Výber mobilného paušálu pre deti

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

Publikované v časopise 10/2019

Peračník, cvičky, olovrant a… mobilný telefón. O tom, či žiakov do školských lavíc vybaviť mobilným telefónom, alebo nie, vedú už niekoľko rokov vášnivé diskusie učitelia, psychológovia aj samotní rodičia. Nezdá sa však, že by táto všeobecná polemika majúca na oboch stranách silné argumenty spela k svojmu záveru, z ktorého by vzišlo univerzálne odporúčanie. Správna odpoveď v tomto prípade skrátka neexistuje a obstaranie mobilného kamaráta teda závisí čisto na uvážení vás – rodičov. Čo všetko treba pred návštevou obchodu premyslieť?

Ak sa pre nákup telefónu pre školopovinné dieťa rozhodnete, vaše prvé úvahy pravdepodobne budú smerovať k parametrom mobilného zariadenia. S výberom vhodného modelu vám môžu pomôcť výsledky našich testov. Tým sa však obstarávací kolotoč nekončí. Aby bol mobil plne funkčný, je potrebné vybrať určitého operátora a tiež nejaký z jeho ponúkaných paušálov. Pokiaľ chcete dostupné ponuky posúdiť naozaj svedomito, vyhraďte si na túto činnosť dostatok času – na telekomunikačnom trhu totiž pôsobí niekoľko desiatok operátorov (ak počítame okrem troch „klasických“ aj operátorov virtuálnych) a každý z nich máva vo svojom portfóliu niekoľko rôznych produktov. Podľa čoho teda vybrať najvhodnejší variant?

Zamyslite sa

Parametre výberu telefónneho operátora pre dieťa sa nijako zvlášť nelíšia od „dospeláckej verzie“. V zásade je potrebné rozmyslieť si, ako veľmi pevnú väzbu si chcete k operátorovi vytvoriť – a to tak po stránke anonymity (ak zvolíte predplatenú kartu), ako aj čo sa týka časového záväzku, keď sa rozhodujete medzi zmluvou na čas určitý a neurčitý (uzavretú pochopiteľne na vaše meno). Okrem týchto dvoch faktorov môže k rozhodnutiu o voľbe vhodného poskytovateľa prispieť tiež ďalší dôležitý aspekt, ktorým je takzvaná tarifikácia. Čo presne v praxi znamená? Ide o spôsob, akým operátor účtuje uskutočnený hovor po prvej prevolanej minúte – či po sekundách (60 + 1), pol minútach (60 + 30), alebo minútach (60 + 60).

Pri výbere paušálu (respektíve jeho doplnkových služieb) sa už podoba produktov v závislosti od veku používateľa trochu líši. Okrem obligátnych kritérií, ktoré musíte zhodnotiť aj pri voľbe paušálu pre seba (teda najčastejšie čerpaného typu služby a volania do vlastnej siete zadarmo), sa pri ponuke pre malých telefonistov zameriavajte predovšetkým na škálu funkcií, ktoré umožnia z vašej strany nastavenie a kontrolu. Čo všetko je možné prispôsobiť? Predovšetkým blokáciu volania na drahé (audiotextové) čísla, na čísla zahraničné (medzinárodné hovory) či blokáciu multimediálnych správ (MMS) a drahých, takzvaných prémiových SMS. Ďalej je možné pri detských paušáloch nastaviť limit na volanie a limit (či úplné vypnutie) mobilných dát. A čo je nemenej dôležité – pre prehľad nad službami čerpanými dieťaťom je veľmi užitočné zriadenie samoobsluhy, nonstop zobrazujúcej nielen aktuálnu útratu, ale aj prístupové heslo k prípadným zmenám nastavenia, ktoré však musí zostať detskému používateľovi logicky zakázané.

Možnosti na trhu

Ak ste si už ujasnili, čo je pre vás dôležité pri výbere operátora aj konkrétneho paušálu, nastáva správny čas pripojiť k favorizovaným parametrom zodpovedajúci typ služby. Z akých možností môžete pre svojich potomkov vyberať? Odhliadnuc od najrôznejších firemných či iných úzko profilovaných paušálov sa ponúkajú v zásade tri varianty:

  • Predplatená karta – je obľúbeným riešením predovšetkým u menších detí, ktoré sa ešte len učia s telefónom zaobchádzať. Má síce svoje nevýhody v podobe dobíjania kreditu a nemožnosti hovoru pri jeho vyčerpaní, na druhej strane touto cestou zabránite vysokým účtom za telefón aj zložitému blokovaniu čísla u operátora v prípade straty či odcudzenia mobilu.
  • Zmluvný paušál – uplatní sa u starších detí s väčšou potrebou volania a písomnej komunikácie. Odporúčame však paušál bez pevného záväzku (opäť kvôli riziku straty telefónu) a tiež nastavenie mesačného limitu na volanie aj čerpanie dát.
  • Rodinný paušál – zrejme najkomfortnejší variant, keď platíte paušálnu sumu (dnes už za neobmedzené volania a správy) a k tomu máte k dispozícii niekoľko ďalších čísel s rozdielnymi službami. Pozor si dajte len na to, že u niektorých operátorov býva balíček dát zdieľaný, teda spoločný pre celú rodinu.

Prihlásiť