Ako testujeme akrylamidy v dětských sušenkách

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • akrylamid: 75 %
  • obal a deklarácie: 25 %

Celkové hodnotenie sušienok pre zvláštnu výživu malých detí bolo limitované horším ako 50 % obsahom akrylamidu a nedodržaním špecifických požiadaviek vyhlášky 54/2004 Zb.

Obsah akrylamidu sme merali metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou.

Obal a deklarácie: na základe deklarovaných výživových hodnôt sme hodnotili obsah tuku, cukru a sodíka. Porovnávali sme, či deklarované obsahy živín zodpovedajú požiadavkám na potraviny na osobitné výživové účely malých detí podľa vyhlášky 54/2004 Zb. V zozname ingrediencií sme zisťovali, či a čím boli sušienky osladené, hodnotili sme prídavok aróm, prírodných aróm a celozrnných cereálií.

Osobitnú pozornosť venujte potravinovým alergénom. Do úvahy pripadá lepok alebo napríklad prítomnosť mliečnych výrobkov. Ich prítomnosť v zložení môžete ľahko overiť, v zozname zložiek musia byť všetky alergénne ingrediencie graficky zvýraznené. Pri výrobkoch určených deťom mladším ako 6 mesiacov musí byť prítomnosť lepku navyše zvlášť zdôraznená.

Prihlásiť