Svetové dedičstvo UNESCO

Obsah augustového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah augustového dTestu

Publikované v časopise 6/2020

Mnohé kultúrne a prírodné pamiatky po celom svete sú označované ako svetové dedičstvo. Od jednotlivých stavieb cez celé mestá až po jazerá a hory. Od roku 1978, keď sa na zozname svetového dedičstva objavilo prvých 12 položiek, sa ich počet rozrástol na viac ako tisíc.

Zoznam pamiatok svetového dedičstva UNESCO zahŕňa k dnešnému dňu 1 121 miest, z toho 869 kultúrnych, 213 prírodných a 39 zmiešaných pamiatok, ktoré sa nachádzajú v celkovo 167 krajinách sveta. 53 miest je v ohrození a dve boli zo zoznamu vyčiarknuté. Zhruba takto by sme mohli v číslach predstaviť zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý vedie Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru, v skratke UNESCO. Nebolo by to však predstavenie úplné, pretože okrem hmotného dedičstva, ktoré môžeme navštíviť a takpovediac si ho ohmatať, sú na zozname aj nehmotné pamiatky, predovšetkým rôzne tradície v určitých oblastiach, napr. tance, slávnosti, spôsoby výroby a podobne.

Aj v čase, keď cestovanie komplikuje pandémia ochorenia covid-19, je možné mnohé pamiatky na zoznamesvetového dedičstva navštíviť – a to pohodlne z domova a zadarmo. Umožňuje to spoločnosť Google a prezerať si tak možno nielen exteriéry, ale aj mnohé vnútorné priestory. Týmto spôsobom sa môžete pozrieť napríklad do cely vo väznici na ostrove Robben Island, kde strávil 18 rokov Nelson Mandela. Ak máte radi luxus francúzskeho kráľovského dvora, iste si radi prezriete interiéry zámku vo Versailles. Navštíviť možno tiež záhrady zámku Alhambra v španielskej Granade, pyramídy v Gíze či sopkou pochované Pompeje a mnoho ďalších. Stačí mať počítač, pripojenie na internet a váš poznávací zájazd sa môže začať.

Kontroverzné UNESCO

UNESCO v posledných desiatich rokoch zažilo trochu kontroverzie, pretože v roku 2011 uznalo ako prvý orgán OSN nezávislosť Palestíny a začalo s ňou viesť prijímací proces, proti čomu sa ohradili Kanada, Spojené štáty americké a Izrael. Posledné dve spomínané krajiny zareagovali v roku 2017 radikálne – požiadali o vystúpenie z organizácie po tom, čo už predtým pozastavili svoje finančné príspevky do UNESCO. Od roku 2019 nie sú Spojené štáty a Izrael členmi, čím organizácia prišla zhruba o štvrtinu príjmov. To však neznamená, že dedičstvo na ich území by už nemohlo byť súčasťou zoznamu a že by na ňom nemohli pribúdať nové miesta z týchto krajín, ako ukázal hneď rok 2019, keď bola do zoznamu zaradená americká architektúra Franka Lloyda Wrighta.

Hoci Česká republika tiež nesúhlasila s uznaním nezávislosti Palestíny, vplyv na členstvo v UNESCO to nemalo. Československo bolo v roku 1945 jedným z dvadsiatich zakladajúcich štátov tejto organizácie. Po rozpade Československa sa nový štátny útvar ČR stal členom 22. februára 1993. Česká republika má pri UNESCO svoju stálu misiu a funguje aj Česká komisia pre UNESCO, ktorá sprostredkováva kontakt medzi národnými inštitúciami a odborníkmi.

UNESCO má dnes 195 členských krajín a ďalších 9 pridružených členov. Jeho najviditeľnejšou činnosťou je síce tvorba zoznamu kultúrneho dedičstva, ale zďaleka to nepokrýva celú paletu aktivít. Organizácia sa venuje oblasti vzdelávania, prírodných vied, spoločenských a humanitných vied, kultúry a komunikácie a informácií. Medzi jej projekty patrí napríklad šírenie gramotnosti, propagácia nezávislej a slobodnej tlače či programy medzinárodnej vedeckej spolupráce a ďalšie odborné a školiace programy.

České pamiatky

Prvé miesta v Českej republike (vtedy ešte Československu) boli na zoznam svetového dedičstva zapísané v roku 1992. Išlo o historické centrá troch miest – Českého Krumlova, Prahy a Telča. Pražská pamiatková rezervácia patrí k jedným z najväčších na svete, zaberá zhruba 8,6 km2.


