Bezpečnosť jazdy s cyklovozíkmi

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

Publikované v časopise 7/2019

Aj rodičia malého dieťaťa, ktoré na bicykli ešte samo nejazdí, môžu so svojou ratolesťou vyraziť na cyklovýlety. Pomôže im v tom detský vozík pripevnený za bicykel, ktorý môžu vybrať na základe nášho testu. Sú tieto vozíky bezpečné a existujú nejaké obmedzenia, ako alebo kde by sa používať nemali? Pýtali sme sa expertov na dopravnú bezpečnosť aj cyklistiku.

Prívesné vozíky za bicykel sa v Česku začali húfne používať až v tomto tisícročí. V posledných rokoch sú populárne a na chodníkoch aj cestách ich uvidíte pomerne často.

Aj keď je vozík ťažší ako cyklosedačka (vozík bez dieťaťa väčšinou váži od zhruba jedenástich do dvadsiatich kilogramov), netreba sa kvôli jeho váhe jazdy obávať. Námaha rodiča vodiča je aj napriek relatívne vysokej hmotnosti vozíka nižšia, ako keby použil cyklosedačku. Prívesný vozík je totiž na rozdiel od nej uchytený za zadnú os bicykla, takže dospelý ide stabilne a nemusí bojovať za udržanie rovnováhy, čo sa často stáva práve pri jazde so sedačkou.

Pre a proti

Podľa fanúšikov vozíkov by malo ísť v porovnaní so spomínanými sedačkami o stabilnejší a bezpečnejší spôsob prepravy detí, ktoré samotné ešte na bicykli nejazdia, no rodičia ich na výlet na bicykli chcú vziať so sebou. Na rozdiel od sedačiek by vozík mal zostať pevne stáť napríklad v prípade pádu dospelého a jeho bicykla.

Odporcovia vozíkov zase zmieňujú, že rodič na dieťa pri jazde nevidí a nezbadal by tak, že má zdravotný problém, napríklad že omdlelo alebo vracia. Treba dodať, že túto nevýhodu má do istej miery aj zadná cyklosedačka. Niektorí rodičia tento problém pomerne úspešne riešia dokúpením cyklistického spätného zrkadla, ktoré sa pripevní na riadidlá.

Ďalšou nevýhodou vozíkov, ktorú odporcovia zmieňujú, je fakt, že dieťa v nich sedí veľmi blízko vozovky a dýcha tak väčšie množstvo prachu a splodín, než keby bolo vyššie. Toto riziko je možné čiastočne znížiť voľbou menej prašných povrchov a ďalej napríklad inštaláciou zadného blatníka.

Anketa medzi odborníkmi

Ako je to s bezpečnosťou prívesných detských vozíkov a aké nároky kladie ich používanie na rodičov vodičov, ale aj na bicykel, sa dočítate v nasledujúcej ankete medzi expertmi na bezpečnosť dopravy aj cyklistiku.

Ako sa pozeráte na využitie vozíkov za bicykel z hľadiska bezpečnosti dopravy?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., Ústav bezpečnostných technológií a inžinierstva, Fakulta dopravná, ČVUT Praha, a Ing. Michal Vašíček, Ph.D., Ústav automobilov, spaľovacích motorov a koľajových vozidiel, Fakulta strojná, ČVUT, Praha: Každý cyklista by mal byť oboznámený s pravidlami cestnej premávky a s priestorovou náročnosťou a manévrovateľnosťou bicykla s prívesným vozíkom.

V kontexte európskej dopravy nie je veľa ciest, na ktorých by bolo všeobecne vhodné jazdiť na bicykli, pretože cyklista je účastníkom s často veľmi odlišnou rýchlosťou od okolitej prevádzky, môže robiť nepredvídateľné manévre pri vyhýbaní sa nerovnostiam a jeho rozmery môžu byť ľahkou príčinou prehliadnutia. Nemal by sa tak vyskytovať na komunikáciách so silnou prevádzkou, predovšetkým by mal využívať cyklotrasy, poľné a lesné cesty a podobné komunikácie, ktoré navyše prinášajú oddych od bežného stresu.

