Ako testujeme zahradní nůžky

Ako hodnotíme

Grafická skladba celkového hodnotenia záhradných nožníc.

  • technické skúšky: 33,3 %
  • praktické skúšky: 66,7 %

Technické skúšky

S každými záhradnými nožnicami sme urobili 10 skúšobných strihov do drevených kolíkov. Skúšku sme robili s kolíkmi s priemerom 6 a 9 mm. Posudzovali sme silu potrebnú na prestrihnutie a čistotu rezu.

Praktické skúšky

Záhradné nožnice sme rozdali profesionálnym záhradníkom, ktorí ich pri svojej práci bežne používajú. Každé nožnice prešli rukami aspoň troch testujúcich, ktorí po jednom a dvoch týždňoch ich každodenného používania vyplnili vopred pripravený dotazník.

Záhradníci okrem iného hodnotili, ako dobre sa s nožnicami strihajú mäkké stonky a vetvičky. Posudzovali vyhotovenie rukoväti, jej pohodlnosť, pevnosť úchopu a či pri strihu nožnice nevibrujú alebo držadlá nezvierajú prsty.

Ďalej sa zamerali na jednoduchosť manipulácie s bezpečnostnou poistkou (so záhradníckymi rukavicami aj bez nich). Hodnotili aj kvalitu pružiny, respektíve jej vplyv na pohodlie práce a výkony (napríklad či pružina netlačí rukoväti príliš rýchlo od seba alebo koľko sily treba na ich stlačenie).

Testujúci sa vyjadrovali aj k veľkosti nožníc: či sú ich rozmery pohodlné, či čepele ponúkajú dostatočné rozpätie pre efektívne strihanie a či sa držadlá nerozovierajú príliš. Zaujímalo nás tiež, aké ťažké a vyvážené im nožnice pripadajú a do akej miery dochádza pri dlhšej práci k únave či bolesti zápästia.

Hodnotenie viditeľnosti reflektuje svetlosť a farebnosť nožníc a jednoduchosť, s akou ich nájdete pohodené v záhrade.

Taktiež sme overovali, nakoľko sú nožnice vhodné či nevhodné pre ľavákov a osoby so slabým stiskom ruky.

Prihlásiť