Ako testujeme meruňkové zavařeniny

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obsah ovocia: 45 %
  • refraktometrická sušina: 15 %
  • senzorické hodnotenie: 30 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Celkové hodnotenie bolo limitované nedodržaním deklarovaného ovocného podielu.

Stanovenie ovocného podielu sa urobilo výpočtom na základe porovnania tabelovaných dát referenčného materiálu AIJN (Association of the Industry of juices and Nectars) pre autentické šťavy a pyré s nameranými hodnotami vybraných markerov (minerálnych látok, sorbitolu, organických kyselín a formolového čísla). Analýzou prítomnosti Floridzinu sme overili, či výrobky obsahujú jablčnú surovinu.

Stanovenie refraktometrickej (rozpustnej) sušiny bolo vykonané refraktometrom. Na analýzu cukrov sme použili metódu vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrovou detekciou.

Senzorické hodnotenie robilo 10 hodnotiteľov. Známkami podľa školskej stupnice sa hodnotila intenzita oranžovej farby, príjemnosť konzistencie, intenzita marhuľovej chuti a vône, príjemnosť chuti a celkový dojem.

Pri hodnotení obalu a deklarácie sme si na základe nameraných hodnôt overili správnosť deklarovaného ovocného podielu, refraktometrickej sušiny aj množstvo cukrov. Sledovali sme, či zoznam zložiek deklaruje použitie vybraných surovín: glukózovo-fruktózového sirupu, ovocných štiav ako sladidiel a zahusťovadlá.

Prihlásiť