Výlety za históriou

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

Publikované v časopise 4/2019

Navštíviť hrad či zámok môžeme v každom počasí, pretože v posledných rokoch je mnoho pamiatok sprístupnených celoročne. No väčšina ich otvára svoje brány pre verejnosť až teraz v apríli. Či už v tejto sezóne plánujete návštevu jediného zámku, alebo obídete hneď tucet najrôznejších pamätihodností, zaujať by vás mohol rozhovor s riaditeľkou Národného pamiatkového ústavu Ing. arch. Nadeždou Goryczkovou.

Česká republika je krajinou pamiatok. Mnoho z nich sa po nežnej revolúcii dostalo do rúk súkromných vlastníkov, no nemálo je ich stále majetkom štátu. Viac ako stovku týchto objektov spravuje Národný pamiatkový ústav (NPU). Ide o štátnu organizáciu, ktorá sa snaží o zlepšovanie stavu pamiatok aj kultúrnu osvetu medzi širokou verejnosťou.

Naděžda Goryczková v rozhovore pre dTest odkrýva náplň náročnej práce svojho ústavu a prináša aj niekoľko tipov pre aktuálnu sezónu.

Aké pamiatky patria pod NPU a koľko ich váš úrad spravuje celkovo?

Národný pamiatkový ústav spravuje unikátny súbor štátnych hradov, zámkov a ďalších pamiatok, ako sú kláštory či kostoly. No v správe máme aj funkcionalistickú vilu, uhoľnú baňu alebo jedinečný barokový komplex pražskej Invalidovne. Tento súbor má v súčasnosti viac ako sto objektov a veľká väčšina z nich je sprístupnená pre verejnosť.

Tipy na výlet

Baňa Michal − nefunkčná uhoľná hlbinná baňa nachádzajúca sa v Ostrave Michálkoviciach. Po ukončení ťažby zostal zachovaný komplex jej povrchových budov z rokov 1912 – 1915. Návštevníci si môžu prezrieť napríklad kanceláriu meračov a geológov, výdajňu desiat aj bielizne, cechovňu či lampáreň. Viac informácií na www.dul-michal.cz.

Vila Stiassny − funkcionalistická brnianska vila postavená v rokoch 1927 – 1929 podľa návrhu Ernsta Wiesnera pre Alfreda Stiassniho. Ten v nej spolu so svojou rodinou strávil iba deväť rokov − v roku 1938 totiž ušiel pred okupáciou do zahraničia. Po druhej svetovej vojne vila získala priezvisko „vládna“; navštívilo ju mnoho známych osobností, od Edvarda Beneša po Fidela Castra. Viac informácií na www.vila-stiassni.cz.

Invalidovňa − rozsiahly barokový komplex v pražskom Karlíne. Vybudoval ju Kilián Ignác Dientzenhofer v rokoch 1731 – 1737, vzorom mu bola parížska invalidovňa vybudovaná s cieľom ubytovania vojnových invalidov. Po prvej svetovej vojne tu sídlila Družina československých vojnových poškodencov. V 20. rokoch sa tu zdržiaval a tvoril napríklad významný český fotograf Josef Sudek, ktorý na talianskom fronte prišiel o pravú ruku. Viac informácií na www.invalidovna-praha.cz.

Aké kritériá musí pamiatka spĺňať, aby sa dostala do vašej správy?

Súbor pamiatkových objektov v správe NPU je niekoľko rokov viac-menej konzistentný, bol formovaný najmä na pozadí významných politických udalostí minulého storočia. Nebránime sa však novým akvizíciám, pokiaľ ide o významne cenný objekt z pamiatkového hľadiska, ktorý zapadá do našej koncepcie. Najnovšími akvizíciami bola práve pražská Invalidovňa alebo juhočeský zámok Vimperk a v súčasnosti preberáme od Úradu pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových zámok Janovice v Jeseníkoch. Aby sme sa rozhodli pre prevzatie pamiatky, musí spĺňať niekoľko kritérií. Predovšetkým unikátnosť − musí ísť o pamiatku výnimočnej hodnoty, ktorá doplní excelentný súbor štátom vlastnených šľachtických sídiel, ktorý spravujeme. Ďalej by mala mať prezentačný potenciál, to znamená, že musíme vedieť, čo s ňou, a v neposlednom rade sledujeme aj spoločenský a ekonomický prínos akvizície, či prispeje k oživeniu turistického ruchu v mieste.

