Ako testujeme řepkové oleje

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • stabilita: 40 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • profil mastných kyselin: 15 %
  • nežádoucí látky: 10 %

Senzorické hodnotenie olejov robilo 10 posudzovateľov, ktorí sledovali príjemnosť vône, chuti, intenzitu štipľavosti, pachutí a pachov a celkový dojem. Na neutralizovanie chuti sa podávalo biele pečivo a pitná voda.

Pri meraní stability sme merali peroxidové číslo, číslo kyslosti a indukčnú periódu. Peroxidové číslo a číslo kyslosti sa stanovilo titráciou. Tepelná stabilita oleja sa zisťovala prostredníctvom indukčnej periódy. Tú sme zisťovali pomocou prístroja Rancimat a vyjadrili ako indukčnú periódu pri podmienkach izotermickej oxidácie vzoriek (teplota 120 ±1 °C)prúdom vzduchu (prietok 20 l h-1).

Zloženie mastných kyselín bolo po derivácii stanovené pomocou metódy plynovej chromatografie s plamenno-ionizačnou detekciou.

Hodnotenie nežiaducich látok zahŕňalo stanovenie látok skupiny MPCD (esterov 3-MCPD, esterov 2-MCPD a esterov glycidolu) a pesticídový skríning. Látky skupiny MPCD boli analyzované metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou podľa AOCS Official methods CD 29a-13. Pesticídový screening sa robil metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou a kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou.

Prihlásiť