Whiplash

Obsah májového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah májového dTestu

Hyperextenze krku (Hyperextenze krku je odborné označení poranění krku a krční páteře.)

Hyperextenze krku je způsobená nebo souvisí s náhlým zkroucením páteře a může způsobit dlouhodobou bolest a ochablost trvající po mnoho let. Ačkoliv k hyperextenzi krku může dojít někdy i při čelním a bočním nárazu, objevuje se nejčastěji při nárazu zezadu v pomalé rychlosti. Zranění hyperextenze krku je těžce diagnostikovatelné, těžko se léčí a jeho léčba stojí evropskou společnost odhadem 10 miliard Euro ročně. Vysoký výskyt hyperextenze krku, utrpení postižených osob a výdaje Evropské společnosti motivovaly Euro NCAP, aby začlenilo testování zadního nárazu do programu nárazových testů

Zatímco způsob, kterým vzniká zranění, není zcela pochopen, víme, že sedadla a opěrky hlavy mohou ovlivnit riziko úrazu. Testovací procedura používaná Euro NCAP proto podporuje ty nejlepší návrhy sedaček, zvláště pokud jsou opěrky pro hlavu správně symetrické, snadno se používají a přizpůsobují. Dále se hodnotí, dá-li se poloha opěrky uzamknout, a zda působí celé sedadlo celistvě.

Skóre hyperextenze krku je založeno na geometrických aspektech sedadla (řidiče/spolujezdce): velikosti a tvaru opěrky hlavy; jejich vzdálenosti od cestujícího, a na pohyblivosti sedadla a opěrky hlavy během nárazového testu. Tato pohyblivost se hodnotí za pomoci sedadla namontovaného na saních, které se podrobuje nízkému, střednímu a vysokému zátěžovému testu. Ten představuje rozsah nárazových sil, u kterých se předpokládá, že způsobují zranění. Skóre hyperextenze krku je zahrnuto do hodnocení ochrany dospělých od ledna 2009.

Prihlásiť