Môže sa na vás obrátiť aj bežný občan, ak napríklad zdedí drevenicu, ktorá je historicky hodnotná, no nemá finančné prostriedky na jej rekonštrukciu?

Spravidla preberáme bezodplatným prevodom nehnuteľnosť v majetku štátu, ku ktorej má právo hospodárenia niektorý iný štátny orgán. O výkupy ide naozaj len vo výnimočných, riadne odôvodnených prípadoch. Zmysluplnosť akvizície musíme doložiť spracovaným zámerom využitia a ekonomickou rozvahou, na základe ktorých sa rozhoduje.

No vlastníci sa na nás môžu obracať v prípadoch, keď chcú pamiatkovo chránenú nehnuteľnosť obnoviť. Naši odborníci poskytnú bezplatné konzultácie, ako postupovať krok za krokom, a súčasne pomôžu záujemcom zorientovať sa v možnostiach poskytnutia štátnej finančnej podpory na obnovu pamiatok. Týchto možností je hneď niekoľko.

Môžete vybrať niekoľko výnimočných pamiatok, ktoré by ste čitateľom odporučili navštíviť?

Každého zaujíma niečo iné, no pestrosť nami spravovaného súboru umožňuje azda každému nájsť to, čo je jeho srdcu blízke. Osobne mám rada technické pamiatky a architektúru 20. storočia, preto vrelo odporúčam navštíviť baňu Michal v Ostrave a vilu Stiassny v Brne. Výnimočnou pamiatkou hneď z niekoľkých hľadísk je aj pražská Invalidovňa, ktorú sme prevzali do správy na jar minulého roka. Tento barokový areál od Kiliána Ignáca Dientzenhofera je unikátny vďaka svojmu architektonickému riešeniu, ale aj plánovaným rozsahom (realizovaná bola samotná devätina návrhu). Špecifické postavenie má aj v rámci pamiatok spravovaných NPÚ už len tým, že sa nachádza v centre hlavného mesta, čo by sme chceli využiť a vytvoriť tu úplne unikátne kultúrno-vzdelávacie a spoločenské centrum pre širokú verejnosť. Časť objektu bude prezentovaná bežným spôsobom (prehliadky so sprievodcom vo vybraných dňoch v týždni plánujeme už od apríla), v časti počítame s komunitnými aktivitami.

V čele NPU ste už jedenásty rok. Na čo ste za ten čas v pracovnej rovine najviac pyšná?

Za tie roky sa určite urobilo veľa dobrej práce v oblasti digitalizácie fondov a ich sprístupnenie širokej verejnosti prostredníctvom Integrovaného informačného portálu pamiatkovej starostlivosti, zefektívnilo sa riadenie a sprehľadnilo hospodárenie inštitúcie, rozvíja sa inštitucionálna spolupráca na národnej úrovni aj v medzinárodnom meradle.

Vďaka rozsiahlym obnovám pamiatkových objektov a skvalitňovania služieb pre návštevníkov sa tiež každoročne zvyšuje návštevnosť (v posledných troch rokoch prekračujeme hranicu 5,5 milióna návštevníkov) a spolu s ňou, samozrejme, aj výnosy, ktoré sa vracajú späť našim pamiatkam v podobe financovania ich obnov.

