Léčebně-ozdravné pobyty pro děti

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Publikované v časopise 5/2020

V minulém vydání našeho časopisu jsme vám slíbili pokračování tématiky dětských léčebných pobytů, kterou tak v tomto článku dokončíme. Čtyřlístek možností, kam děti poslat za zdravím – tedy lázně, odborné dětské léčebny a dětské ozdravovny tak nyní doplníme ještě léčebně-ozdravnými pobyty.

Za léčebně-ozdravný pobyt (mnohdy zvaný též jen ozdravný pobyt) se označuje nepřetržitý pobyt dítěte trvající zpravidla nejméně po dobu čtrnácti dnů v zařízení, které je k takovým účelům určeno. Daná zařízení se nacházejí v klimaticky příznivých podmínkách, za které lze považovat jak lokality s nulovou nadmořskou výškou, tak naopak destinace vysokohorského charakteru.

K moři, nebo do hor?

Ať vaše ratolest směřuje do víru mořských vln či na úpatí vysokohorských štítů, postup dosažení kladného vyřízení léčebně--ozdravného pobytu bude identický. Cesta malého pacienta za zotavením v obou případech začíná v ordinaci vašeho pediatra či lékaře specialisty, který vyplňuje a potvrzuje formulář návrhu na léčebně-ozdravný pobyt. Lékař by v něm kromě povinných údajů měl uvést také veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte – tedy například všechna jeho potravinová omezení, úrazy, prodělané operace nebo zvláštnosti v chování.

K úspěšnému dosažení léčebné péče je ještě nutné vyplnit a zákonným zástupcem podepsat přihlášku k léčebně-ozdravnému pobytu, kterou obvykle naleznete na webových stránkách příslušné pojišťovny. Oba formuláře (jež následně ještě posuzuje revizní lékař) posléze odevzdáte na některém z klientských pracovišť zdravotní pojišťovny, jíž je vaše dítko pojištěncem.

U léčebně-ozdravných pobytů je důležité zmínit, že jejich organizace, postup vyřízení i proces schválení je v kompetenci samotných zdravotních pojišťoven. Může se tedy stát, že postup popsaný výše se může u jednotlivých institucí mírně odlišovat. Čím mohou pojišťovny účast na léčebném pobytu dále podmiňovat? Nejčastěji se setkáte například s požadavkem, aby byl účastník pobytu v době podání přihlášky i konání akce pojištěncem dané instituce, splňoval pojišťovnou stanovené věkové rozmezí či byl schopen respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu.

A pro jakou cílovou skupinu jsou tyto zdravotní aktivity pořádány? Léčebně-ozdravné pobyty jsou určeny chronicky nemocným dětským pacientům léčícím se na některé z onemocnění uvedených v seznamu indikací příslušné zdravotní pojišťovny. Obecně se jedná především o onemocnění dýchacích cest nebo kožního aparátu.

Je to zdarma?

Ačkoliv jsou léčebně-ozdravné pobyty stále žádanější a alespoň nějakou formou je svým pojištěncům nabízí drtivá většina zdravotních pojišťoven, finančně jistou zátěž představují. Na rozdíl od pobytů v lázních, odborných dětských léčebnách a dětských ozdravovnách totiž nejsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Na úhradě pobytu se kromě zdravotní pojišťovny podílí větší či menší měrou také samotní rodiče malých pacientů.

Léčebně-ozdravné pobyty pro děti

kód
zdravotní pojišťovna
léčebně-ozdravný / ozdravný pobyt
název pobytu
lokalita pobytového místa
poznámka
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ano Mořský koník Bulharsko oblast Škorpilovci
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ano Léčebně-ozdravný pobyt Slovensko Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ano Ozdravně-léčebný pobyt Černá Hora / Slovensko / Jeseníky Čanjská riviéra / Tatranské Matliare
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ano Ozdravný pobyt Chorvatsko ostrov Dugi Otok
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR ano Vysokohorský ozdravný pobyt Slovensko Vysoké Tatry / u přímořských individuálních pobytů formou příspěvku
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna ano - - formou příspěvku na individuální ozdravný pobyt
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ano - - formou příspěvku na individuální ozdravný pobyt
Údaje vycházejí z dostupných webových zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR a jednotlivých zdravotních pojišťoven a jsou aktuální k datu 20. dubna 2020.


Prihlásiť