Ako testujeme turistické hole

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • konštrukcia: 18 %
  • záťažová sk. uzáverov: 12 %
  • praktické skúšky: 70 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Konštrukcia palice

• odolnosť rukoväti sme testovali podľa normy DIN ISO 7331: ≥350 N

• pútko sme testovali v súlade s normou DIN ISO 7331: ≥350 N a DIN ISO 7331: ≥ 16 mm

• stabilitu palice sme testovali tak, že sme na ňu prístrojom vyvinuli tlak so silou 350 N a sledovali sme, či sa nezdeformuje alebo nezlomí

Záťažová skúška uzáverov

Testovali sme funkčnosť uzáverov po 75 otvoreniach a zatvoreniach pri okolitej teplote 20 °C a po 25 otvoreniach a zatvoreniach pri teplote −20 °C.

Praktické skúšky

Terénne skúšky vykonávalo 14 dobrovoľníkov, turistov − 7 žien a 7 mužov. Každý z nich testoval 1 mesiac 3 až 4 páry palíc. Testujúci mali za úlohu používať palice celý mesiac čo najviac, najmenej však trikrát, z toho minimálne raz na viac ako 3-hodinovom výlete.

V dotazníkoch mali za úlohu vyplniť hodnotenie 24 parametrov s pomocou bodovej škály. Súčasťou hodnotenia boli aj komentáre, v ktorých opisovali, s čím boli spokojní alebo čo im, naopak, na výrobkoch prekážalo.

Prihlásiť