V oblasti pamiatkovej starostlivosti sa potom snažíme inšpirovať vlastníkov pamiatok aj laickú a odbornú verejnosť k väčšiemu záujmu o naše kultúrne dedičstvo, a to prostredníctvom ceny Patrimonium pre futuro, ktorá je každoročne od roku 2014 udeľovaná vlastníkom pamiatok za príkladnú starostlivosť. Hoci máme za sebou veľký kus práce, som si veľmi dobre vedomá, že je stále čo zlepšovať − určite vidím veľký potenciál v zefektívnení štátnej pamiatkovej starostlivosti, jej zjednodušenie a väčšiu predvídateľnosti pre verejnosť.


Aké novinky chystáte v tomto roku?

Už od apríla bude pre návštevníkov pravidelne vo vybrané dni sprístupnená Invalidovňa, ďalej pokračujú obnovy objektov z európskych peňazí − vlani sme napríklad uspeli s projektmi na obnovu hradu Karlštejn a zámkov Uherčice, Zákupy a Telč. V tomto roku by sme mali začať napríklad reštaurovanie hradu Bečov alebo obnovu fasád hradu Rožmberk a mnoho ďalšieho. V rámci projektu Po stopách šľachtických rodov je tento rok venovaný rodom Gallas a Clam-Gallas. Vyvrcholí 31. augusta celodenným podujatím s názvom Hradozámecký deň na zámkoch Lemberk a Frýdlant a večernou časťou, Hradozámeckou nocou na hrade Grabštejn. V rámci 30. výročia nežnej revolúcie si pripomenieme 30 rokov pamiatkovej starostlivosti u nás formou výstavy a vydaním retrospektívnej publikácie, ktorá pripomenie najvýznamnejšie obnovy kultúrnych pamiatok u nás.

Súčasťou NPU je aj odbor edukácia. Čo majú jeho zamestnanci na starosti, vykonávajú napríklad osvetu na školách, organizujú prednášky atď.?

Ponuka našich vzdelávacích programov je skutočne rozmanitá: organizujeme prednášky, workshopy, jedno- i viacdenné semináre, letné školy pamiatkovej edukácie aj trojročné rekvalifikačné kurzy remeselnej obnovy.

Pre žiakov základných a stredných škôl usporadúvame programy, ktoré zábavnou formou pomáhajú objavovať hodnoty kultúrneho dedičstva, pedagógovia môžu navštíviť naše semináre, na ktorých sa dozvedia, ako o pamiatkach učiť.

Odborníci z radov pamiatkarov si môžu doplniť vzdelanie v našich rekvalifikačných kurzoch, edukačné programy pamiatkovej starostlivosti máme aj pre remeselníkov, vlastníkov pamiatok či investorov. Mnohé z týchto kurzov sú však otvorené aj pre laických záujemcov.

Spolupracuje NPU s podobnými zahraničnými inštitúciami?

Vďaka spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a zahraničnými pamiatkovými inštitúciami sa NPU v minulom roku významnejšie prezentovalo aj za hranicami Českej republiky. Usporiadali sme výstavy a konferencie na tému diplomatických misií šľachty českých krajín v niekoľkých krajinách západnej Európy a dokonca aj v Japonsku, kde sme s tamojším ministerstvom kultúry nadviazali užšiu spoluprácu v oblasti prezentácie svetového dedičstva a obnovy pamiatok 20. storočia.

Spoluprácu sa podarilo rozvinúť aj so štátnymi reštaurátorskými ateliérmi (ISCR) v Ríme, na základe čoho sa uskutočnia prednášky talianskych odborníkov na reštaurovanie a obnovu pamiatok u nás a do budúcnosti aj výmenné pobyty odborníkov.

Dlhodobo tiež spolupracujeme s našimi slovenskými kolegami, s britskou organizáciou National Trust v oblasti správy pamiatkových objektov – usporadúvame výmenné pobyty kastelánov a v tomto roku by sme radi nadviazali spoluprácu s ďalšími pamiatkovými inštitúciami, predovšetkým zo strednej a severovýchodnej Európy.


Prihlásiť