Ako testujeme topinkovače

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • opekanie: 60 %
  • ovládanie: 35 %
  • kvalita spracovania: 5 %

Opekanie

Laboratórne skúšky sa robili s čerstvým aj zmrazeným chlebom. Pri hodnotení prípravy hrianok zo zmrazeného chleba sa počítalo s dlhším časom potrebným na dosiahnutie správneho stupňa opečenia.

Pred samotnou skúškou opekania bolo nutné najprv sa s každým prístrojom zoznámiť. Išlo o to nájsť ideálne nastavenie stupňa opečenia tak, aby mali výsledné hrianky tú správnu zlatistú farbu. Prvé krajce tak boli iba na skúšku a do hodnotenia sa nezahŕňali.

Samotný test prebiehal v troch kolách, počas ktorých sme hriankovače naplno zaťažili: opekali sme vždy maximálny možný počet krajcov (podľa typu hriankovača 2 alebo 4 plátky). Po každej várke nasledovala minútová prestávka.

Hodnotenie hotovej hrianky sa skladá z času potrebného na prípravu, z jeho farby a rovnomernosti opečenia.

Ako prebiehalo testovanie?

  • Všetky skúšky prebiehali v podmienkach simulujúcich použitie v domácnosti; zariadenia boli zapojené do siete rovnakého napätia (230 V).
  • Pri testoch opekania čerstvého aj mrazeného pečiva bol použitý svetlý, štvorcový, nakrájaný hriankový chlieb. Na všetky testovacie disciplíny musel byť nakúpený rovnaký typ pečiva.
  • Po nakúpení vzoriek sa chleby nechali cez noc v miestnosti s teplotou 20 °C ± 2 °C (v pôvodnom nepriedušnom obale). Počas testovania sa nikdy nepoužívali koncové krajné alebo poškodené plátky, ktoré by nezodpovedali bežnému plátku hriankového chleba.
  • Zmrazené pečivo muselo byť pred samotným testovaním zmrazené aspoň 24 hodín (pri teplote −18 °C ± 2 °C).
  • Hodnotenie stupňa opečenia sa robilo na základe výsledkov získaných z pilotnej štúdie, ktorá prebehla pred samotným testovaním. Tá stanovila, ako ktorý hriankovač nastaviť tak, aby pripravil po všetkých stránkach správne opečenú hrianku.
  • The BSI Shade Chart − súčasť metódy merania výkonu elektrických spotrebičov v domácnosti. Ide o tabuľku odtieňov použitú pri zhodnotení farebnosti a rovnomernosti opečenia hrianok.
  • Laboratórni odborníci sa v rámci testovania vždy držali odporúčaní výrobcov, napríklad pri nastavovaní stupňov opekania (čerstvého alebo mrazeného pečiva), pri využívaní jednotlivých funkcií atď.

Ovládanie

Hodnotenie zahŕňalo tradične obsah návodu na použitie (veľkosť písma, rozloženie a prehľadnosť textu, rady a tipy na použitie, bezpečnostné inštrukcie atď.), vkladanie a vyberanie hrianok, nastavenie stupňa opečenia, použitie funkcie stop, manipuláciu s táckou na omrvinky, čistenie povrchu prístroja a celkovú údržbu.

Kvalita spracovania a elektrická bezpečnosť

Kvalitu spracovania sme posudzovali v závislosti od použitého materiálu (jeho hrúbky aj odolnosti proti škvrnám a škrabancom), farebných dielov (ich sklonu k odieraniu, vyblednutiu a popraskaniu), funkčnosti tlačidiel a páčok (ich odolnosti a označenia). Väčšina modelov obstála bez zaváhania, ostatným sme známky za vyššie spomínané konštrukčné prehrešky znížili.

V rámci takzvanej elektrickej bezpečnosti sa pri všetkých modeloch vykonal test izolácie, ochranných vodičov a vysokého napätia. Ďalej sme pri spustení merali na rôznych častiach spotrebiča maximálnu dosiahnutú teplotu a vyhodnocovali potenciálne riziko spálenia.

Prihlásiť