Historické centrum Českého Krumlova, historického sídla rodu Rožmberkov, zahŕňa aj dominantu mesta – hrad a zámok, ktorý je hneď po Pražskom hrade druhým najväčším hradným komplexom v Česku. Aj v Telči, nazývanom „moravské Benátky“, je dominantou rozsiahly renesančný zámocký komplex z dielne architekta B. Maggiho z Arogno.

V roku 1994 k trom historickým jadrám českých miest pribudol Pútnický kostol svätého Jána Nepomuckéhona Zelenej hore v Žďári nad Sázavou, ktorý je dielom významného barokového staviteľa Jána Blažeja Santiniho-Aichela. Kostol má tvar päťcípej hviezdy, ktorý vychádza z legendy. Podľa nej sa nad telom Jána Nepomuckého objavila korunka s piatimi hviezdičkami, z toho dôvodu Santini do projektu kostola zakomponoval päťkovú symboliku v rôznych podobách.

O rok neskôr bolo zapísané ďalšie historické centrum: Kutná Hora s dvomi dominantami – Chrámom sv. Barbory a s Kostolom nanebovzatia Panny Márie v Sedleci. Práve na tomto príklade možno dobre vidieť pozitívny dopad zapísania miesta do zoznamu UNESCO. V reakcii naň bolo opravených mnoho domov v historickom centre mesta, bola začatá celková rekonštrukcia Chrámu sv. Barbory, Katedrály nanebovzatia Panny Márie v Sedleci aj areáli Jezuitského internátu.

V roku 1996 sa do zoznamu zaradil Lednicko‑valtický areál, ktorý sa so svojou rozlohou vyše 283 km2 môžepýšiť jedným naj – ide o najrozsiahlejšiu komponovanú krajinu v Európe. V minulosti oblasť patrila rodu Lichtenštajnovcov, ktorý ju v priebehu storočí sformoval do podoby prírodného parku, v ktorom sa prirodzene stretávajú stavby rôznych architektonických štýlov – od baroka cez novogotiky až po stavby v romantickom štýle.

Prelom tisícročí a útlm „prírastkov“

O dva roky neskôr boli na zoznam pripísané hneď dve české pamiatky – arcibiskupský zámok so záhradamiv Kroměříži a dedinská pamiatková rezervácia v Holašoviciach. Kroměřížsky zámok vo svojich interiéroch skrýva cenné diela, ale aj záhrada je veľký skvost. Pôvodne zásobná zeleninárska a kvetinová záhrada bola v 17. storočí premenená na barokovú záhradu, plynulo nadväzujúcu na zámok. V 19. storočí vznikol krajinársky park s rozlohou 64 hektárov. Holašovice sú zaujímavé tým, že ide o systém obytných budov v štýle tzv. sedliackeho baroka, pozostávajú z desiatok domov, sýpky aj studne s drevenou piestovou pumpou. Vidieť môžeme tiež kováčsku dielňu, hostinec či kaplnku.

Prelom tisícročí priniesol ďalšie prírastky na zoznam – renesančný zámok v Litomyšli (1999), stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice v Košiciach (2000) a brniansku Vilu Tugendhat (2001).

Renesančný arkádový zámok talianskeho typu v Litomyšli zo 16. storočia si aj napriek úprave interiéru zachoval takmer nedotknutý vzhľad z čias renesancie vrátane unikátnej grafitovej výzdoby fasád a štítov, čo z neho robí právoplatného člena skupiny svetových unikátov. Na zámku sa narodil skladateľ Bedřich Smetana a je s ním spojená aj buditeľka a kuchárka Magdalena Dobromila Rettingová. Olomoucký stĺp so svojimi 35 metrami je najvyšším súsoším v Českej republike. Jeho súčasťou je aj malá kaplnka.

Trojúrovňová vila Tugendhat, postavená v rokoch 1929 – 1930 pre manželov Tugendhatovcov v Brne – Černom poli, je najznámejším európskym dielom architekta Ludwiga van der Rohe, ktorý použil oceľový skelet bez nosných múrov, čo umožnilo vytvoriť otvorený variabilný priestor spojený s prírodou. Aj keď bola počas druhej svetovej vojny vila zabavená gestapom a výrazne zničená, po rekonštrukcii je dnes prístupná verejnosti ako múzeum.

Rok 2003 predznamenal dlhšiu pauzu v pridávaní českých pamiatok na zoznam. V tomto roku bolo zapísaných niekoľko miest v Třebíči: židovská štvrť, židovský cintorín a Bazilika svätého Prokopa (pôvodne zasvätená Panne Márii), ktoré boli v roku 2018 doplnené ešte o zámok Třebíč. Třebíč kedysi patril k významným strediskám židovskej kultúry a unikátne zachovaná židovská štvrť je s viac ako 120 obytnými domami a bývalými židovskými inštitúciami svedectvom spolužitia židov a kresťanov. Po Jeruzaleme sú židovské pamiatky v Třebíči jediné, ktoré boli samostatne zapísané na zoznam UNESCO. Aj to dokladá, aké je toto miesto jedinečné.

