Ako testujeme mikrovlnné trouby

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • príprava pokrmov: 50 %
  • ovládanie: 35 %
  • spotreba el. energie: 10 %
  • hlučnosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Príprava pokrmov

Pri skúškach prípravy pokrmov sme najprv hľadali automatický program pre daný pokrm. Pokiaľ ho mikrovlnka nemala, postupovali sme podľa návodu na použitie. Keď sme ho ani tam nenašli, nastavili sme program ručne. Takisto sme postupovali, ak výsledky s automatickým alebo manuálnym programom neboli uspokojivé. Do hodnotenia sme zahrnuli úspešnejší spôsob prípravy.

Rozmrazovanie: Merali sme vnútornú aj povrchovú teplotu celkovo na 22 miestach 0,5 kg mletého hovädzieho mäsa po piatich minútach od ukončenia programu. Do hodnotenia sme zahrnuli aj čas prípravy.

Ohrievanie hotového jedla: Hotový pokrm simulovala náhrada mäsa z bielkov, mlieka a cukru a dve porcie zemiakovej kaše (100 a 150 g). Sondy merali teplotu na 14 miestach zohriatej zemiakovej kaše a 9 miestach náhrady mäsa. Posudzovali sa teplotné rozdiely v samotnej zemiakovej kaši aj v rámci celého pokrmu.

Ohrievanie mrazených jedál: Hodnotenie výsledkov rozmrazovania a následného ohrevu hotových lasagní zamrazených pri teplote −20 °C. Okrem vnútornej teploty meranej na šiestich miestach posudzovali v laboratóriu aj senzorické vlastnosti pokrmu (vzhľad, šťavnatosť a chuť ohriatych lasagní).

Ohrievanie vody: Detskú fľašu s objemom 330 ml naplnili experti v laboratóriu 180 ml vody. Umiestnili ju do stredu mikrovlnnej rúry a spustili plný výkon na 30 sekúnd. Potom ju premiešali lyžičkou, počkali 20 sekúnd a zmerali teplotu vody.

Ovládanie

V laboratóriu hodnotili návod na použitie, otváranie a zatváranie dvierok (ako sa dajú uchopiť, veľkosť tlačidla na otváranie, potrebnú silu), vkladanie a vyberanie jedál, osvetlenie vnútornej komory, nastavovanie manuálnych aj automatických programov a ich presnosť, čistenie, kontrolu priebehu programu a použitie osobami s hendikepom (so zhoršeným zrakom alebo manuálnou zručnosťou).

Spotreba elektrickej energie

Merali sme, koľko energie sa spotrebuje na ohrievanie jedného litra vody mikrovlnami. Následne sa stanovila energetická efektivita − ako pomer zmeraného príkonu a výkonu. Merali sme aj spotrebu energie v pohotovostnom režime.

Hlučnosť

Traja odborníci subjektívne posudzovali hlučnosť mikrovlnnej rúry pri prevádzke.

Bezpečnosť

Elektrická bezpečnosť: Hodnotenie jednotlivých aspektov elektrickej bezpečnosti podľa normy EN 60335, časť 1 a 2-25.

Využiteľný objem

Výpočet je založený na veľkosti valca, ktorého polomer tvorí najkratšiu vzdialenosť od osi otáčania k najbližšej stene alebo dvierkam a výške vzdialenosti medzi tanierom a stropom. Ak mikrovlnná rúra nemá otočný tanier alebo sa dá vypnúť, využiteľný vnútorný objem určujeme podľa toho, aký veľký obdĺžnikový hranol by sa dovnútra vošiel.

Hodnotenie veľkosti vnútorného objemu sa zakladá na pomere celkového vonkajšieho objemu rúry a vnútorného využiteľného priestoru.

Prihlásiť