Turistické zančenie

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

Publikované v časopise 6/2019

Klub českých turistov (KČT) vlani oslávil stotridsiate výročie od založenia. Ambície jeho zakladateľov dodnes reprezentuje napríklad kópia Eiffelovej veže na Petříne. No predovšetkým ďalším generáciám zanechali prepracovaný systém turistického značenia. Ten začal KČT rozvíjať hneď v roku 1889, rok po svojom založení.

Trasy v číslach

Pešie turistické trasy − 42 885 km

Cestné cyklotrasy − 33 817 km

Cyklotrasy v teréne – 3 757 km

Lyžiarske trasy – 3 067 km

Hipochodníky – 2 826 km

Vozičkárske trasy − 14 trás

Počas prvého roka značenia, ktoré sa začalo na jar 1889, priekopníci českej turistiky vyznačili 55,5 km trás. Po najstaršej turistickej trase zo Štěchovíc pri Prahe na Svatojánské proudy, ktorá bola vyznačená 11. mája 1889, sa už, bohužiaľ, neprejdete. Jej časť medzi rokmi 1937 až 1945 zaplavili vody Štěchovickej priehrady patriacej do Vltavskej kaskády. Z prvej trasy vyznačenej KČT tak zostalo len niekoľko kilometrov.

Najdlhšie zachovanou trasou tak je tá medzi Karlštejnom, Sv. Janom pod Skalou a Berounom, ktorú klub dokončil 13. júla 1889. Dnes je súčasťou trasy s výstižným číslom 0001, ktorá je so svojimi 157 kilometrami jednou z najdlhších v republike. Celých 130 rokov jej tiež zostala červená farba značky, ktorá bola ešte vyše dvadsať rokov od vzniku KČT jedinou farbou turistického značenia. Potom pribudla modrá, okolo roku 1930 sieť ciest pretkali ešte zelená a žltá.

Unikátny systém

České turistické trasy sú oproti tým zahraničným unikátne najmä pravidelnou údržbou aj jednotnosťou systému. KČT počas svojej existencie nemala v Česku ani Československu konkurenciu, a tak mohlo značenie všade vznikať podľa rovnakých pravidiel. Na ich použitie v zahraničí je aj kvôli výnimočnosti systému nutné najprv získať licenciu.

Súpis používaných farieb peších trás je už od 30. rokov 20. storočia kompletný. Farby do istej miery naznačujú druhy ciest − červeno diaľkové cesty, modro regionálne a zeleno a žlto kratšie spojky. No aby nemuseli s novými trasami a kríženiami pribúdať aj ďalšie farby, významy farieb musia ustupovať nárokom na prehľadnosť. Rovnako farebné trasy by sa predovšetkým nemali krížiť. Zvažuje sa však aj história trasy, ktorá je danou farbou označená.

České značky v zahraničí

Českí turisti okrem iného šíria tunajšie kvalitné značenie aj v zahraničí. Podľa českého vzoru začali ako prvé vytvárať cesty Chorváti. Po roku 1989 turistickými trasami posilnil KČT infraštruktúru slovenských oblastí v rumunskom Banáte. České stopy doviedli tuzemské značenie aj do Zakarpatskej Ukrajiny alebo v roku 2015 až do Brazílie, kde sa rozvinulo okolo mestečka Batayporã založeného Janom Antonínom Baťom. Obľúbenou destináciou peších túr Čechov sa v posledných rokoch stalo tiež Gruzínsko a Albánsko. Nie je náhodou, že aj tu sa Česi podieľajú na rozvíjaní trás. Značenie v gruzínskej Tušetii v uplynulých rokoch vytvárala dvadsiatka dobrovoľníkov z Českej rozvojovej agentúry.

Na výlet nielen pešo

Cesty značené KČT nie sú len tie typické s dvoma bielymi upozorňujúcim pruhmi a jedným farebným označujúcim trasu. Trasy pre cyklistov sa označujú žlto, delia sa navyše na terénne a cestné. Terénne sú veľmi podobné peším značkám, iba okrajové pruhy sú vyfarbené žlto. Rovnaké značenie majú cyklotrasy na území národných parkov. Cestné trate sú podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách značené žltou tabuľkou s rozmermi 200 × 300 mm s vyobrazením bicykla, číslom komunikácie a prípadne aj smerovou šípkou.

