Na čo máte právo pri zrušení letu v čase ochorenia COVID-19

Obsah januárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2021 Obsah januárového dTestu

Vydané: 28.4.2020   

Ochorenie COVID-19 aj následné opatrenia štátnych orgánov pre potlačenie tejto choroby, ako sú predovšetkým obmedzenie cestovania a voľného pohybu osôb, ťažko zasiahlo leteckú dopravu. Mnoho letov bolo zrušených a cestujúci nemajú istotu, či a kedy budú môcť kúpené letenky použiť, prípadne kedy dostanú svoje peniaze späť. Na čo máte v tejto súvislosti právo?

Európske nariadenie o pravidlách náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave stanovuje, na čo majú cestujúci nárok v prípade odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia alebo veľkého meškania letov. Ak dôjde k niektorej z týchto okolností, ak bol odlet naplánovaný z letiska ležiaceho na území Európskej únie s ktorýmkoľvek dopravcom alebo z tretej krajiny s európskym dopravcom, máte právo na bezplatnú starostlivosť v podobe ubytovania a občerstvenia, zabezpečenie prepravy náhradným letom alebo aj na finančné odškodnenie vo výške 250 až 600 €,a to za presne definovaných podmienok.

Pokiaľ je však zrušenie letu spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým nie je možné zo strany leteckého dopravcu zabrániť, aj keď boli prijaté všetky primerané opatrenia, nemajú cestujúci právo na spomínané finančné odškodnenie. Medzi tieto mimoriadne okolnosti patria opatrenia rôznych štátov prijaté na potlačenie pandémie nákazy COVID-19.

V prípade zrušenia letu ukladá európske nariadenie leteckému dopravcovi povinnosť ponúknuť cestujúcim, aby si mohli vybrať medzi vrátením ceny letenky, náhradným letom pri najbližšej príležitosti alebo náhradným letom v neskoršom období podľa svojho želania. Vzhľadom na súčasnú situáciu je však pre dopravcov nemožné poskytnúť náhradné lety tak, aby sa cestujúci dostal do zamýšľaného miesta určenia v krátkom čase. Štáty totiž pozastavili väčšinu, alebo dokonca všetky lety. „Najbližšia príležitosť“ na uskutočnenie náhradného letu tak môže byť podstatne oneskorená alebo dokonca značne neistá. Preto by mohlo byť pre cestujúceho výhodnejšie vrátenie peňazí alebo presmerovanie na iný let v neskoršom období, a to podľa jeho priania.

Európske nariadenie sa však nezaoberá situáciou, keď je let stále ponúkaný, no cestujúci nemôžu cestovať alebo chcú cestu zrušiť z vlastného rozhodnutia. To, či je cestujúcemu aj v týchto prípadoch poskytnutá náhrada, alebo nie, závisí od druhu letenky (vratná, s možnosťou zmeny rezervácie) a podmienok konkrétneho dopravcu. Niektorí dopravcovia ponúkajú cestujúcim, ktorí v dôsledku nákazy COVID-19 už nechcú (alebo im nie je dovolené) cestovať, poukážky. Tie potom môžu použiť na inú cestu v lehote stanovenej dopravcom.

Je však potrebné odlíšiť situáciu, keď dopravca zrušil let a namiesto voľby medzi vrátením peňazí a náhradným letom ponúkol cestujúcemu iba poukážku. Takáto ponuka nemá vplyv na právo cestujúceho zvoliť si vrátenie peňazí.

Vzhľadom na ťaživú situáciu, v ktorej sa leteckí dopravcovia ocitli, nemusí byť aktuálne ľahké domôcť sa rýchleho vrátenia peňazí za zrušený let, aj keď cestujúci právo na ich vrátenie u leteckého dopravcu uplatní. Dopravcovia totiž nemusia disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami. Cestujúcim tak mnohokrát nezostáva nič iné ako počkať, až sa situácia v leteckej doprave aspoň trochu stabilizuje, prípadne riešiť svoje pohľadávky na súde alebo v konkurznom konaní, ak sa dopravca dostane do úpadku.

Prihlásiť