V roku 2010 rozšíril zoznam českých pamiatok pod patronátom UNESCO zámocký park v Průhoniciach. Ideo mimoriadne dielo záhradnej architektúry 19. storočia, ktoré založil gróf Arnošt Emanuel Silva-Tarouca v roku 1885.

V minulom roku boli na zoznam pripísané banícka krajina Erzgebirge/Krušnohorie a národný žrebčín Kladrubynad Labem. V rámci Krušnohoria, ktoré je prvou českou cezhraničnou pamiatkou, je do UNESCO zapísaných päť oblastí na českej a 17 na nemeckej strane. Viac ako 800-ročná sústavná ťažba spolu so spracovaním rúd vytvorila v Krušných horách jedinečnú banskú krajinu s pamiatkami nad aj pod zemou. Nesmieme zabudnúť ani na Kladrubský žrebčín, ktorý je po celom svete známy chovom českého plemena „belkov“. História chovu koní sa v Kladruboch začala písať už v časoch renesancie za rodu Pernštejna. Za Rudolfa II. tu bol založený cisársky dvorný žrebčín.

Naše nehmotné dedičstvo

UNESCO, respektíve jeho predstavitelia si na prahu nového tisícročia uvedomili, že existujú nielen kultúrne a prírodné hmotné pamiatky, ale že nemenej významné sú aj kultúrne pamiatky nehmotné. Prvé tzv. „majstrovské diela“ boli vyhlásené v roku 2005, a to rovno s jedným českým zástupcom. Ako prvý bol na zoznam nehmotného dedičstva v tomto roku zapísaný mužský ľudový tanec zo Slovácka zvaný Verbuňk.

Ďalšie dve tradície pribudli na zoznam v roku 2010. Fašiangové sprievody s maskami na Hlinecku, ktoré sú doložené až do 19. storočia a prebiehajú po generácie v prakticky nezmenenej podobe, a sokoliarstvo, tradičný spôsob lovu pomocou dravých vtákov. O rok neskôr sa na zozname objavila tiež jazda kráľov – ľudová slávnosť zo Slovácka a Hané, v minulosti bežná po celej republike.

Zatiaľ poslednými dvoma prírastkami do zoznamu dedičstva sú bábkarstvo (2016) a textilná ručná tlačiarenská technika zvaná modrotlač (2018).

A čo bude ďalej?

Česko má ďalších 16 miest, ktoré čakajú na svoje uvedenie do slávneho zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva. Tie najstaršie z nich sa usilujú o svoje členstvo už od roku 2001. Ide o renesančné domy v Slavoniciach, ručnú papiereň vo Veľkých Losinách, třeboňské rybnikárske dedičstvo, skalné mestá v Českom raji, pamiatky Veľkej Moravy: slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, industriálne komplexy v Ostrave, pevnosť Terezín, kúpele Luhačovice, betlehem v Novom lese pri Kukse, hrad Karlštejn a rozšírenie historického centra Prahy.

Tieto krásne pamiatky sú na zozname čakateľov doplnené od roku 2007 horským hotelom a vysielačom na Ještěde a mestom chmeľu Žatcom, od roku 2008 západočeským kúpeľným trojuholníkom (Karlove Vary, Františkove Lázně a Mariánské Lázně). V minulom roku sa medzi čakateľov zaradilo tiež rozšírenie starých bukových lesov a pralesov v Karpatoch.

Zoznam UNESCO zďaleka nie je finálny. Každoročne sa rozširuje o nové oblasti. Len v minulom roku ich bolo 29 počnúc ruinami starovekého Babylonu cez rôzne prírodné pamiatky až po už spomínanú architektúru 20. storočia Franka Lloyda Wrighta. Všetky tieto pamiatky splnili minimálne jedno z desiatich kritérií, ktoré pre zaradenie do zoznamu existujú a ktoré potvrdzujú, v čom je dané miesto výnimočné.

To, že sa miestu či tradícii nepodarí na zoznam dostať na prvýkrát, neznamená definitívne „nie“, a už vôbec to neznižuje hodnoty danej hmotnej alebo nehmotnej pamiatky. Krajina musí okrem iného presvedčiť UNESCO, že sú schopné a ochotné svoje dedičstvo chrániť a že doň budú investovať financie. A práve to je hlavné poslanie celého zoznamu – zabezpečiť, aby to najcennejšie, čo ľudstvo má, zostalo zachované pre budúce generácie.


Prihlásiť