Studničky stále živé

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikované v časopise 6/2019

Otázku, ako sa dostať k vode v bežnom živote, už príliš neriešime, ale na turistických potulkách nás prázdna fľaša môže potrápiť. S mapou studničiek sa môžete takejto situácii vyhnúť.

Hľadanie a budovanie studničiek už nepatrí k nutnosti moderného života, ale je to prínosný koníček, ktorý nenecháva vymiznúť časť histórie vzťahu človeka s prírodou.

Za studničky sa označujú prírodné pramene upravené človekom. Tie sú stále užitočné práve pre pútnikov alebo zvieratá, ktorým aj tá najjednoduchšie vybudovaná studnička poslúži na napojenie lepšie než prameň plný blata.

Studničky majú často svojich patrónov, ktorí dohliadajú na ich stav. „Architektúra“ studničiek je značne rozmanitá, môžu byť vymurované, zvedené do rúrky, vybavené strieškou či odtokom, podľa možností ich opatrovateľov.

Studničky v mobile

Spolu s údržbou prírodných zdrojov sa obnovila aj tradícia mapovania studničiek. V minulosti bol, samozrejme, význam označenia zdrojov oveľa vyšší ako dnes, keď nám stačí pustiť kohútik. No aj tak sa Národný register prameňov a studničiek rozhodol v mapovaní pokračovať.

Interaktívna mapa v aplikácii eStudánky pre Android aj na rovnomennom webe zobrazuje vodné zdroje podľa typov aj na základe ich stavu. Ak narazíte na novú studničku, v aplikácii stačí pridať GPS súradnice a fotku studničky. Pre spresnenie potom možno vybrať zo šiestich typov zdrojov ten správny, uviesť v akom je prameň stave, doplniť krátku poznámku či uviesť meno patróna, ktorý sa o studničku stará.

Okrem podmienok, ako by mal registrovaný zdroj vody vyzerať, je tiež nutné, aby išlo o verejne prístupné miesta. Nahlásiť môžete tiež zmenu už zmapovaných studničiek, napr. keď vyschnú alebo ich, naopak, niekto opraví.


Prameň so starostlivosťou

Vzťah k prírodným zdrojom vody pretrváva aj v tradícii odomykania studničiek, ktorá sa na mnohých miestach udržuje. Zachováva sa v obciach, rôznych spolkoch, no odomykať studničky chodia napríklad aj materské školy. Ľudová tradícia druhej polovice jari pred svätojánskou nocou je zaznamenaná už pred niekoľkými storočiami.

Studničky boli po zime miestom rituálov za dostatok vody a okrem tanca a spevu aj rituálnych kúpeľov. Návštevy slúžili tiež na údržbu vodného zdroja po zime, aby sa pod nánosom blata a opadaného lístia nestratil.

Existenciu a čistotu studničiek neohrozujú, bohužiaľ, len prírodné deje. V niektorých prípadoch opravená studnička začala priťahovať aj pozornosť bezohľadných okoloidúcich. Odhodené odpadky, vandalizmus či nevhodné používanie studničky vedú nielen k jej znehodnoteniu, ale niekedy aj k tomu, že sa patrón radšej rozhodne vrátiť ju do pôvodnej podoby, ktorá nebola tak vystavená ľudskému oku.

Piť, či nepiť?

Kvalitu vody v studničkách neovplyvňuje len znečistenie ľuďmi či to, či je udržiavaná. Pitnú vodu autori Národného registra prameňov a studničiek pri registrovaných zdrojoch negarantujú. A to ani v tých prípadoch, keď bola zdravotná bezchybnosť vody v studničke preukázaná biochemickým rozborom. Kvalita zdroja sa totiž môže meniť s každým dažďom.

Voda vôbec nemusí byť nevhodná, len je potrebná obozretnosť. Či vodu zo studničky možno piť, vám môžu poradiť miestne, vlastné inštinkty, aj mobilná aplikácia eStudánky, ktorá niektoré nevhodné zdroje označuje.

Kto sa bojí, nemusí do lesa

Ak nedôverujete neupravenej vode alebo skrátka len žiadnu studničku nemáte pri ceste, existuje tiež spôsob, ako sa pri putovaní Českom dostať k vode kohútikovej. Samozrejme, môžete skúsiť sami osloviť miestnych obyvateľov či podniky. Na mnohých miestach to za vás už urobili študenti Univerzity Palackého v Olomouci, ktorí prevádzkujúci projekt Dolejte si.

Označili už viac ako 150 miest v celom Česku, na ktorých vám kohútikovou vodou doplnia vašu fľašu bez nutnosti za to platiť alebo si niečo objednať. Stačí len poprosiť obsluhu. Projekt Dolejte si tak slúži nielen na uhasenie smädu, ale znižuje tiež spotrebu jednorazových plastov.

Zapojené podniky môžete nájsť na interaktívnej mape Dolejte si alebo podľa nálepky v tvare kvapky, ktorá ich označuje. Rozhliadať sa pritom nemusíte len po dverách reštaurácií − vodu vám dolejú napr. aj v kaderníctve, autoškole alebo v mnohých bezobalových obchodíkoch. Register Dolejte si, samozrejme, nie je rovnako ako pri studničkách uzavretý. Ak teda chcete umožniť prístup aj k svojmu kohútiku, stačí sa prihlásiť na stránkach projektu.

Prihlásiť