Ako testujeme čističe koupelen

Ako hodnotíme

Podiel jednotlivých testov na hodnotenie:

  • účinnosť čistenia: 90 %
  • šetrnosť k živ. prostrediu: 10 %

Účinnosť čistenia sa skúšala dlaždicovým testom. Dlaždice boli zašpinené rôznymi druhmi štandardizovaných nečistôt:

  • Vápenaté usadeniny: škrobový maz + chlorid vápenatý + uhličitan sodný + čierny tuš
  • Tukové usadeniny: škrobový maz + masť + sušené mlieko + čierny tuš + chlorid uhličitý
  • Mydlové usadeniny: toaletné mydlo + voda
  • Hrdza: škrobový maz + síran železnatý + uhličitan sodný

Jednotlivé zašpinenia sa navážili v množstve (1,00 ± 0,02) g na 1 dlaždicu. Pri mydlových usadeninách sa nanášalo množstvo (2,00 ± 0,02) g.

Nánosy sa rovnomerne rozotreli po celej ploche dlaždice a nechali zaschnúť. Potom boli dve hodiny dosušené v sušiarni. Zašpinenie sa ešte nechalo vyzrieť 24 – 72 hodín.

Skúška čistenia začala aplikáciou troch strekov prostriedku na polovicu dlaždice. Po troch minútach pôsobenia sme čistený povrch dlaždice zotreli jedným rovnomerným rovným ťahom vlhkej bavlnenej handričky s miernym prítlakom. Následne sme zotretý povrch ešte opláchli miernym prúdom vody. Po uschnutí bola vizuálne zhodnotená miera odstránenia nečistôt.

Pri každom type znečistenia sa urobili dva pokusy, výsledkom bola priemerná známka z oboch. Do hodnotenia účinnosti čistenia sa započítali len známky udelené za odstránenie vápenatých usadenín, mydla a tukových usadenín. Skúšku odstránenia hrdze sme robili iba pre informáciu, pretože prostriedky nedeklarovali, že by boli na odstraňovanie hrdze vhodné.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Na základe informácií z etikiet a sprievodnej dokumentácie sme hodnotili, či výrobky majú nezávislú certifikáciu a či neobsahujú látky zakázané alebo obmedzené Rozhodnutím EÚ 1217/2017 o udeľovaní EÚ Ecolabel. Zároveň sme do úvahy brali aj deklarované dezinfekčné účinky a prípadnú klasifikáciu výrobku medzi látky toxické k životnému prostrediu.

Prihlásiť