Ako testujeme rostlinné alternativy masných výrobků

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • bielkoviny: 25 %
  • tuk: 15 %
  • senzorické hodnotenie: 25 %
  • obsah soli: 10 %
  • pesticídy: 10 %
  • mikrobiologický rozbor: 5 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Obsah bielkovín sme stanovili podľa Kjeldahla.

Množstvo tuku sa zistilo gravimetricky. Profil mastných kyselín sme zisťovali pomocou plynovej chromatografie s plameňovo ionizačnou detekciou.

Na skríning pesticídov sme použili vysokovýkonnú kvapalinovú chromatografiu s hmotnostnou detekciou a metódu plynovej chromatografie s detekciou elektrónového záchytu a dusíkovo-fosforovú detekciu.

Obsah soli sme vypočítali z koncentrácie sodíka zisteného atómovou absorpčnou spektrometriou.

Pri mikrobiologickom vyšetrení sme zisťovali prítomnosť baktérií Escherichia coli technikou počtu kolónií podľa ČSN ISO 16649 − 2. Počty kvasiniek a plesní sme určili podľa noriem ČSN ISO 21527 − 1, ČSN ISO 21527 − 2. Prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes sme preukazovali podľa normy ČSN EN ISO 11290 − 1, 2.

Senzorické hodnotenie robila skupina ôsmich hodnotiteľov z bežnej populácie v súlade s ČSN 56 0032. Pomocou školskej stupnice hodnotili konzistenciu, vzhľad, chuť a vôňu. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti.

Pri hodnotení obalua deklarácie sme porovnali namerané hodnoty tuku, bielkovín a soli s hodnotami deklarovanými v tabuľke výživových údajov. V zozname zložiek sme kontrolovali aj deklarované použitie zahusťovadiel, farbiacich ingrediencií, zložky zvýrazňujúce chuť a arómu.

Prihlásiť