Bojujeme proti neférovým zoznamkám

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Publikované v časopise 5/2020

Neférových podnikateľov je na internete veľa, ale jedna skupina v štatistikách našej spotrebiteľskej poradne napriek tomu vybočuje. Na prevádzkovateľov online zoznamiek zaznamenávame v posledných dvoch rokoch tisíce sťažností, a preto sme sa rozhodli zakročiť. Spustili sme kampaň Bojujeme proti neférovým zoznamkám, v rámci ktorej hodláme podniknúť kroky proti najproblémovejším spoločnostiam, ktoré na českom trhu pôsobia. Téma je v súčasnosti o to aktuálnejšia, že každé zbytočne vynaložené euro môže pre spotrebiteľov znamenať zásadný problém.

Veľké rozšírenie informačných a komunikačných technológií priam nabáda na zoznamovanie sa online. Vždy platí, že pri takých aktivitách je nutné dávať bezpodmienečný pozor na osobné údaje. Nemenej dôležité je skontrolovať si vopred, či zoznamka nepatrí k problémovým, a pozorne skúmať podmienky predlžovania členstva a jeho platenia. Ak je čokoľvek nejasné alebo sa informácia nedá dohľadať, odporúčame pozrieť sa na našu službu VašeStížnosti.cz, kde opisujeme mnohé spotrebiteľské problémy nielen s online zoznamkami.

Nepoctivo postupujú najčastejšie zoznamky prevádzkované zahraničnými spoločnosťami zo Švajčiarska (Dateyard a jenjednanoc.cz, prípadne Paidwings a pouzesex.cz) alebo z Luxemburska (be2 a academic-singles.cz či singles50.cz, prípadne Interdate a c-date.cz či newhoney.cz). Kampaň sme zamerali konkrétne na dve posledné uvedené luxemburské spoločnosti (be2 a Interdate). Zaznamenávame na ne totiž najviac sťažností a majú sídlo v Európskej únii, takže na ne dokážeme takzvane právne dosiahnuť, aj keď nie celkom jednoducho. Situácia je však veľmi podobná pri všetkých neférových službách tohto typu.

Hlavný problém: automatické predĺženie členstva

Samozrejme, existujú online zoznamky, ktoré sú voči spotrebiteľom férové a poskytujú kvalitný servis. Bohužiaľ, ešte viac je asi tých, ktoré sa snažia svojich používateľov dostať do pasce a pripraviť ich o peniaze. Práve na to používajú automatické predĺženie členstva.

To samo osebe nie je zlé a často môže používateľom rôznych webových služieb a predplatných uľahčiť život. Jednoducho sa zaregistrujete, zadáte platobné údaje z karty, zaplatíte prvý mesiac a služba je najčastejšie v mesačných intervaloch automaticky predlžovaná oproti pravidelnému strhávaniu platby. Aby všetko prebiehalo tak, ako vyžaduje zákon, musí však poskytovateľ služby spotrebiteľov o existencii predlžovania dopredu jasne informovať vrátane všetkých podmienok a zároveň mu umožniť službu kedykoľvek jednoduchým spôsobom zrušiť.

Uvedené pravidlá mnohé online zoznamky nedodržiavajú, a tak sa pri nich spotrebitelia o automatickom predĺžení pred dohodnutím členstva dozvedia len v zle čitateľnej poznámke umiestnenej na platobnej stránke pod všetkými dôležitými informáciami. Na rovnakej stránke je k tomu uvedené, že sa uzatvára členstvo na mesiac za jednorazovú platbu, ktorá sa skoro vždy zmestí do 8 €.

Prvý okamih, keď sa spotrebiteľ o automatickom predĺžení vlastne dozvie, tak často prichádza až po uplynutí jedného mesiaca so strhnutím niekoľkých desiatok eur z platobnej karty za ďalšie neobjednané mesiace členstva. Predĺženie je najčastejšie nastavené na štvrť alebo pol roka a v prepočte vychádza na niekoľkonásobok ceny za „skúšobný“ mesiac. Alternatívou je, že má spotrebiteľ zablokované internetové platby, takže mu rovno dorazí na e-mail výzva, aby uhradil dlžnú sumu. Stretli sme sa však aj s prípadmi, keď spoločnosť namiesto necelých 8 € za skúšobný mesiac strhla rovno viac ako 80 € za predĺženie, hoci takýto postup nevyplýva už vôbec z ničoho.

Komunikácia s nekomunikujúcim zákazníckym servisom

Spotrebiteľov, ktorí sa zaregistrovali a kúpili si „skúšobné“ členstvo, možno rozdeliť na dve skupiny: na tých, ktorí situáciu riešia až po predĺžení, a na tých, ktorí si už po zadaní platobných údajov z karty zoznamku radšej overia na internete a snažia sa situáciu vyriešiť hneď. Na ružiach však nemajú ustlané ani tí neskôr menovaní, pretože pri neférových zoznamkách je problém aj s odstúpením od zmluvy uzatvorenej cez internet bez uvedenia dôvodu v lehote dvoch týždňov.

