Test salámy Vysočina 2019

Publikované v časopise 5/2019

Saláma Vysočina nám robí spoločnosť dlhšie ako 50 rokov a asi ťažko by sme hľadali niekoho, kto ju nikdy neochutnal. V prichádzajúcom čase výletov do prírody sa trvanlivá Vysočina možno stane súčasťou desiat na výlet, preto sme sa rozhodli otestovať ju na začiatku sezóny. V laboratóriu sme preverovali obsah mäsa, správne vysušenie aj chuť. Pätina salám má čo vylepšovať.

Pred nadchádzajúcou turistickou sezónou prinášame test salám Vysočina. Patrí medzi trvanlivé salámy a to ju predurčuje na desiate počas výletu. Vysočina nie je žiadnou novinkou, prišla na svet už pred viac ako 50 rokmi a teší sa obľube dodnes.

Výber vzoriek na testovanie bol pomerne obsiahly. Nakúpili sme dvadsať krájaných aj nekrájaných salám rôznych značiek aj deklarovanej kvality. Okrem bežnej produkcie sa podarilo otestovať aj tri špeciálne salámy: jednu určenú deťom, jednu bez „éčok“ a jednu, ktorá sa hlásila k pôvodnej vysočinovej receptúre. V laboratóriu testovali obvyklé parametre − obsah mäsa a jeho kvalitu, obsah tuku a nesmela chýbať ani ochutnávka. Vzhľadom na to, že sa na teste zúčastnila aj saláma bez deklarovaných konzervantov, dali sme zanalyzovať aj ich obsah.

V rámci analýzy použitého mäsa sme overovali správnosť údajov deklarovaných na etikete a kontrolovali sme, či sa výrobcom podarilo dodržať všetky zákonné požiadavky − minimálne 13 % obsah čistej svalovej bielkoviny a zákaz použitia sójových bielkovín. Nedostatok svalových bielkovín, alebo, naopak, prítomnosť tých sójových, Vysočiny netrápili. Menej nás potešilo zistenie, že viacero výrobkov dodržalo sľubovaný podiel mäsa len s odretými ušami a jedna vzorka obsahom mäsa klamala zákazníkov úplne.

Meraním obsahu tuku a soli prešli salámy bez problémov. Tučnosť vysočiny je limitovaná vyhláškou, smie byť maximálne 50 %. Väčšie ťažkosti sme zaznamenali pri meraní aktivity vody. Tento vyhláškou definovaný parameter hovorí, ako musí byť saláma vysušená, a štyri vysočiny predpísanej požiadavke nevyhoveli.

Rozdielnosť jednotlivých vzoriek sa preukázala aj pri ochutnávke, keď skupina siedmich hodnotiteľov posudzovala vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu a pocit, aký Vysočina zanechá pri zahryznutí. Pri posudzovaní sa vychádzalo z požiadaviek vyhlášky a hľadali sa aj vybrané nedostatky.


Testované výrobky - salámy vysočin (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Saláma vysočina (20 výrobků)
poslední aktualizace: 2.5.2019


Prihlásiť