Prívesný vozík za bicykel mení manévrovateľnosť bicykla, no miera vplyvu vozíka záleží, samozrejme, aj na jeho konštrukcií (ľahké jednokolesové vozíky sú aj menšie a bicykel s nimi ide prirodzenejšie). Možno však povedať, že v prípade pádu cyklistov nie je dieťa ohrozené tak ako v detskej cyklosedačke. Každopádne by mal cyklista pred jazdou po ceste zvážiť, či je nutné vystaviť dieťa všeobecným rizikám spojeným s jazdou po ceste, ktoré navyše jazdou s vozíkom sám cyklista na ceste zvyšuje.

Mgr. Milan Bělka, dopravný expert, Ostrava: Musíme si uvedomiť, že dnes máme detské vozíky za bicykle aj pre dve deti. Hoci sú vozíky potiahnuté reflexným materiálom a označené vztýčenou vlajkou, osobne ich považujem za nebezpečné. Navyše, v súčasnosti, keď mnoho cyklistov, korčuliarov a chodcov nerešpektuje zákaz požívania alkoholu pri účasti v cestnej premávke, a v čase, keď tento zákaz dokonca niektorí politici chcú zrušiť.

Ondřej Brunecký, cyklošpecialista, Brno: Z osobnej skúsenosti, ktorou sú tri deti, vnímam vozíky ako veľmi bezpečné riešenie a určite bezpečnejšie ako cyklosedačky. Vnímať to možno, samozrejme, z mnohých rôznych perspektív, ale na základe osobnej skúsenosti rodiča, ktorý využíva pre dieťa tak sedačku, ako aj vozík, je odporúčanie jednoznačne v prospech vozíka.

S vozíkom jazdíte obozretnejšie, viac prispôsobujete jazdu bezpečnosti a určite sa nepúšťate do žiadnych extrémov. Takisto z pozície vodiča automobilu vnímate jazdcu s vozíkom oveľa obozretnejšie. Dieťaťa v sedačke si vodič veľakrát vôbec nevšimne.

Aké riziká so sebou používanie cyklovozíka nesie napríklad na relatívne úzkych cyklotrasách?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., a Ing. Michal Vašíček, Ph.D.: Cyklotrasa, rovnako ako cestná komunikácia alebo chodník, má iba obmedzenú kapacitu, a je teda nutné spôsob jazdy prispôsobiť ďalšej okolitej prevádzke. V prípade ťahania vozíka to platí obzvlášť.

Mgr. Milan Bělka: Koncepcia chodníkov pre cyklistov a chodcov je podľa môjho názoru nedostatočná, hlavne v letných mesiacoch. Na miestach, kde sa nachádzajú kempy alebo je zvýšená aktivita športovcov, je riziko zrážky podstatne vyššie, a to hlavne pri obchádzaní alebo predbiehaní.

Ondřej Brunecký: Riziká môžu nastať v prípade zúžených miest, vyhýbaní sa atď., keď predsa len vozík cyklistu smerom do strany presahuje a môže hroziť zaseknutie o prekážku či to, že sa zachytí o niekoho na cykloceste. To však ohrozí viac cyklistu, ako samotné dieťa vo vozíku. A to už sa opäť vraciame k už spomínanému vyššiemu prispôsobeniu jazdy okolnostiam s vozíkom oproti sedačke.

Kladie použitie vozíka nejaké zvláštne nároky na rodičov cyklistov?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., a Ing. Michal Vašíček, Ph.D.: Najväčší nárok na rodičov cyklistov je predovšetkým v obozretnosti a schopnosti vyhodnotiť adekvátnosť pohybu s vozíkom v daných miestach a situáciách. Pokiaľ toto zvláda, nie je potrebné sa jazdenia na bicykli s vozíkom obávať.

