Ako si vybrať bryndzu

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2020 Obsah listopadového dTestu

Aktualizováno: 25.2.2019

Slovenská vyhláška 343/2016 opisuje bryndzu ako syr vyrábaný z ovčieho hrudkového syra (prípadne zo skladovaného ovčieho syra) a kravského hrudkového syra. Podľa slovenských predpisov musí byť ovčieho syra v sušine produktu aspoň 50 %.

V Českej republike presný opis bryndze chýba. Vyhláška o mliečnych výrobkoch ju nepozná, preto sa v českých obchodoch môžu pod názvom bryndza predávať aj syry s menej ako 50 % ovčieho syra.

Pri výbere bryndze preto vždy zohľadnite podiel ovčieho syra. Informácie o jeho obsahu nájdete na etikete vždy a platí, že čím vyšší podiel drahšej ovčej zložky, tým lepšie.

Bryndza je svojím spôsobom fermentovaný syr s bohatou mikroflórou. Tá sa skladá z niekoľkých rodov baktérií mliečneho kvasenia a kvasiniek, ktoré sa do bryndze dostávajú spolu s ovčím hrudkovým syrom. V jednom grame syra môžu žiť až desiatky biliónov baktérií mliečneho kvasenia s potenciálnym probiotickým účinkom. To však neplatí pre tepelne ošetrené (termizované) syry. Ak očakávate od bryndze aj baktérie, vyberajte tie, ktoré na obale nenesú označenie termizovaná alebo tepelne ošetrená.

Ďalším ukazovateľom kvality nielen bryndze, ale syrov všeobecne sú obsah sušiny, tuku a tuku v sušine. Všeobecne platí, že vyšší obsah sušiny a tuku v sušine značí vyššiu kvalitu syra. Všetky spomínané hodnoty nájdete na obale, patria totiž medzi povinné údaje.

Pokiaľ by ste radi ochutnali bryndzu vyrábanú tradičným spôsobom, skúste pátrať po syre Slovenská bryndza označenom európskou známkou chráneného zemepisného označenia.

S bryndzou zaobchádzajte opatrne, najmä ju skladujte v predpísanej teplote. Je totiž pomerne náchylná na kazenie alebo rast plesní. Ak by sa vám pri bryndzi, vrátane syra v záručnej lehote, nezdala vôňa alebo chuť, radšej ju nekonzumujte.

Databáze testovaných výrobků

Bryndza (10 výrobků)
poslední aktualizace: 28.2.2019


Prihlásiť