Ako si vybrať softvér pre videokonferencie

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2021 Obsah únorového dTestu

Publikované v časopise 6/2020

Služieb, ktoré umožňujú komunikáciu cez internet, v súčasnosti nie je málo. Dokonca aj aplikácií umožňujúcich hromadné videokonferencie je dnes celý rad. Ako medzi nimi však vyberať?

Keď chcete organizovať videohovory v malých skupinkách bez použitia špeciálnych funkcií, máte relatívne jednoduchý výber. Najväčšie služby tohto typu totiž väčšinou ponúkajú na takéto účely bezplatnú verziu. Platené verzie sa väčšinou predplácajú na určitý čas. Od bezplatných verzií sa môžu líšiť maximálnym počtom účastníkov videokonferencie, nástrojmi pre správu skupín, lepšou podporou prevádzkovateľa alebo napríklad lepšími možnosťami zdieľania dát.

Výber videokonferenčných aplikácií zjednodušuje aj ten fakt, že najväčšie služby podporujú väčšinu veľkých platforiem. Často ich preto môžete použiť s operačnými systémami Windows, MacOS, Android aj iOS. Mnoho komunikačných služieb funguje aj v prehliadači, preto nie je nutné inštalovať si ich pred použitím. Tým sa však sloboda výberu nekončí. Veľa služieb kvôli použitiu nevyžaduje ani registráciu. Niekde stačí, keď vás na prebiehajúcu videokonferenciu prizve aktuálny používateľ služby. Inde si môžete založiť bez registrácie jednorazovú konferenciu.

Kým sa rozhodnete pre predplatné, vždy si zistite, čo od služby očakávate, a porovnajte si tieto vlastnosti s informáciami uvedenými na webových stránkach prevádzkovateľa služby. Práve tam totiž najčastejšie nájdete informácie o predplatnom. Webu venujte pozornosť aj v tom prípade, keď je pre vás prekážkou absencia slovenčiny. Ak jazyk nepodporujú webové stránky poskytovateľa služieb, je vysoko pravdepodobné, že ho nebude podporovať ani služba samotná.

Faktorom pri výbere nie je len plánovaný počet účastníkov videokonferencií, ale aj spôsob, akým spolu účastníci budú komunikovať. Viac služieb sa priamo orientuje na väčšie skupiny používateľov (napr. pracovné skupiny), pre ktoré vytvára oddelený priestor. V tomto priestore sa následne dajú posielať textové správy, usporadúvať videokonferencie, používať nástroje na plánovanie alebo napríklad zdieľať súbory. Iné služby ponúkajú založenie skupín ako druhotnú funkciu a primárne slúžia na rýchly a jednoduchý kontakt. Opäť platí, že detailný výpis funkcií sa vo väčšine prípadov dá nájsť na webových stránkach prevádzkovateľa.

Databáze testovaných výrobků

Softvér pre videokonferencie (11 výrobků)
poslední aktualizace: 4.6.2020


Prihlásiť