Mgr. Milan Bělka: Na použitie vozíkov pre deti za bicykel nekladie zákon zvýšené nároky, okrem veku dieťaťa a technického stavu bicykla a jeho pripevnenie. Veľakrát ani technický stav samotného bicykla nevyhovuje predpisom premávky na pozemných komunikáciách. Niet sa čomu diviť, veď polícii je jedno, či bicykel má blatníky, alebo mu chýbajú odrazky. V zahraničí sú opatrenia pre cyklistov oveľa prísnejšie, napríklad aj čo sa týka zabavenia bicykla.

Ondřej Brunecký: Pri kvalitných vozíkoch nie sú nároky na cyklistu oveľa vyššie ako pri jazde bez neho. Vozík dobre kopíruje stopu a nijako zásadne neovplyvňuje ovládanie bicykla. Toto môžem potvrdiť opäť z osobnej skúsenosti. Moja žena, nie veľmi skúsený cyklista s hmotnosťou 55 kilogramov, je schopná bez problémov pri rodinných výjazdoch ťahať vozík s dieťaťom. Samozrejmý je väčší nárok na fyzickú kondíciu a silu v nohách, teda v kopcovitom teréne bude vozík asi skôr mužská záležitosť.

Aký máte názor na použitie vozíkov za bicykel na ceste?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., a Ing. Michal Vašíček, Ph.D.: Použitie na ceste si nedokážem predstaviť v inom ako nevyhnutnom prípade, keď nie je iná možnosť. V takom prípade nesmie cyklista zabudnúť veľmi dôkladne plánovať cestu a mal by nájsť čo najmenej rušnú cestu. Nakoniec nesmie zabudnúť, že ak existuje v blízkosti cestnej komunikácie cyklotrasa, je povinný ju použiť, a to nielen z dôvodu svojej vlastnej bezpečnosti.

Použitie prívesných vozíkov za bicykel je cielené skôr na voľnočasové aktivity, kam cyklistika na frekventovaných komunikáciách nespadá. Vystavovať seba a svoje dieťa zvýšenému bezpečnostnému riziku, emisiám a pre dieťa aj stresu nie je rozumné. Z hľadiska prachu je problém prakticky všade, každá cesta je prašná, a dopad je obdobný pre oboch účastníkov. Cyklista je síce vyššie, no nižšia koncentrácia prachu je nahradená vyššou aeróbnou aktivitou.

Mgr. Milan Bělka: Jazdu na pozemnej komunikácii rieši § 58 zákona 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách (zákon o cestnej premávke), lenže, a v tom sme sa zhodli s množstvom dopravných expertov, osobne by som vo vozíku neviezol ani vrece cementu. Dokážete si predstaviť, že vojdete do jazdnej dráhy vodičovi ťažkého osobného automobilu nad 12 ton, keď vodič je posadený vysoko nad úrovňou vozovky?

Ondřej Brunecký: Samozrejme, s deťmi bude rodič prirodzene mať tendenciu sa premávke skôr vyhýbať a voliť pokojnejšie cestičky či cyklotrasy, čo je úplne v poriadku. No vyhýbať sa úplne cestám nie je asi namieste. Nechcel by som sa asi púšťať do polemík, o koľko je v prípade nejakej kolízie zrážka pre dieťa vo vozíku bezpečnejšia ako v prípade sedačky. Osobne vnímam pevnú konštrukciu vozíkov ako výhodu.

Všeobecným problémom pri vozíkoch je zvýšená prašnosť a nečistoty odletujúce od zadného kolesa. Výrobcovia to riešia rôznou formou sieťok a zakrytia vozíka. Dobrý je aj funkčný blatník zadného kolesa, ktorý účinne obmedzuje množstvo odletujúceho materiálu.


Prihlásiť