Trasy pre bežkárov sú primárne oranžové s farbou trasy uprostred. Ale aj pri nich sa značenie premieňa, a to v prípadoch, keď sú súčasťou celoročných peších trás alebo keď sú strojovo udržiavané. V takom prípade stopa zvislé značenie ako vodidlo nahrádza, značky na nich nájdete, samozrejme, na rázcestí. Pešie trasy pre lyžiarov sú zase označené piktogramom lyžiarov v oranžovom kosoštvorci na rázcestiach.

Jazdecké trasy, ktoré sa začali samostatne značiť v roku 2000, rovnako ako tie pre peších, využívajú ako výstražnú farbu bielu, trasu označuje namiesto pruhu farebný kruh.

Trasy vhodné pre osoby na invalidnom vozíku sa farebne líšia podľa náročnosti. Modrý, červený a čierny symbol vozičkárov stupňujú náročnosť zdolania cesty. Ich sieť sa rozvíja od roku 2009, v súčasnosti je ich v Česku vyznačených štrnásť.

Špeciálny symbol sa niekedy používa aj pre náučné chodníky, ktoré sú vybavené upozorňovacou bielou farbou a farebný pruh je na nich vedený diagonálne. Zvláštne piktogramy vás dovedú aj k hradu, vrcholku, studničke či ďalšiemu významnému miestu. KČT nevytvára iba značenie na stromoch, ale aj sieť ukazovateľov.

Ťažká práca ako hobby

Unikátny systém turistického značenia vyžaduje veľa práce aj profesionálny prístup. Oboje pritom zaisťujú dobrovoľníci KČT bez nároku na mzdu. Hoci nie sú značkári za prácu platení, stojí obnova trás každoročne asi 14,5 milióna korún, ktoré KČT získava od ministerstva pre miestny rozvoj a od krajov.

Údržbu značenia si rozhodne nemožno predstaviť ako výlet s pár plechovkami farieb. Vybavení nosičom farieb, štetkami, hliníkovými a samolepiacimi značkami, ale aj pílkou a ďalším špeciálnym vybavením denne preznačkujú maximálne okolo šesť kilometrov.

Rozvinutá zeleň aj meniaca sa krajina

Okrem obnovenia farieb je nutné presekať bujné kríky a vetvy tieniace značky. Niekedy je tiež potrebné nájsť pre značky nové vhodné objekty, ak boli pôvodne označené stromy vyrúbané. Značné problémy v súčasnosti spôsobuje kalamita lykožrúta, kvôli ktorej sa ťaží so zvýšenou intenzitou. Len niekedy sa pritom KČT dozvie o ťažbe ešte pred jej uskutočnením. So správcami lesa sa v prípade včasného upozornenia môžu dohodnúť napríklad na odrezaní stromov až nad turistickou značkou.


Trasy sa udržujú aspoň raz za tri roky, niekedy pritom musia byť celé úseky presunuté. Dôvodom môže byť zmena vlastníctva pozemkov aj okolitej krajiny. Príčinou presunu tak môže byť aj rastúca priemyselná zástavba, ktorá trasy nerobí príliš atraktívnymi. Na dobrovoľníkoch je potom aj osadzovanie nových smerovníkov a betónovanie ich podstavcov. Autom sa pritom rozhodne nemožno dostať na všetky potrebné miesta, a tak nevyhnutné vybavenie značkári ťahajú so sebou pešo.

So značkovaním môžete pomôcť

Aj napriek tomu si náročná práca značkára svojich nadšencov nachádza. Prihlásiť sa môže každý. Či sa značkovanie stane vaším koníčkom aj poslaním, si overíte na dvojdňovom zaškolení v teréne. Ďalší rok potom budete trasy značiť so skúsenejším kolegom, kým sa na ne vydáte sami.

Trasy je kvôli zničeniu či odstráneniu značenia občas potrebné obnoviť aj skôr ako po troch rokoch. Pomôcť pritom môžu sami turisti, keď problémy nahlásia KČT na e-mail kct@kct.cz alebo cez webový formulár na turistickeznaceni.cz.


Prihlásiť