovaní sa zúčastnilo 10 hodnotiteľov. Zelenina sa testovala v surovom stave po umytí, odkrojení koncov a vylúčení výnimočne chybných kusov. Posudzovala sa prítomnosť a intenzita nasledujúcich deskriptorov: vzhľad; farba; textúra/konzistencia; vôňa; chuť a celkový dojem. Pred vlastným senzorickým hodnotením bol dvoma hodnotiteľmi posúdený celkový stav zeleniny, prípadné odchýlky od štandardu sú uvedené osobitne.

Meranie zrelosti spočívalo v stanovení refraktometrickej sušiny, ktorá sa zisťovala (v stupňoch Brix) vo vylisovanej šťave vzoriek pomocou automatického refraktometra.

Kalibráciu sme zisťovali na základe priemernej váhy kusov, pri jablkách a paradajkách sa meral aj priečny priemer v ich najširšom mieste. Pri hodnotení kalibrácie sme zohľadnili percentuálny podiel nepoužiteľných kusov v balení/nákupe.

Prihlásiť