Ako testujeme pračky

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • pranie: 45 %
  • spotreba el. energie: 12 %
  • plákanie: 10 %
  • odstreďovanie: 10 %
  • ovládanie: 8 %
  • hlučnosť: 5 %
  • dĺžka pracieho cyklu: 5 %
  • dĺžka pracieho cyklu: 3 %
  • návod na použitie: 2 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Pranie

Účinnosť prania sme merali optickým prístrojom spektrofotometrom, na bavlnených aj syntetických odevoch, ku ktorým sme pripevnili testovaciu náplň s rôznorodými typmi škvŕn od čaju až po čokoládovú zmrzlinu. Používali sme hodnoty získané minimálne z troch testovacích cyklov. Ak sa ich výsledky výrazne líšili, pridali sme ešte dva ďalšie.

Plákanie

Účinnosť plákania, teda zbavovanie bielizne zvyškov pracieho prostriedku, sme zisťovali analýzou vody odstredenej v špeciálnej odstredivke. Opäť sme hodnotili tak bavlnenú, ako aj syntetickú bielizeň.

Odstreďovanie

Efektivitu odstreďovania sme posudzovali porovnaním hmotnosti suchej náplne a náplne po odstredení a opäť sme hodnotili dávku bavlnenej aj syntetickej bielizne.

Dĺžka pracieho cyklu

Dĺžku pracieho cyklu sme hodnotili na základe prepočtu nameraných hodnôt na jeden kilogram bielizne. Vďaka tomu sme mohli spravodlivo porovnať práčky s odlišnou kapacitou.

Spotreba elektrickej energie a vody

Spotrebu energie a vody sme zisťovali prepočtom nameraných hodnôt na jeden kilogram bielizne.

Hlučnosť

Skupina expertov hodnotila, ako hlučné sú prístroje pri praní aj odstreďovaní a či spôsobujú rušivé zvuky a akú majú silu.

Ovládanie

Testy ovládania hodnotili odborníci. Zisťovali prehľadnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, používateľskú pohodlnosť vkladania a vyberania bielizne vrátane veľkosti plniaceho otvoru, prehľadnosť ovládacieho panela aj jednoduchosť údržby práčky.

Návod na použitie

Hodnotili sme čitateľnosť, prehľadnosť aj kompletnosť informácií v návode na použitie.

Prihlásiť