Občiansky zákonník uvádza, že v prípade zmluvy o poskytovaní služieb nemôže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť, ak služby boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie a podnikateľ mu pred uzavretím zmluvy oznámil, že v takom prípade právo na odstúpenie nemá. Tieto podmienky pri luxemburských zoznamkách, ale ani pri množstve ďalších splnené nie sú, pretože spotrebiteľa riadne neinformovali a nedochádza k udeleniu výslovného súhlasu. Odoprieť spotrebiteľom právo na odstúpenie teda nemôžu. Napriek tomu zákaznícke servisy zoznamiek spotrebiteľom tvrdia, že súhlasili s poskytovaním služby pred uplynutím štrnástich dní, a preto nemajú právo od zmluvy odstúpiť, ale ako prejav dobrej vôle im členstvo nepredĺžia a nenaúčtujú im ďalší poplatok.

Takýto postup však zákon neumožňuje, takže ide o krátenie práv spotrebiteľov. K tomu je nutné pripočítať, že zákaznícky servis odpovedá v niekoľkodňových, aj dlhších oneskoreniach, takže hoci spotrebiteľ reaguje na situáciu hneď, nemusí sa mu podariť vyriešiť ju pred uplynutím lehoty na odstúpenie alebo pred koncom „skúšobného“ mesiaca. Preto je vhodné s požiadavkou na ukončenie členstva voči spoločnosti kontaktovať tiež vlastnú banku, zablokovať platobnú kartu a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Pokiaľ už mesiac uplynul, spotrebiteľ zoznamku spravidla kontaktuje ohľadom neoprávnenej platby alebo výzvy na úhradu. Na to mu za niekoľko dní oznámia, že predsa odsúhlasil obchodné podmienky, v ktorých je predĺženie uvedené, takže mu spoločnosť nič nevráti, ale zruší ďalšie predĺženie. Pokiaľ k platbe nedošlo, spotrebiteľ sa dozvie, že mu členstvo môžu zrušiť, až keď zaň zaplatí. Spoločnosť hrozí tiež ďalšími právnymi krokmi, no s takým súdnym sporom sme sa ešte nestretli, a to sa na nás, čo sa týka zoznamiek, obrátilo celkovo už viac ako päťtisíc spotrebiteľov. Prevádzkovatelia zrejme dobre vedia, že na súde by so svojimi praktikami nepochodili.

Čo sa s tým dá robiť?

Predovšetkým je nutné dávať na internete pozor a aspoň v základe si preveriť akýkoľvek web, ktorému zverujete údaje o svojej platobnej karte. So znalosťou čísla karty, dátumu platnosti a bezpečnostného CVV/CVC kódu vám z nej totiž ktokoľvek môže strhnúť peniaze, ak nemáte nastavené obmedzenia platieb. Prevencia je vždy oveľa jednoduchšia ako následné riešenie problému, čo sťažnosti na zoznamky jasne potvrdzujú.

Bitka však nie je prehraná, ani keď dôjde k strhnutiu platby. Nutné je hneď komunikovať, aj keď je to zložité, trvať na ukončení členstva a na tom, že predĺženie bolo neoprávnené, pretože o ňom spoločnosť dostatočne neinformovala. Všetky správy je nutné si starostlivo archivovať. Ďalším krokom je kontaktovať banku a požiadať o takzvaný chargeback (vrátenie kartovej transakcie), ktorý rieši banka a kartové asociácie s bankou spoločnosti. V mnohých situáciách táto služba pri platbách kartou pomôže a peniaze sa vrátia, no prevádzkovatelia zoznamiek budú peniaze požadovať aj tak, čo je samo osebe veľmi nepríjemné.

Kampaň Bojujeme proti neférovým zoznamkám

Kvôli vyššie opísaným praktikám, ale aj ďalšiemu konaniu, ktoré je podľa nás v rozpore s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, sme sa rozhodli podniknúť voči spoločnostiam be2 a Interdate so sídlom v Luxembursku právne kroky, ktoré nám české právo umožňuje. Zároveň sme spustili web neferoveseznamky.cz, kde je možné dohľadať mnoho informácií a pripojiť sa. Na súdoch sa môžeme domáhať, aby sa spoločnosti zdržali porušovania voči českým spotrebiteľom. Ak uspejeme, sme presvedčení, že to prispeje k zlepšeniu podmienok pre spotrebiteľov na českom trhu.

Natíska sa otázka, prečo rovno nepodáme hromadnú žalobu. To, bohužiaľ, v Českej republike nie je možné, keďže sa zákon o hromadnom konaní, ktorý by to umožňoval, ešte nedostal do poslaneckej snemovne. Legislatívnu prácu navyše prerušila prebiehajúca pandémia, takže je otázka, kedy a či vôbec bude tak veľmi potrebný zákon k dispozícii. Zásadný rozdiel po jeho prijatí bude, že budeme mať ako spotrebiteľská organizácia možnosť požadovať na súde pre poškodených spotrebiteľov aj priamu finančnú kompenzáciu. V súčasnosti môžeme od súdu požadovať, aby zakázal protiprávne konanie, ale o vrátení peňazí či náhrade škody nám zostáva so spoločnosťami iba rokovať. Ak sa to nepodarí, musí sa každý spotrebiteľ obrátiť na súd sám. Veríme, že zákon nakoniec schválený bude a českým spotrebiteľom to s našou pomocou uľahčí život.


Prihlásiť